Universiteit Leiden

nl en

Nederlandse taalkunde (MA)

Over de opleiding

De master Neerlandistiek: Taalkunde is een eenjarige opleiding waarin je 60 ECTS behaalt. Je kiest je eigen vakken, zolang dit past binnen de programmastructuur van de opleiding. 

Om af te studeren bij de specialisatie Taalkunde volg je:

  • 20 EC vakken binnen de gekozen afstudeerrichting. Met deze vakken verdiep je je in het vakgebied van de Nederlandse taalkunde.  Je kiest twee van de volgende vakken: Historische sociolinguïstiek (10 EC), De sturende kracht van taal (10 EC), Comparatieve Syntaxis (10 EC).
  • 10 EC in het verlengde van de gekozen afstudeerrichting. Dit kan één van de drie hierboven genoemde vakken zijn, maar je gekozen specialisatie staat niet op zichzelf, deze is verwant aan andere disciplines en kent ook toepassingen binnen bijvoorbeeld het onderwijs. Je kan de landelijke masterlanguage cursus Taalkunde in het onderwijs (5 EC) kiezen, maar ook vakken van de afstudeerrichting Taalbeheersing, zoals de vakken Stilistiek: Formuleringskeuzes en Overtuigingskracht, of Argumentative and Rethorical Practices. 
  • 10 EC vrije keuzeruimte. Hier valt te denken aan cursussen zoals Dialogen in Literatuur en Interactie, Pragmatiek, Vertaalwetenschap,  Reflectie op het Schoolvak, Didactiek van het Nederlands als tweede taal. Maar het kan ook een vak bij een andere opleiding zijn, bijvoorbeeld bij Taalwetenschap, een vak aan een andere universiteit of een stage.
  • 20 EC scriptie op het gebied van de gekozen afstudeerrichting. Je sluit je master af met een scriptie over een zelfgekozen onderwerp dat aansluit bij de specialisatievakken die je hebt gevolgd.

In overleg met de studiecoördinator is het mogelijk om een aangepast programma samen te stellen. Dit programma dient goedgekeurd te zijn door de examencommissie voor de start van je studie.

Dankzij deze programmastructuur kun je de master breed inrichten, maar je kunt je ook specialiseren door te kiezen voor thematische samenhang. Als je vooral geïnteresseerd bent in taalgebruik en hoe je met taal kan sturen, dan kun je kiezen voor de vakken De Sturende Kracht van Taal, Historische sociolinguistiek, Stilistiek: formuleringskeuzes en overtuigingskracht, Argumentative and Rhetorical practices. Als je vooral geïnteresseerd bent in taalsysteem, taalvariatie en taalverandering dan kun je kiezen voor Historische Sociolinguistiek, Comparatieve Syntaxis, Stilistiek: formuleringskeuzes en overtuigingskracht, in combinatie met een stage bij het Instituut voor Nederlandse Taal. Als je wil onderzoeken hoe taalkundige inzichten en methoden kunnen worden gebruikt in het onderwijs kies je, naast twee van de drie specialisatievakken, uit de Masterlanguage-cursus Taalkunde in het Onderwijs, Reflectie op het Schoolvak, Didactiek van het Nederlands als Tweede Taal. Het is ook mogelijk om onderzoeksstages te volgen, in Leiden of elders.

Wil je een gedetailleerd overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze studiegids.

Bij de afstudeerrichting Taalkunde is ook een onderwijsvariant mogelijk, waarbij – in samenwerking met het ICLON– aan de masterscriptie een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven.

De colleges bestaan uit kleinschalige werkgroepen waarin veel discussie plaatsvindt over de gelezen literatuur. Tijdens de colleges vergroot je je mondelinge en schriftelijke vaardigheden door het houden van referaten en het schrijven van werkstukken. Zo bereid je je ook voor op de masterscriptie waarmee je de studie afsluit (20 EC).

Wil je een gedetailleerd overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze Studiegids.

Houd er rekening mee dat deze gids van toepassing is op het huidige academisch jaar. Het curriculum van volgend jaar kan enigszins verschillen.

Sjef Barbiers

Hoogleraar Nederlandse Taalkunde

Sjef Barbiers

"Karakteristiek voor master Nederlandse Taalkunde in Leiden is dat je kunt kiezen voor een brede invulling of voor specialisatie, voor taalgebruik of taalsysteem, en voor theoretisch of meer praktijkgericht.”

Toelating en aanmelding

Wil je weten of je toelaatbaar bent tot deze master?

Bekijk de toelatingseisen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.