Universiteit Leiden

nl en

Criminologie (BSc)

Selectie & Plaatsing

De Universiteit Leiden hanteert voor collegejaar 2022-2023 selectie en plaatsing voor de opleiding Criminologie. De Leidse bachelor Criminologie heeft plaats voor 170 eerstejaarsstudenten (165 voltijd, 5 deeltijd).

We selecteren nieuwe studenten op basis van kwaliteiten die belangrijk worden geacht voor het (succesvol) volgen van de opleiding Criminologie, zoals taalvaardigheid, analytisch vermogen en niet-cognitieve (studie)vaardigheden.

De selectie-instrumenten die wij gebruiken zijn (elk met een weging van 50 procent):

  • specifieke cijfers vooropleiding. Zie de instructie bij Benodigde documenten voor selectie.
  • het resultaat van de selectietoets.

Op dit moment mag je in Leiden twee keer deelnemen aan de selectie voor de bachelor Criminologie.

Rangnummer
De periode tussen 7 februari en 15 april 2022 wordt gebruikt voor het bepalen van het rangnummer.

Hoe hoger het resultaat, hoe hoger de plek op de ranglijst. Diegenen die minder goed gescoord hebben, komen lager op de lijst terecht en worden (bij een groter aantal aanmelders dan er plekken zijn) mogelijk niet geplaatst.

Voor meer informatie over de selectie(procedure), zie het reglement Selectie en Plaatsing Universiteit Leiden Bacheloropleiding Criminologie 2022-2023.

Corrigeren selectiepoging
In Studielink zie je hoeveel selectiepogingen je hebt verbruikt. Indien je gezakt bent voor het eindexamen van het middelbaar onderwijs, kun je een selectiepoging laten verwijderen. Voor meer informatie, zie de website.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.