Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Benodigde documenten

Om je aan te melden voor de bacheloropleiding Criminologie aan de Universiteit Leiden heb je meerdere documenten nodig, waaronder je cijferlijst.

  • Zit je in 6 VWO, dan moet je je 6 VWO SE-cijfers t/m 15 januari 2021 (op basis van alle tot dan toe behaalde cijfers in de bovenbouw die meeltellen voor het SE) voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde indienen.
  • Als je je VWO-diploma al hebt behaald, dan moet je de cijfers van het overgangsrapport van 5 naar 6 VWO voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde indienen.

Wat moet je doen?

  1. Print het formulier, vul het gedeelte ‘in te vullen door kandidaat zelf' in en laat het andere gedeelte invullen en ondertekenen door je school.
  2. Scan het ingevulde en ondertekende formulier in het file format pdf of jpg. Controleer op leesbaarheid en sla het document als volgt op: ‘achternaam_VWO-cijferverklaring_studentnummer’.
  3. Upload het formulier via ‘Serviceaanvraag’ in uSis. Let hierbij goed op: je dient dit formulier in te dienen bij de tegel 'Selectie & Plaatsing'.  Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor de Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

De termijn voor het indienen van de cijfers is zeer kort voor degenen die de 6 VWO SE-cijfers t/m 15 januari 2021 dienen aan te leveren. Vraag dus direct op 15 januari bij je school de cijfers op!

Indien je geen VWO volgt of hebt gevolgd, maar wel in het bezit bent van een HAVO-diploma, zul je je HAVO-eindexamencijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde moeten indienen in het registratiesysteem.

  • HAVO CSE-cijfers, of
  • HAVO-SE-cijfers voor degenen die in de zomer van 2020 eindexamen HAVO hebben gedaan.

Hierbij volstaat een kopie van de officiële cijferlijst, of een kopie van een uittreksel uit het diplomaregister (te vinden op MijnDuo). Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor de Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie

Ben je niet in het bezit van VWO-cijfers of (C)SE-cijfers HAVO? Neem dan zo snel mogelijk contact op met selectiecrim@law.leidenuniv.nl.

Controle

In het kader van de procedure Selectie & Plaatsing voor de opleiding Bachelor Criminologie behoudt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden zich het recht om rapport- en eindexamencijfers steekproefsgewijs te controleren op juistheid en authenticiteit door contact op te nemen met de school.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.