Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Benodigde documenten voor selectie

De selectie vindt plaats op basis van de cijfers van je vooropleiding en het resultaat van de selectietoets (elk met een weging van 50 procent). Om mee te doen aan de selectieprocedure dien je je cijfers van je vooropleiding in te dienen. Kies hieronder jouw vooropleiding en dien je cijfers in volgens de bijbehorende instructie. Lees de instructie zorgvuldig door!

Zit je nu in 6 VWO en doe je in 2023 eindexamen dan, moet je je 6 VWO SE-cijfers - afgerond op één decimaal -  t/m 12 januari 2023 (op basis van alle tot dan toe behaalde cijfers in de bovenbouw die meetellen voor het SE*) voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde indienen.

* De schoolexamencijfers (SE-cijfers) vloeien voort uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Elke school heeft voor elk vak een PTA gedefinieerd. De schoolexamencijfers worden meestal opgebouwd vanaf klas 4. Tijdens klas 4, 5 en 6 komen daar telkens nieuwe cijfers bij van toetsen uit het PTA. In klas 6 is het SE-cijfer dus mede opgebouwd uit resultaten uit de jaren daarvoor en niet alleen uit resultaten uit het zesde jaar.

Voor de selectie vragen we naar de 6 VWO SE-cijfers van de drie vakken Nederlands, Engels en Wiskunde op 12 januari 2023. Het kan zijn, dat op 12 januari 2023 nog niet al je toetsresultaten zijn opgenomen in het schoolexamencijfer. Misschien volgt er later nog een toets of herkansing. Dat is niet erg. Het gaat om de stand van zaken op dat moment. Dat is een representatief cijfer, omdat het gebaseerd is op je prestaties uit meerdere schooljaren.

Het schoolcijferregistratiesysteem kan deze cijfers precies op die datum genereren als een cijfer met één decimaal. Ook na 12 januari 2023 kan de stand van het SE-cijfer op die datum voor een vak uit het systeem gehaald worden. Dus b.v. op 20 januari kan het cijfer zoals dat ervoor stond op 12 januari worden opgevraagd.

Wat moet je doen?

  1. Vul het formulier in.
  2. Scan het ingevulde en ondertekende formulier in het file format pdf of jpg. Controleer op leesbaarheid en sla het document als volgt op: ‘achternaam_VWO-cijferverklaring_studentnummer’.
  3. Upload het formulier in uSis. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

De termijn voor het indienen van de cijfers is zeer kort voor degenen die de 6 VWO SE-cijfers t/m 12 januari 2023 dienen aan te leveren. Vraag dus direct op 12 januari bij je school de cijfers op!

Als je in 2022 of eerder je VWO-diploma al hebt behaald, dan moet je je eindexamencijfers - afgerond op één decimaal - voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde (A, B of C) doorgeven. Deze kun je indienen door het uploaden van een digitaal uittreksel van diploma-gegevens uit 'Mijn DUO'. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

Indien je geen VWO volgt of hebt gevolgd, maar wel in het bezit bent van een HAVO-diploma, zul je je HAVO-eindexamencijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde moeten doorgeven.

Hierbij volstaat een kopie van de officiële cijferlijst, of een digitaal uittreksel van diploma-gegevens uit 'Mijn DUO'. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie.

Indien je toelaatbaar bent, maar noch over VWO-cijfers, noch over een einddiploma HAVO beschikt, geef dit aan ons door via dit formulier.

Wat moet je doen?

Vul het formulier in en upload het document in uSis. Uitleg over hoe je het registratiesysteem voor Selectie en Plaatsing gebruikt vind je in de instructie

Neem zo snel mogelijk contact op met selectiecrim@law.leidenuniv.nl. Van jouw specifieke situatie hangt het af welke cijfers je moet aanleveren.

Controle

In het kader van de procedure Selectie & Plaatsing voor de opleiding Bachelor Criminologie behoudt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden zich het recht om rapport- en eindexamencijfers steekproefsgewijs te controleren op juistheid en authenticiteit door contact op te nemen met de school.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.