Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Benodigde documenten voor selectie

De selectie vindt plaats op basis van de cijfers van je vooropleiding en het resultaat van de selectietoets (elk met een weging van 50 procent). Om mee te doen aan de selectieprocedure dien je je cijfers van je vooropleiding in te dienen. Kies hieronder jouw vooropleiding en dien je cijfers in volgens de bijbehorende instructie. Lees de instructie zorgvuldig door!

Zit je nu in 6 VWO en doe je in 2022 eindexamen dan, moet je je 6 VWO SE-cijfers t/m 15 januari 2022 (op basis van alle tot dan toe behaalde cijfers in de bovenbouw die meetellen voor het SE*) voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde indienen.

* De schoolexamencijfers (SE-cijfers) vloeien voort uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Elke school heeft voor elk vak een PTA gedefinieerd. De schoolexamencijfers worden (voor de meeste vakken) opgebouwd vanaf klas 4. Tijdens klas 4, 5 en 6 komen daar telkens nieuwe cijfers bij van toetsen uit het PTA. In klas 6 is het SE-cijfer dus mede opgebouwd uit resultaten uit de jaren daarvoor en niet alleen uit resultaten uit het zesde jaar.

Voor de selectie vragen we naar de 6 VWO SE-cijfers van de drie vakken Nederlands, Engels en Wiskunde op 15 januari 2022. Het kan zijn, dat op 15 januari 2022 nog niet al je toetsresultaten zijn opgenomen in het schoolexamencijfer. Misschien volgt er later nog een toets of herkansing. Dat is niet erg. Het gaat om de stand van zaken op dat moment. Dat is een representatief cijfer, omdat het gebaseerd is op je prestaties vanaf de vierde klas.

Het schoolcijferregistratiesysteem kan deze cijfers precies op die datum genereren als een cijfer met één decimaal. Ook na 15 januari 2022 kan de stand van het SE-cijfer op die datum voor een vak uit het systeem gehaald worden. Dus b.v. op 20 januari kan het cijfer zoals dat ervoor stond op 15 januari worden opgevraagd.

Wat moet je doen?

 1. Print het formulier, vul het gedeelte ‘in te vullen door kandidaat zelf' in en laat het andere gedeelte invullen en ondertekenen door je school.
 2. Scan het ingevulde en ondertekende formulier in het file format pdf of jpg. Controleer op leesbaarheid en sla het document als volgt op: ‘achternaam_VWO-cijferverklaring_studentnummer’.
 3. Upload het formulier via ‘Serviceaanvraag’ in uSis. Let hierbij goed op: je dient dit formulier in te dienen bij de tegel 'Selectie & Plaatsing'. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor de Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

De termijn voor het indienen van de cijfers is zeer kort voor degenen die de 6 VWO SE-cijfers t/m 15 januari 2022 dienen aan te leveren. Vraag dus direct op 15 januari bij je school de cijfers op!

Ook als je in 2021 je VWO-diploma al hebt behaald, dan moet je je 6 VWO SE-cijfers t/m 16 januari 2021 (op basis van alle behaalde cijfers in de bovenbouw die meetellen voor het SE*) voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde indienen.
Wij raden je aan om z.s.m. contact op te nemen met je oude middelbare school om zo het formulier cijferverklaring te kunnen invullen met jouw SE-cijfers, zoals de stand van zaken was op 16 januari 2021.

* De schoolexamencijfers (SE-cijfers) vloeien voort uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Elke school heeft voor elk vak een PTA gedefinieerd. De schoolexamencijfers worden (voor de meeste vakken) opgebouwd vanaf klas 4. Tijdens klas 4, 5 en 6 kwamen daar telkens nieuwe cijfers bij van toetsen uit het PTA. Het SE-cijfer is dus mede opgebouwd uit resultaten uit de jaren daarvoor en niet alleen uit resultaten uit het zesde jaar.

