Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Stap 1: Check de toelatingseisen

Weet je welke bachelor je wilt volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van jouw gewenste bacheloropleiding:

Je bent direct toelaatbaar tot de bacheloropleiding Criminologie als je in het bezit bent van een van de volgende diploma’s. Dat betekent dat je je moet aanmelden via Studielink, maar geen toelatingsverzoek hoeft in te dienen via het online toelatingsportaal (zie de aanmeldprocedures):

 • Nederlands vwo-diploma zonder verdere eisen aan je profiel,
 • Een propedeuse- of einddiploma van een Nederlandse geacrediteerde hbo-instelling,
 • Propedeuse- of einddiploma van een Nederlandse universitaire opleiding.

Voldoe je niet aan bovenstaande toelatingseisen? Dan moet je in alle gevallen een toelatingsverzoek indienen via het online toelatingsportaal van de Universiteit Leiden. Let daarbij goed op de deadlines.

Je bent niet direct toelaatbaar met de volgende diploma’s:

 • Alle andere Nederlandse diploma’s
 • Studenten met een VWO diploma behaald in Aruba, Sint-Maarten en Curaçao, studenten met een VWO diploma behaald in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor 10-10-2010.
 • Internationale diploma’s die minimaal vergelijkbaar zijn met het Nederlandse VWO diploma

Colloquium doctum

Het colloquium doctum is een bijzonder en streng toelatingsexamen voor studenten die:

 • op grond van hun Nederlandse diploma niet direct toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Hou er rekening mee dat dit altijd via een toelatingsprocedure via het online toelatingsportaal in uSis loopt en bij het indienen van documenten duidelijk aangegeven moet worden dat het om een verzoek gaat via het Colloquium Doctum toelatingsexamen.

Meer informatie

Taaleisen

Studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding moeten een Nederlandse taaltoets afleggen. Daarvoor accepteren wij de volgende toetsen:

Uitzondering:

 • Studenten met een International Baccalaureate (IB) diploma met Dutch B Higher of Dutch A1 / A2.
 • Studenten met andere diploma’s kunnen in sommige gevallen ook vrijgesteld worden. Het Admissions Office zal hier uitsluitsel over geven nadat een toelatingsverzoek is ingediend via het online toelatingsportaal.

Toelatingseisen collegejaar 2019-2020

Vanaf het studiejaar 2017-2018 selecteren hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun lotingsstudies. Dit heet selectie en plaatsing. De Universiteit Leiden hanteert voor collegejaar 2019-2020 selectie en plaatsing voor de opleiding Criminologie. Bij de opleiding criminologie wordt geselecteerd op basis van verschillende criteria. Allereerst de 5-vwo overgangscijfers voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Daarnaast worden ook andere kwaliteiten belangrijk geacht, zoals taalvaardigheid, analytisch vermogen en niet-cognitieve vaardigheden.

De Leidse bachelor Criminologie heeft het studiejaar 2019-2020 plaats voor 170 eerstejaarsstudenten (165 voltijd, 5 deeltijd). Deze studenten worden geplaatst via een selectieprocedure. Door middel van selectie en plaatsing selecteren wij de meest geschikte studenten. Voor jou is de selectieprocedure een manier om te laten zien wat je kan en om te ervaren of Criminologie in Leiden bij je past. Op dit moment mag je in Leiden twee keer deelnemen aan de selectie voor de bachelor Criminologie.
Wil je meedoen aan de selectie voor het studiejaar 2019-2020? Meld je dan uiterlijk 15 januari 2019 aan in Studielink. Voor aanmelding heb je een DigiD-account nodig. Het aanvragen hiervan kan 5 werkdagen duren, dus zorg dat je op tijd bent.

Selectiecriteria

Iedereen die zich voor de selectieprocedure aanmeldt, krijgt uiteindelijk een rangnummer toegewezen. Op basis van dit rangnummer worden de plaatsen voor de opleiding vergeven. Het aan jou toebehorende rangnummer wordt vastgesteld op grond van twee elementen, elk met een weging van 50 procent:

 • de 5-vwo-overgangscijfers (of bij gebrek daaraan de CSE-cijfers havo) voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde;
 • de uitslag van de toets die wordt afgenomen op de selectiedag.

Studenten die zich hebben aangemeld via Studielink, ontvangen circa twee weken voor de selectiedag een uitnodiging. De selectiedag Criminologie zal plaatsvinden op zaterdag 8 februari 2020. Bij deze uitnodiging ontvang je ook het voorbereidingsmateriaal in de vorm van wetenschappelijke artikelen. Deelname aan deze selectiedag is verplicht. Tijdens de selectiedag wordt o.a. een hoorcollege gegeven waarin het voorbereidingsmateriaal (wetenschappelijke artikelen) besproken wordt. Ook krijg je iets te horen over een inleidend criminologisch onderwerp. Direct daarna krijg je een toets voorgelegd welke bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel behandelt de artikelen en collegestof en het tweede onderdeel toetst je niet-cognitieve vaardigheden.

Hoe hoger het resultaat, hoe hoger de plek op de ranglijst. Diegenen die minder goed gescoord hebben, komen lager op de lijst terecht en worden (bij een groter aantal aanmelders dan er plekken zijn) mogelijk niet geplaatst.
 

Zowel voor collegejaar 2017-2018 als 2018-2019 heeft uiteindelijk (in de periode tot 1 september) ongeveer tweederde van het aantal kandidaten dat deelnam aan de selectie een plaatsingsbewijs aangeboden gekregen.

Verbruiken selectiepoging

Wanneer je zakt voor je middelbare schooldiploma, kan een verbruikte selectiepoging ongedaan worden gemaakt. Voor meer informatie over het ongedaan maken van de selectiepoging, zie de website.

Controle

In het kader van de procedure Selectie & Plaatsing voor de opleiding Bachelor Criminologie behoudt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden zich het recht om rapport- en eindexamencijfers steekproefsgewijs te controleren op juistheid en authenticiteit.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden