Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Stap 3: Verzamel de benodigde documenten

Om je aan te melden voor de bacheloropleiding Criminologie aan de Universiteit Leiden heb je meerdere documenten nodig. Als je een toelatingsverzoek indient, wordt je gevraagd om een aantal extra documenten mee te sturen. Zorg ervoor dat je deze documenten bij de hand hebt!

5-vwo cijferverklaring Criminologie

Indien je in het bezit bent van een vwo-diploma of een vwo opleiding volgt is één van de selectiecriteria de 5-vwo-overgangscijfers voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Om je aan te melden voor de bacheloropleiding Criminologie moeten deze worden doorgegeven aan de universiteit. Wat moet je doen?

  1. Print het formulier, vul het gedeelte ‘in te vullen door kandidaat zelf' in en laat het andere gedeelte invullen en ondertekenen door je school.
  2. Scan het ingevulde en ondertekende formulier in het file format pdf of jpg. Controleer op leesbaarheid en sla het document als volgt op: ‘achternaam_5vwo-cijferverklaring_studentnummer’.
  3. Upload het formulier via ‘Serviceaanvraag’ in uSis. Let hierbij goed op: je dient dit formulier in te dienen bij de tegel 'Selectie & Plaatsing'. Heb je je cijfers al geüpload via de tegel 'Aanmelding opleiding', dan zal je deze alsnog moeten indienen in de tegel 'Selectie & Plaatsing' via het formulier cijferverklaring.
  4. Functiebeperking: indien je documenten wilt uploaden betreft jouw functiebeperking, upload deze dan ook bij de tegel 'Selectie & Plaatsing'.

Indien je in het bezit bent van een havodiploma, zal je deze moeten indienen in het registratiesysteem. Hierbij volstaat een kopie van de officiële cijferlijst, of een kopie van een uittreksel uit het diplomaregister (te vinden op MijnDuo). Ben je niet in het bezit van 5-vwo-overgangscijfers of CSE-cijfers HAVO? Neem dan zo snel mogelijk contact op met selectiecrim@law.leidenuniv.nl

Instructie serviceaanvraag

Per e-mail heb je de gebruikersnaam van je account ontvangen. Activeer je account via de link in de mail. Mocht je geen e-mail hebben ontvangen, neem dan contact op met de Centrale Helpdesk. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor de Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden