Universiteit Leiden

nl en

Esther van Ginneken

Universitair docent

Naam
Dr. E.F.J.C. van Ginneken
Telefoon
+31 71 527 2827
E-mail
e.f.j.c.van.ginneken@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-1442-1012

Esther van Ginneken is sinds april 2016 als Universitair Docent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Esther van Ginneken

Algemeen

Esther van Ginneken is sinds april 2016 als Universitair Docent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Daarvoor heeft ze aan Liverpool Hope University gewerkt. Ze is in 2014 gepromoveerd aan de University of Cambridge op het proefschrift “The pains and gains of imprisonment”, waarvoor ze verschillende prijzen heeft ontvangen.

Esther doet onderzoek naar gevangenissen, waaronder detentieomstandigheden, geweld in gevangenissen en welzijn van gedetineerden.

Onderzoek

Een belangrijk thema in het onderzoeksprogramma van Esther is leefklimaat in gevangenissen en hoe dit verband houdt met welzijn, wangedrag en recidive. Ze is daarnaast geïnteresseerd in positieve ervaringen tijdens detentie en posttraumatische groei van gedetineerden. Esther heeft eveneens verscheidene studies verricht naar meerpersoonscelgebruik in Nederland. Ze is als co-promotor betrokken bij het onderzoek van Jill van de Rijt naar normalisatie in de gevangenis.

In 2022 heeft Esther een vijfjarige VIDI beurs van NWO toegekend gekregen om onderzoek te doen naar geweld in gevangenissen: waarom dit plaatsvindt en hoe personeel hierop reageert.

Esther is tot slot als senior onderzoeker betrokken bij het Life in Custody project dat het Instituut voor Strafrecht en Criminologie uitvoert in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit surveyonderzoek beoogt de relatie tussen het werkklimaat van het personeel en het leefklimaat van de gedetineerden in kaart te brengen, evenals de consequenties van het werkklimaat en het leefklimaat voor de gedetineerden tijdens detentie en na detentie in alle Nederlandse gevangenissen. Binnen de LIC-study is Esther als co-promotor betrokken bij de onderzoeksprojecten van Amanda Pasma naar de voorbereiding van gedetineerden op hun terugkeer in de vrije maatschappij en van Jan Maarten Elbers naar de rol van autonomie en cognitieve capaciteit in de resocialisatie van gedetineerden.

Onderwijs

Esther verzorgt de cursus Risicotaxatie (MSc Forensische Criminologie) en begeleidt masterscripties.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.24

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.