Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Aanmelddeadlines

Nu je weet wat de toelatingsvoorwaarden zijn van jouw bachelor is het tijd om de aanmelddeadlines te checken.

Tijdspad toelating 2020-2021

1 november 2019 Colloquium doctum toelatingsverzoeken (Meer informatie)
15 januari 2020, 23:59 uur  Deadline aanmelding. Je kunt je vanaf 1 oktober 2019 t/m 15 januari 2020 aanmelden in Studielink voor de selectie voor Criminologie in Leiden.
31 januari 2020 Stuur uiterlijk 31 januari 2020 je 5-vwo-overgangscijfers (of HAVO-CSE cijfers) in voor de vakken Nederlands-Engels-Wiskunde en je verklaring functiebeperking. Bij het niet tijdig aanleveren van de overgangscijfers of HAVO-CSE cijfers word je uitgesloten van verdere deelname aan de selectie.
8 februari 2020 Verplichte selectietoets in Leiden.
15 april 2020 Op Studielink kun je vanaf 15 april je rangnummer zien. Als je een plaats aangeboden krijgt, heb je twee weken de tijd om deze plaats te accepteren. Krijg je geen plaats aangeboden? Het kan zo zijn dat je alsnog een plaats krijgt aangeboden als een andere student zijn plaats niet accepteert. Je ontvangt in dat geval een e-mail.
15 juli 2020 Uiterlijk 15 juli 2020 moet je diploma bij ons binnen zijn of je moet uitstel hebben aangevraagd (mocht je je diploma pas later krijgen).

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie