Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Studieprogramma

In Leiden ontwikkel je je tot allround criminoloog aan een universiteit met een internationaal befaamde reputatie op het gebied van onderzoek.

In de studiegids vind je een uitgebreide beschrijving van alle vakken per studiejaar.

Je bestudeert criminaliteit multidisciplinair, vanuit verschillende invalshoeken en verwerft de onderzoeksvaardigheden (analyseren, schrijven, presenteren) die nodig zijn om belangrijke criminologische vragen adequaat te kunnen beantwoorden.

Een aantal vakken uitgelicht

Inleiding Criminologie

Dit is een belangrijk vak in het eerste jaar. Het vormt je eerste kennismaking met de thema’s en onderdelen van het vakgebied criminologie. In elk hoorcollege komt een thema aan de orde, zoals soorten criminaliteit, straffen en criminaliteitsbeleid. Tijdens de colleges gaan we in op actuele ontwikkelingen in de criminaliteit en de bestrijding ervan.

Inleiding Strafrecht

In dit vak krijg je te maken met de belangrijkste grondslagen en uitgangspunten van het strafrecht. Je krijgt inzicht in zaken als het concept van de rechtsstaat, bevoegdheden van justitiële functionarissen en organen van de overheid, en het fundamentele evenwicht tussen de democratische staatsmachten. Een belangrijk element van het strafrecht zijn de grondrechten en vrijheden van burgers, zowel van de daders als van de slachtoffers.

Criminologische vaardigheden

Je werkt in groepsverband aan een paper over concrete criminologische vraagstukken en maakt zodoende een start met het ontwikkelen van je wetenschappelijke schrijfvaardigheden. Je leert om zelf op zoek te gaan naar goede empirische bronnen, leert om zelf onderzoeksmateriaal te verzamelen en te gebruiken voor het schrijven van je paper.

Rechtshandhaving en Politie

Je krijgt een inhoudelijk en praktijk-georiënteerd overzicht van de wijze waarop de politie en andere rechtshandhavers in Nederland zijn georganiseerd en functioneren. Je leert te reflecteren op de organisatie, taken en belangrijkste partners van de politie in Nederland.

Omgevingscriminologie

Je maakt kennis met de belangrijkste theorieën en toepassingen van de  omgevingscriminologie. Er wordt ingegaan op de historische achtergrond en recente ontwikkelingen in omgevingscriminologisch onderzoek.

Strafprocesrecht

In dit vak staat het formele strafrecht, ofwel het strafprocesrecht, centraal. Het strafprocesrecht biedt het kader waarbinnen het strafrechtelijk onderzoek geschiedt en strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.

Bachelorscriptie

In 11 weken ga je aan de slag met een zelfstandig onderzoek. Op basis van een gekozen scriptie onderwerp formuleer je een probleemstelling die je verder uitwerkt in deelvragen. Hierin weet je de eerder opgedane kennis leert om te zetten in een wetenschappelijk betoog. 

Naar het buitenland

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University. Kijk voor meer informatie bij het Bureau Internationaal Onderwijs

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

In elke bacheloropleiding kun je een aantal vakken zelf kiezen; binnen je studie om je kennis te verdiepen, buiten je studie om je basiskennis te verbreden. Met keuzevakken geef je zelf richting aan je studie. Doe alvast inspiratie op en verdiep je in de keuzevakkengids. 
Keuzevakkengids

 

Naast losse keuzevakken bieden opleidingen een speciaal samengesteld pakket van keuzevakken aan. Dit vaste pakket van dertig studiepunten heet een minor.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien leer je internationaal te denken. Hiervoor kun je in je tweede jaar plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Ook kan je je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University. Kijk voor meer informatie bij het Bureau Internationaal Onderwijs

Programmaoverzicht

In het eerste studiejaar, de propedeuse, leg je het fundament voor je studie Criminologie. Je volgt inleidende vakken van zowel juridische als sociaalwetenschappelijke aard.

In het tweede jaar krijg je vakken die meer op de criminologie zijn toegespitst, zoals Theoretische criminologie en Rechtshandhaving en politie. In het derde jaar is er vrije keuzeruimte die je naar eigen inzicht kunt invullen en waarin je je kennis kunt verdiepen of verbreden met keuzevakken of een minor of door een aantal vakken aan een buitenlandse universiteit te volgen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.