Universiteit Leiden

nl en

Nederlandse taalkunde (MA)

Collegegeld

Hoeveel collegegeld je moet betalen wordt mede bepaald door je nationaliteit, de opleiding die je wilt volgen en je studieachtergrond.

Het collegegeld voor het academisch jaar 2024-2025 bedraagt:

  • Nederlandse, EU/EEA, Zwitserse en Surinaamse studenten: €2,530 per jaar
  • Niet-EU/EEA studenten: €20,900 per jaar
  • Tweede (Nederlandse) master: €16,300 per jaar

Meer informatie over collegegeld

Het collegegeld voor deze master bedraagt €2,314 voor het academische jaar 2023-2024 (wettelijk collegegeld).

Het collegegeld voor deze master bedraagt €2,530 voor het academische jaar 2024-2025 (wettelijk collegegeld).

Dit tarief geldt alleen als dit je eerste masteropleiding is en als je afkomstig bent uit een van de volgende landen:

Oostenrijk

Letland

België

Liechtenstein

Bulgarije

Litouwen

Kroatië

Luxemburg

Cyprus

Malta

Tsjechië

Noorwegen

Denemarken

Polen

Estland

Portugal

Finland

Roemenië

Frankrijk

Slovenië

Duitsland

Slowakije

Griekenland

Spanje

Hongarije

Suriname

IJsland

Zweden

Ierland

Zwitserland

Italië

 

Dit collegegeld is voor zowel voltijd als deeltijdopleidingen.

Het collegegeld voor deze master bedraagt €19,300 voor het academische jaar 2023-2024.

Het collegegeld voor deze master bedraagt €20,900 voor het academische jaar 2024-2025.

Als je niet afkomstig bent uit een EU/EEA land, Suriname of Zwitserland, betaal je in het algemeen een instellingstarief. Dit tarief geldt voor zowel voltijd- als deeltijdopleidingen.

Heb je een Nederlandse verblijfsvergunning en heb je volgens Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) recht op studiefinanciering? Dan betaal je het wettelijk collegegeldtarief. In het nationaliteitenschema van DUO kun je zien welke verblijfsvergunningen hiervoor in aanmerking komen.

Let op! Als je via een samenwerkingsovereenkomst aan de Universiteit Leiden gaat studeren, zijn de kosten die in deze overeenkomst staan van toepassing.

Dit geldt alleen voor studenten met een EU/EEA, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit.

Het collegegeld voor deze master bedraagt 15,400 voor het academische jaar 2023-2024 (instellingstarief) en 16,300 voor het academische jaar 2024-2025 (instellingstarief) . 

Als je een tweede Nederlandse masteropleiding wilt volgen moet je een instellingstarief betalen, die hoger is dan het wettelijk collegegeldtarief. Er zijn echter uitzonderingen.

Bekijk het collegegeldschema voor tweede masters om erachter te komen hoeveel collegegeld je moet betalen.

Voor een premaster betaal je per EC.

Instellingstarief premaster of schakelprogramma
 

2024-2025

 

 

€39,- per EC


Wanneer je een premaster volgt van 60 EC of meer, betaal je het wettelijke collegegeld voor het betreffende collegejaar. 

Studiebeurzen en leningen

De Universiteit Leiden biedt studenten uit bepaalde landen en/of die een bepaalde opleiding gaan volgen verschillende studiebeurzen aan. Ook biedt de Universiteit Leiden de Leiden University Excellence Scholarship (LExS) aan. Dit is een studieprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor toekomstige masterstudenten die niet uit de EU/EEA komen, maar ook voor studenten (van alle nationaliteiten) die zich willen inschrijven voor een Advanced LLM masterprogramma. 

Als je jonger bent dan 30 jaar en afkomstig bent uit de EU/EEA of Zwitserland, dan heb je misschien recht op een Nederlandse studielening om je collegegeld te betalen.

Lees hier meer informatie over studiebeurzen, leningen en deadlines

>> Ga naar de volgende stap. Stap 6: Bereid je voor op studeren aan de Universiteit Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.