Universiteit Leiden

nl en

Esther van Ginneken

Universitair docent

Naam
Dr. E.F.J.C. van Ginneken
Telefoon
+31 71 527 2827
E-mail
e.f.j.c.van.ginneken@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-1442-1012

Esther van Ginneken is sinds april 2016 als Universitair Docent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Esther van Ginneken

Algemeen

Esther van Ginneken is sinds april 2016 als Universitair Docent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

Ze heeft een brede achtergrond in de sociale wetenschappen (BA Liberal Arts & Sciences, University College Utrecht) en heeft de MPhil Criminology aan de University of Cambridge voltooid. Daar heeft zij tevens haar proefschrift geschreven op het onderwerp The pains and gains of imprisonment, over de detentie-ervaring en voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij van mannelijke en vrouwelijke gedetineerden. Van 2013 tot 2016 heeft ze als Universitair Docent Criminologie gewerkt aan Liverpool Hope University.  

Onderzoek

In haar onderzoek slaat Esther bruggen tussen verschillende disciplines, onderzoeksgebieden en methoden. Voor haar promotieonderzoek verrichtte ze diepte-interviews en bracht sociologische en psychologische perspectieven bij elkaar om aanpassing aan detentie beter te begrijpen. Daarbij onderscheidde ze verschillende aanpassingsvormen en gebruikte het concept posttraumatische groei om de positieve detentiebeleving van enkele gedetineerden te begrijpen. Daarnaast onderzocht ze narratives of desistance van gedetineerden. Voor haar proefschrift heeft zij verschillende prijzen ontvangen: de Salje Medal voor het beste proefschrift in de Arts, Humanities en Social Sciences (2013-2014) van Clare Hall en de Nigel Walker Prize (2014) voor het beste criminologieproefschrift van het Institute of Criminology, University of Cambridge.

Esther heeft ook onderzoek gedaan naar de relatie tussen meerpersoonscelgebruik en detentiebeleving in Nederland, naar zelfdoding in gevangenissen in Engeland en Wales en naar processen rondom het stoppen met criminaliteit (desistance). In 2017 is het boek New Perspectives on Desistance, waarvan ze co-editor is, bij Palgrave verschenen. Ze is als co-promotor betrokken bij het onderzoek van Jill van de Rijt naar normalisatie in de gevangenis.

Esther is tot slot als senior onderzoeker betrokken bij het Life in Custody project dat het Instituut voor Strafrecht en Criminologie uitvoert in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit surveyonderzoek beoogt de relatie tussen het werkklimaat van het personeel en het leefklimaat van de gedetineerden in kaart te brengen, evenals de consequenties van het werkklimaat en het leefklimaat voor de gedetineerden tijdens detentie en na detentie in alle Nederlandse gevangenissen. Binnen de LIC-study is Esther als co-promotor betrokken bij de onderzoeksprojecten van Amanda Pasma naar de voorbereiding van gedetineerden op hun terugkeer in de vrije maatschappij en van Jan Maarten Elbers naar de rol van autonomie en cognitieve capaciteit in de resocialisatie van gedetineerden.

Onderwijs

Esther verzorgt in het collegejaar 2020-2021 de cursussen Crime, Criminalisation, and the Right to the City (BA Urban Studies), Research Proposal (MSc Comparative Criminal Justice) en Punishment & Prisons (MSc Comparative Criminal Justice). Tevens is zij coördinator van de Master Comparative Criminal Justice.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.24

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.