Universiteit Leiden

nl en

Sterrenkunde (BSc)

Toelatingseisen

Check de volgende toelatingseisen voordat jij je aanmeldt voor de opleiding Sterrenkunde.

Je komt in aanmerking voor toelating tot de bacheloropleiding Sterrenkunde indien je de verplichte matching heb doorlopen én in het bezit bent van een Nederlands vwo-diploma met een van de volgende profielen:

  • vwo-profiel Natuur & Techniek of
  • een ander vwo-profiel met aanvulling wiskunde B en natuurkunde.

Als je niet aan de genoemde eisen voldoet, moet je een officieel verzoek tot toelating indienen. Hiervoor meld je je eerst aan voor de opleiding in Studielink. Daarna ontvang je een link naar het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden en dien je daar je toelatingsverzoek in. 

Let op: studenten met een Nederlands hbo propedeuse diploma moeten ook een officieel verzoek tot toelating indienen omdat er aanvullende eisen gesteld worden aan deze vooropleiding:

  • Het propedeusediploma moet van een relevante hbo-opleiding zijn met voldoende verdiepende wiskunde- en natuurkundevakken, zoals Technische Natuurkunde of Toegepaste Wiskunde.
  • Het gemiddelde cijfer van het hbo propedeusediploma moet minimaal een 7 zijn
  • Aantoonbare beheersing van wiskunde B en natuurkunde op vwo-niveau (door middel van bijvoorbeeld Boswell Bèta certificaten: zie hieronder).

Of studenten aan deze eisen voldoen, wordt gecontroleerd na het verzoek tot toelating. In het geval van een niet-relevante hbo-propedeuse kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de behaalde cijfers van de wiskunde B en natuurkunde vwo-certificaten.

Matching is een verplicht onderdeel van de inschrijving voor de opleiding Sterrenkunde. Dit helpt je om een goede studiekeuze te maken. Lees meer over de verplichte matching

De opleiding Sterrenkunde is een Nederlandstalige opleiding. Dit betekent dat de colleges en werkgroepen in het Nederlands zijn. Een goede Nederlandse taalvaardigheid is dus vereist.

Let op: veel van het lesmateriaal, zoals studieboeken en artikelen, zijn in het Engels. Een goede beheersing van de Engelse taal is nodig om de studie succesvol af te ronden.

Iedereen die Sterrenkunde wil studeren, moet zowel wiskunde B als natuurkunde op vwo-niveau beheersen. Heb je dat niveau niet, dan is er sprake van een deficiëntie. Als je die hebt, mag je je niet inschrijven voor de opleiding Sterrenkunde. Die deficiëntie moet je dus eerst wegwerken. Dit kun je doen door het behalen van de certificaten voor de vwo-bètacursussen in wiskunde B en natuurkunde (bijvoorbeeld via Boswell-Bèta of Wismon). Een kopie van deze certificaten dien je mee te sturen bij het officieel verzoek tot toelating.

Neem voor meer informatie hierover contact op met Wouter Schrier, de studieadviseur van Sterrenkunde, per e-mail of telefonisch via telefoonnummer 071 527 5592.

We verwachten van studenten dat ze een gewone laptop met Windows meebrengen (of Linux voor sommige opleidingen). Een chromebook, iPad of tablet voldoet dus niet. MacOS kan in de meeste gevallen ook volstaan (met Parallels voor Windows geïnstalleerd), maar mogelijk worden niet alle gespecialiseerde applicaties ondersteund en is er mogelijk minder ondersteuning en support beschikbaar.

Laptop-profiel:

  • Compatibel met Windows 11 – 64-bits (of Linux voor sommige opleidingen)
  • Processor/CPU – modern, middelgroot bereik
  • Geheugen/RAM – 8 GB, indien mogelijk 16 GB
  • Opslag – 512 GB, indien mogelijk 1 TB

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.