Universiteit Leiden

nl en

Minoren

De Universiteit Leiden biedt bachelorstudenten diverse mogelijkheden om hun keuzeruimte in te vullen en zo hun opleiding te verbreden of te verdiepen. Een minor is een van de manieren om de studie een eigen accent te geven.

Wat is een minor?

Een minor is een samenhangend, beredeneerd vakkenpakket. Het minoronderwijs is logisch qua opbouw en samenhang, met inleidende vakken gevolgd door een overzicht van de belangrijkste thema's in het vakgebied, zodat ook studenten die minder vertrouwd zijn met het vakgebied het onderwijs kunnen volgen. In Leiden hebben minoren een omvang van 30 studiepunten, maar het is ook mogelijk om ze voor de helft van dat aantal punten te volgen.

Toegankelijkheid

Leidse minoren zijn in beginsel breed toegankelijk, dus zonder specifieke toelatingseisen. Gezien het te realiseren eindniveau is het minoronderwijs vooral geschikt voor derdejaars bachelorstudenten. Voor enkele minoren van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Educatieve minoren (lerarenopleidingen) gelden wel toelatingseisen. Meer informatie daarover in de Studiegids.

Voorsorteren op master

Met een goed gekozen minor kunnen studenten hun kennis, inzicht en vaardigheden verbreden en hun ervaringen meenemen naar hun eigen vakgebied. Sommige minoren geven toegang tot masters waar je zonder deze minor niet toegelaten kan worden.

Lesbevoegdheid

Afronden van een Educatieve minor in combinatie met bepaalde bacheloropleidingen geeft lesbevoegdheid voor de onderbouw havo/vwo en het vmbo-t.

Leiden-Delft-Erasmus Universities

De Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam werken nauw samen in onderzoek en onderwijs, ook op het gebied van minoronderwijs. We bieden gezamenlijke minoren aan en we reserveren elk een derde van de plekken in minoren voor studenten van de andere twee universiteiten.

Multidisciplinaire minoren Leiden-Delft-Erasmus Universities

Voor studenten die een multidisciplinaire minor willen volgen zijn er de gezamenlijke LDE-minoren. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten van de drie universiteiten Erasmus Universiteit Rotterdam, TUD Delft en Universiteit Leiden. Doordat studenten uit verschillende disciplines komen, verruimen ze elkaars blikveld. Ze werken nauw samen aan concrete onderwerpen die mensen uit het bedrijfsleven, de overheid of de non-profitsector aan hen voorleggen.

Verbreed je horizon met een minor

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.