Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Arjan Blokland

Bijzonder Hoogleraar Criminology & Criminal Justice

Naam Prof.dr.mr. A.A.J. Blokland
Telefoon +31 71 527 7397
E-mail a.a.j.blokland@law.leidenuniv.nl

Arjan Blokland is per 1 september 2010 hoogleraar criminology and criminal justice bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. De leerstoel is ingesteld door het Leids Universiteits Fonds. 

Arjan Blokland was vijf jaar politieman in Rotterdam-Rijnmond alvorens hij aan een universitaire studie begon. Hij studeerde criminologie en sociale psychologie in Utrecht en promoveerde in 2005 bij de Universiteit Leiden cum laude op Crime over the life span: Trajectories of criminal behaviour in Dutch offenders. 

Hij was toen verbonden aan het NWO-instituut Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) waar hij tot op de dag van vandaag, nu naast zijn deeltijdaanstelling als hoogleraar Leiden, is blijven werken. Blokland was na zijn promotie bij het NSCR achtereenvolgens onderzoeker/docent, onderzoeker en senior-onderzoeker. In 2008-2009 was hij tevens senior-onderzoeker bij het Parnassia Addiction Research Centre (PARC). 

Bloklands aandachtsgebieden zijn: development and life course criminology, (juvenile) sex offenders en evolutionary criminology.

Bijzonder Hoogleraar Criminology & Criminal Justice
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Strafrecht & Criminologie
Criminologie
Werkadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C111
Contact
+31 71 527 7397
a.a.j.blokland@law.leidenuniv.nl

Geen relevante nevenwerkzaamheden