Voor de selectie vragen we naar de 6 VWO SE-cijfers van de drie vakken Nederlands, Engels en Wiskunde op 16 januari 2021. Het kan zijn, dat toen nog niet al je toetsresultaten waren opgenomen in het schoolexamencijfer. Dat is niet erg. Het gaat om de stand van zaken op dat moment. Dat is een representatief cijfer, omdat het gebaseerd is op je prestaties vanaf de vierde klas.

Het schoolcijferregistratiesysteem kan ook achteraf genereren wat je SE-cijfers waren op 16 januari 2021 als een cijfer met één decimaal.

Wat moet je doen?

 1. Print het formulier, vul het gedeelte ‘in te vullen door kandidaat zelf' in en laat het andere gedeelte invullen en ondertekenen door je school.
 2. Scan het ingevulde en ondertekende formulier in het file format pdf of jpg. Controleer op leesbaarheid en sla het document als volgt op: ‘achternaam_VWO-cijferverklaring_studentnummer’.
 3. Upload het formulier via ‘Serviceaanvraag’ in uSis. Let hierbij goed op: je dient dit formulier in te dienen bij de tegel 'Selectie & Plaatsing'. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor de Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

Als je in 2020 of eerder al je VWO-diploma hebt behaald, dan moet je je 5 VWO-overgangscijfers voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde indienen.
Wij raden je aan om z.s.m. contact op te nemen met je oude middelbare school om zo het formulier cijferverklaring compleet te kunnen invullen.

Wat moet je doen?

 1. Print het formulier, vul het gedeelte ‘in te vullen door kandidaat zelf' in en laat het andere gedeelte invullen en ondertekenen door je school.
 2. Scan het ingevulde en ondertekende formulier in het file format pdf of jpg. Controleer op leesbaarheid en sla het document als volgt op: ‘achternaam_VWO-cijferverklaring_studentnummer’.
 3. Upload het formulier via ‘Serviceaanvraag’ in uSis. Let hierbij goed op: je dient dit formulier in te dienen bij de tegel 'Selectie & Plaatsing'. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor de Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

Ben je niet in het bezit van VWO-cijfers of (C)SE-cijfers HAVO? Neem dan zo snel mogelijk contact op met selectiecrim@law.leidenuniv.nl.

Wij ontvangen graag een scan van jouw tussentijdse rapport, halverwege het schooljaar 2021/2022, voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde.

Wat moet je doen?

Upload de scan via ‘Serviceaanvraag’ in uSis. Let hierbij goed op: je dient de scan in te dienen bij de tegel 'Selectie & Plaatsing'. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor de Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

Wij ontvangen graag jouw reguliere overgangscijfers (niet de cijfers m.b.t. de study skills) voor de vakken Nederlands, Engels en Mathematics, met cijfers en aanduiding of het SL of HL is. De cijfers moeten gedateerd en met stempel en handtekening van school worden aangeleverd. Daarnaast ontvangen wij ook graag een scan van je overgangsrapport (op een na laatste jaar naar laatste jaar).

Wat moet je doen?

Upload de documenten via ‘Serviceaanvraag’ in uSis. Let hierbij goed op: je dient de documenten in te dienen bij de tegel 'Selectie & Plaatsing'. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor de Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

Indien je geen VWO volgt of hebt gevolgd, maar wel in het bezit bent van een HAVO-diploma, zul je je HAVO-eindexamencijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde moeten indienen in het registratiesysteem.

 • HAVO CSE-cijfers, of
 • HAVO-SE-cijfers voor degenen die in de zomer van 2020 eindexamen HAVO hebben gedaan.

Hierbij volstaat een kopie van de officiële cijferlijst, of een kopie van een uittreksel uit het diplomaregister (te vinden op MijnDuo). Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor de Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie. 

Controle

In het kader van de procedure Selectie & Plaatsing voor de opleiding Bachelor Criminologie behoudt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden zich het recht om rapport- en eindexamencijfers steekproefsgewijs te controleren op juistheid en authenticiteit door contact op te nemen met de school.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.