Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Arbeidsmarkt

Veel studenten een bachelordiploma Criminologie op zak volgen hierna een master, bijvoorbeeld Criminaliteit en rechtshandhaving of Frensische criminologie. Kijk bij de masterspecialisatie van jouw keuze voor gedetailleerde informatie over kansen op de arbeidsmarkt.

Na de masteropleiding Criminologie ben je breed georiënteerd op het recht met aanvullende kennis van het vakgebied. Je bezit vaardigheden die in zeer uiteenlopende organisaties van pas komen. Veiligheid is een hot issue in Nederland. Naast de universitaire afdelingen houden ook verschillende overheden zich bezig met onderzoek naar criminaliteit en veiligheid. Bijvoorbeeld bij ministeries, gemeenten en bij de politie. Onderzoekers doen op basis van wetenschappelijke kennis soms concrete aanbevelingen om de veiligheid te vergroten. Dergelijk criminologisch onderzoek kan zich richten op uiteenlopende vraagstukken zoals:

 • Onveiligheidsgevoelens
 • Effectiviteit van straffen
 • Jonge veelplegers
 • Slachtoffers

Wat doet een criminoloog?

En dan ben je afgestudeerd criminoloog. Criminologie is een wetenschappelijke opleiding die zich niet richt op één bepaalde beroepspraktijk. Als afgestudeerd criminoloog dien je te beschikken over algemene academische kennis en vaardigheden om in diverse terreinen en posities inzetbaar te zijn. Daarvoor maak je je juridische en sociaal-wetenschappelijke basiskennis eigen die kenmerkend is voor het multidisciplinaire karakter van de opleiding.  Je hebt een brede kennis van verschillende wetenschapsgebieden en weet die gericht in te zetten bij de bestrijding van criminaliteit in de samenleving.

Waar werkt een criminoloog?

Veiligheid is tegenwoordig een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s in Nederland. Als criminoloog heb je de kennis en vaardigheden in huis om vraagstukken rond dat onderwerp vanuit zowel juridisch als sociaalwetenschappelijk oogpunt te bekijken. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid is er behoefte aan academici met zo’n brede achtergrond. Criminologen werken als onderzoeker bij ministeries of gemeenten, en richten zich daarbij op vraagstukken als onveiligheidsgevoelens of jonge veelplegers. Je kunt ook vanuit een heel andere positie aan de slag, bijvoorbeeld in een management- of beleidsfunctie bij de politie of justitie, de reclassering, slachtofferhulp of het gevangeniswezen. Tegenwoordig komen ook veel criminologen terecht bij banken, bedrijven en verzekeringsmaatschappijen om fraude en organisatiecriminaliteit op te sporen. Ook in de beveiligingsbranche en het bedrijfsleven is er op managementniveau plaats voor criminologen. Met de opleiding Criminologie kun je veel verschillende functies vervullen.

Management of beleid

Als afgestudeerde in de beleidsvariant kun je aan de slag in management- of beleidsfuncties bij politie en justitie of bij nauw verwante instellingen waar van oudsher vanuit een beleidsinvalshoek wordt gewerkt, zoals

 • Het gevangeniswezen
 • De reclassering
 • Slachtofferhulp
 • De Raad voor de Kinderbescherming
 • Coördinator integraal veiligheidsbeleid bij een gemeente
 • Strategisch misdaadanalist bij de politie

Bestrijding of preventie

Tegenwoordig zijn er ook steeds meer organisaties die zich bezighouden met de bestrijding of preventie van uiteenlopende vormen van criminaliteit. Denk aan:

 • De lokale overheid
 • De beveiligingsbranche
 • Het bedrijfsleven
 • Medewerker bij een onderzoeksinstituut

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.