Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Benodigde documenten voor selectieprocedure

De selectie vindt plaats op basis van de cijfers (Engels, Nederlands en Wiskunde) van je vooropleiding VWO of HAVO en het resultaat van de selectietoets (elk met een weging van 50 procent). Om mee te doen aan de selectieprocedure dien je na aanmelding in Studielink, je cijfers van je vooropleiding zo spoedig mogelijk te uploaden. Kies hieronder jouw vooropleiding en upload je cijfers of verklaring volgens de instructie.

Selectieprocedure en toelatingsprocedure

Let op: de cijferlijsten/verklaringen die hieronder worden gevraagd zijn alléén ten behoeve van de selectieprocedure. Dat is niet hetzelfde als de toelatingsprocedure! Zie hiervoor de uitleg onder toelatingseisen.

Controle

In het kader van de procedure Selectie & Plaatsing voor de opleiding Bachelor Criminologie behoudt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden zich het recht om rapport- en eindexamencijfers steekproefsgewijs te controleren op juistheid en authenticiteit door contact op te nemen met de school.

Zit je nu in 6 VWO en doe je in 2024 eindexamen dan moet je aantonen dat je bent bevorderd van het vijfde naar het zesde leerjaar van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Je moet dit doen d.m.v. onderstaand formulier waarin tevens voor de vakken Wiskunde, Nederlands en Engels de bij de bevordering behaalde rapportcijfers afgerond op één decimaal vermeld moeten worden.

Wat moet je doen?

  1. Laat de onderwijsinstelling op dit formulier de overgangscijfers 5 > 6 VWO voor Nederlands, Engels en Wiskunde invullen (afgerond op een decimaal), het document printen en ondertekenen.
  2. Controleer de gegevens en onderteken dan zelf het document.
  3. Scan het ingevulde en ondertekende formulier in het file format pdf of jpg. Sla het document als volgt op: ‘achternaam_ studentnummer_cijferverklaring overgang 5-6 VWO’.
  4. Upload het formulier in uSis. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

Wanneer?
Doe het gelijk zodra je een ULCN-account hebt ontvangen en toegang hebt tot het online uSis portaal. Wacht niet met het laten invullen van het formulier tot het laatste moment. 

Als je in 2023 of eerder je VWO-diploma al hebt behaald, dan moet je je eindexamencijfers - afgerond op één decimaal - voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde (A, B of C) doorgeven. Deze kun je indienen door het uploaden van een digitaal uittreksel van diploma-gegevens uit 'Mijn DUO'. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

Indien je geen VWO volgt of hebt gevolgd, maar wel in het bezit bent van een HAVO-diploma, zul je je HAVO-eindexamencijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde moeten doorgeven.

Hierbij volstaat een kopie van de officiële cijferlijst, of een digitaal uittreksel van diploma-gegevens uit 'Mijn DUO'. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

Voorbeeld: je hebt een HBO-propedeuse (of je bent daar nu nog mee bezig) en je hebt geen VWO-cijfers of een HAVO einddiploma zoals hierboven uitgevraagd. Geef dit door via dit formulier.

Wat moet je doen?

Vul het formulier in en upload het document in uSis. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie

Stuur een e-mail naar selectiecrim@law.leidenuniv.nl met vermelding van je (Leidse) studentnummer. Vermeld in de e-mail je volledige vooropleiding (ook een eventuele HAVO-diploma) en de status van de (behaalde) vakken via VAVO met betrekking tot Nederlands, Wiskunde en Engels. Van jouw specifieke situatie hangt het af welke cijfers je moet aanleveren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.