Universiteit Leiden

nl en

Sterrenkunde (BSc)

Studieprogramma

De bacheloropleiding Sterrenkunde duurt drie jaar. Tijdens deze studie volg je (werk)colleges en voer je experimenten uit. Hierdoor bouw je een stevige basis in verschillende vakgebieden, zoals natuurkunde, wiskunde en informatica.

Verdeling vakken bachelor Sterrenkunde Universiteit Leiden

Een aantal vakken uitgelicht

In dit college behandelen we de planeten, manen en kleinere objecten in en buiten ons zonnestelsel. We bestuderen in detail processen die de eigenschappen van planeten bepalen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de oorsprong van planetenstelsels en wat ons eigen zonnestelsel zo uniek maakt.

De grondbegrippen van de lineaire algebra worden in deze cursus behandeld. We besteden aandacht aan een aantal kernbegrippen en structuren uit de lineaire algebra, zoals vectoren, matrices en lineaire vergelijkingen. In dit vak staan we stil bij de bijbehorende rekenvaardigheden en een aantal toepassingen.

Het vak Optica beschrijft de eigenschappen van licht als elektromagnetische golf. Je leert de werking en mogelijkheden van optische instrumenten, zoals lenzen, microscopen en telescopen te begrijpen. Daarnaast besteed je in dit vak ook aandacht aan algemene eigenschappen van golven, zoals geluids- en watergolven.

In dit vak leer je de basis van astronomische observatiemethoden. Bijvoorbeeld het gebruik van telescopen, het meten van elektromagnetische straling, de invloed van onze atmosfeer op zulke straling en het waarnemen van chemische elementen in het heelal.

Tijdens deze cursus leer je over de bouwstenen van het heelal aan de hand van natuurkundige modellen. We richten ons in dit vak op sterrenstelsels en kosmologie. Dit betekent dat je je gaat verdiepen in de ontwikkeling en werking van sterren, gassen, zwarte gaten en donkere materie.

De statistische fysica slaat een brug tussen de microscopische wereld van bijvoorbeeld atomen en moleculen en het daaruit voortvloeiende gedrag op macroscopische schaal, dat beschreven wordt door de thermodynamica.

Bij dit vak leer je hoe je de eigenschappen van sterren, planeten en andere sterrenkundige objecten kunt afleiden uit de straling die wij waarnemen. Je verdiept je in de interactie tussen licht en materie en leert hoe materie energie kan omzetten in licht.

In je laatste jaar voer je onderzoek uit bij één van de onderzoeksgroepen van de Leidse Sterrewacht. Je levert een bijdrage aan lopende en nieuwe projecten, zoals het analyseren van nieuwe observaties en het berekenen van modellen die astrofysische en astrochemische processen beschrijven. Je sluit je onderzoek af met een scriptie en presentatie.

Bekijk alle vakken in de studiegids

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

In het derde jaar heb je in totaal 30 studiepunten die je zelf kunt invullen met keuzevakken, een minor, een onderzoeksproject of met vakken in het buitenland.

In overleg met de studieadviseur kun je je keuzeruimte invullen met het Kernpakket Sterrenkunde. Je kunt kiezen uit meer dan 15 vakken uit de opleidingen Sterrenkunde, Natuurkunde, Wiskunde en Informatica. Sommige vakken uit de masteropleiding Astronomy behoren ook tot de mogelijkheden.

Een minor is een thematisch samenhangend vakkenpakket buiten je hoofdopleiding. Met een minor kun je eigen accenten geven aan je opleiding of je opleiding verbreden. Denk bijvoorbeeld aan een pakket ingevuld met vakken uit een talenstudie of uit de rechtenstudie.
Lees meer over minoren

Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Aan het eind van de opleiding doe je een onderzoeksproject bij een wetenschappelijke onderzoeksgroep. De inhoud van het onderzoek bepaal je vooraf met een docent van je opleiding. Tijdens je bacheloronderzoek krijg je een werkplek bij het instituut. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.