Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Aanmelddeadlines

Nu je weet wat de toelatingsvoorwaarden zijn van jouw bachelor is het tijd om de aanmelddeadlines te checken.

Tijdspad toelating 2021-2022

1 november 2020 Colloquium doctum toelatingsverzoeken (Meer informatie)
15 januari 2021, 23:59 uur  Deadline aanmelding. Je kunt je vanaf 1 oktober 2020 t/m 15 januari 2021 aanmelden in Studielink voor de selectie voor Criminologie in Leiden.
31 januari 2021

Stuur uiterlijk 31 januari 2021 je vooropleidingscijfers in voor de vakken Wiskunde, Nederlands en Engels:

  • cijfers overgangsrapport van 5 naar 6 VWO; of
  • 6 VWO SE-cijfers t/m 15 januari 2021 (op basis van alle tot dan toe behaalde cijfers in de bovenbouw die meeltellen voor het SE) voor degenen die in de zomer 2020 zijn overgegaan van 5 naar 6 VWO; of
  • HAVO-CSE cijfers, of
  • SE-cijfers HAVO voor degenen die in de zomer van 2020 eindexamen HAVO hebben gedaan en niet over CSE-cijfers beschikken; en
  • indien van toepassing je verklaring functiebeperking.

 

Voor meer informatie over het indienen van de cijfers, zie benodigde documenten.

 

Bij het niet tijdig aanleveren van de VWO- of HAVO-cijfers word je uitgesloten van verdere deelname aan de selectie.
Let op: De termijn voor het indienen van de cijfers is zeer kort voor degenen die de 6VWO SE-cijfers t/m 15 januari 2021 dienen aan te leveren. Vraag dus direct op 15 januari bij je school de cijfers op!

6 februari 2021 Verplichte selectietoets (online).
15 april 2021 Op Studielink kun je vanaf 15 april je rangnummer zien. Als je een plaats aangeboden krijgt, heb je twee weken de tijd om deze plaats te accepteren. Krijg je geen plaats aangeboden? Het kan zo zijn dat je alsnog een plaats krijgt aangeboden als een andere student zijn plaats niet accepteert. Je ontvangt in dat geval een e-mail.
15 juli 2021 Uiterlijk 15 juli 2021 moet je diploma bij ons binnen zijn of je moet uitstel hebben aangevraagd (mocht je je diploma pas later krijgen).

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.