Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Vervolgopleidingen

Een volledige academische opleiding bestaat uit een bacheloropleiding én een masteropleiding. De Universiteit Leiden stimuleert studenten om na hun bacheloropleiding door te gaan met de masteropleiding.

Sairoong Huisman

Waarom koos studente Sairoong Huisman voor Criminologie?

Sairoong Huisman

"In het eerste jaar leer je veel theorieën die in de criminologie gebruikt worden. Deze theorieën kun je dan later in de studie gaan toepassen."

"Deze opzet bevalt me goed, want je krijgt zo de tijd om je de stof eigen te maken. De docenten zijn ook erg toegankelijk. Ze zijn bereid om mee te denken en ze zijn hulpvaardig. Ik heb in het begin van mijn derde jaar stage gelopen bij de Gemeente Haarlem, waar we een soort keurmerk ontwikkelden dat de veiligheid en kwaliteit van de horeca moest verbeteren. In de toekomst wil ik graag werken met zedendelinquenten. We doen in Nederland veel voor de slachtoffers, maar ik wil me richten op de daders, zodat nieuwe slachtoffers worden voorkomen."

Masteropleidingen

In de masteropleiding specialiseer je je in een onderwerp van jouw interesse. De éénjarige master heeft zowel een Engelstalige als een Nederlandstalige specialisatie. De eenjarige master leidt op voor functies bij de rechterlijke macht, ministeries maar ook voor functies bij ondersteunde instellingen zoals politie, ministerie en bij (internationale) bedrijven, non-profitorganisaties, banken en overheidsinstellingen.

Advanced Studies

De Leidse rechtenfaculteit verzorgt voor afgestudeerde juristen volledig Engelstalige masterprogramma’s. Deze opleidingen hebben aparte toelatingseisen (waaronder een masterdiploma) en worden vooral gevolgd door buitenlandse studenten.

Promoveren

Afgestudeerde masterstudenten met een duidelijke wetenschappelijke belangstelling en zeer goede studieresultaten kunnen meedingen naar een promotieplaats. Onder begeleiding van hoogleraren schrijf je een proefschrift en publiceer je artikelen.

Postmasteropleidingen

Leiden biedt afgestudeerde juristen ook opleidingsmogelijkheden na hun studie aan, via het Juridisch Postacademisch Onderwijs (Juridisch PAO). Symposia, eendaagse of meerdaagse cursussen, complete specialisatieopleidingen; er is van alles mogelijk om je juridische kennis up to date te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.