Universiteit Leiden

nl en

Bram de Heide

Promovendus

Naam
B.W.F. de Heide MSc
Telefoon
+31 71 527 3512
E-mail
b.w.f.de.heide@law.leidenuniv.nl

Bram de Heide is sinds 1 oktober 2023 werkzaam als promovendus bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Bram de Heide

Bram de Heide is sinds 1 oktober 2023 werkzaam als promovendus bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Hij heeft zowel de bachelor Criminologe als de master Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden gevolgd. Voor deze master heeft Bram een scriptie geschreven over de variëteit in predictieve validiteit van een risicotaxatie-instrument voor recidive tussen verschillende subgroepen van een groep jeugddelinquenten. Na zijn afstuderen is hij vier jaar werkzaam geweest als onderzoeker, waarvan twee jaar bij de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) en twee jaar bij het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht. Bij de AWRJ heeft Bram onderzoek gedaan naar een alternatieve vorm van (kleinschalige) jeugddetentie, trans-forensische zorg en (het verminderen van) gedwongen afzonderen in de gesloten jeugdzorg. Bij het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht heeft hij onderzoek gedaan naar de meldingsbereidheid van leerkrachten in het primair onderwijs bij (signalen van) kindermishandeling en de mogelijkheden om meer kennis en vaardigheden omtrent (het signaleren en melden van) kindermishandeling op te nemen in de curricula van verschillende HBO opleidingen.

Onderzoek

Bram is als promovendus betrokken bij het onderzoeksproject ‘Voeding in Detentie’, een onderzoek dat het Instituut Strafrecht & Criminologie uitvoert in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit onderzoek brengt, gedurende een transitie in de wijze van voeding aanbieden, de ervaring en tevredenheid van gedetineerden met de voeding in de Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen in kaart.

 

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.44

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.