Universiteit Leiden

nl en

Nederlandse taalkunde (MA)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Toelating masteropleiding: bijzondere omstandigheden

De universiteit biedt een mogelijkheid voor derdejaars bachelorstudenten die studievertraging hebben opgelopen vanwege de coronamaatregelen en in het studiejaar 2021-2022 willen beginnen aan een masteropleiding.

Voor deze specifieke masteropleiding betekent dit dat studenten hun bacheloropleiding in september 2021 mogen afronden en aan de masteropleiding mogen beginnen. Je moet je bacheloropleiding uiterlijk 30 september 2021 hebben afgerond.

In verband met visumrestricties geldt deze optie niet voor niet-EER studenten die een bachelor in het buitenland volgen.

Wat moet je doen?

Schrijf je in en dien een toelatingsverzoek in voor beide opleidingen (bachelor en master):

  1. Vul dit formulier in vóór 15 juni
  2. Schrijf je in voor de masteropleiding in Studielink
  3. Dien een toelatingsverzoek in op uSis vóór de gestelde deadline (kijk hiervoor op de Deadlines voor aanmelden pagina)
  4. Schrijf je opnieuw in voor de bacheloropleiding vóór 1 september voor maximaal 1 maand

Informeer bij de studieadviseur (van je bacheloropleiding) of je van deze mogelijkheid gebruik kunt maken.

Je inschrijving voor de masteropleiding is definitief per 1 september 2021, op voorwaarde dat je je bacheloropleiding uiterlijk voor 30 september 2021 hebt afgerond; zo niet, dan vervalt je inschrijving voor de masteropleiding.

Je betaalt slechts één keer collegegeld, dus alleen voor je masteropleiding. Dit is op voorwaarde dat je uiterlijk 30 september 2021 je bacheloropleiding hebt afgerond en je je hebt uitgeschreven voor deze opleiding. Als je inschrijving voor de master wordt geannuleerd, betaal je het collegegeld voor het vervolg van de bacheloropleiding. Als je een bacheloropleiding aan een andere instelling volgt, kun je een bewijs betaald collegegeld aanvragen zodat je geen dubbel collegegeld hoeft te betalen.

Diploma-eisen

  • Een bachelordiploma van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs, waarvan het niveau gelijkwaardig is aan dat van een bacheloropleiding van een Nederlandse universiteit op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur, Taalwetenschap: afstudeerrichting Taal en Communicatie of Taal en Cognitie.
  • Een afgeronde premasteropleiding. Lees meer op deze pagina

De toelatingscommissie beoordeelt overige aanmeldingen mits:

  • je beschikt over een vergelijkbaar niveau van kennis, inzicht en vaardigheden als degenen die een diploma hebben behaald van de bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur, Taalwetenschap: afstudeerrichting Taal en Communicatie of afstudeerrichting Taal en Cognitie.
  • en/of ten minste 30 studiepunten hebt behaald met specialisatievakken op het gebied van  Nederlandse taalkunde.

Taaleisen

Voldoende kennis van de Nederlandse taal (uitgedrukt in termen van Europees Referentiekader taalvaardigheid minimaal op het niveau: Luisteren C1, Lezen C1, Gesproken interactie B2, Gesproken productie B2, Schrijven B2).

Het Faculteitsbestuur kan verzoeken dit niveau aan te tonen.  

>> Ga naar Stap 2. Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.