Universiteit Leiden

nl en

Jean-Pierre van der Rest

Hoogleraar Bedrijfswetenschappen/Afdelingsvoorzitter

Naam
Prof.dr. J.I. van der Rest
Telefoon
+31 71 527 6135
E-mail
j.i.van.der.rest@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5628-6499

Prof. dr. J.I. (Jean-Pierre) van der Rest is sinds 1 september 2014 werkzaam bij de Afdeling Bedrijfswetenschappen waar hij afdelingsvoorzitter is. Hij is tevens promovendi-decaan voor de graduate school van de faculteit. Van der Rest (1972) studeerde economie aan de University of Durham en promoveerde aan Oxford Brookes op het onderwerp strategic pricing capabilities, waarover hij onder meer publiceerde in de Journal of Strategic Marketing. Prof. Van der Rest is lid van de Society for Empirical Legal Studies en de Behavioral Science & Policy Association en richt zich met zijn bedrijfswetenschappelijke onderzoek op empirische vraagstukken in de context van het recht, zoals ‘deceptive pricing & consumer protection law’, ‘behavioral pricing & mandatory disclosure law’, ‘pricing & privacy’ en ‘early informal reorganization, turnaround management & bankruptcy law’.

Meer informatie over Jean-Pierre van der Rest

Prof. dr. J.I. (Jean-Pierre) van der Rest is sinds 1 september 2014 werkzaam bij de Afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Van der Rest (1972) studeerde economie aan de University of Durham en promoveerde aan Oxford Brookes op het onderwerp strategic pricing capabilities, waarover hij onder meer publiceerde in de Journal of Strategic Marketing. Prof. Van der Rest is lid van de Society for Empirical Legal Studies en de Behavioral Science & Policy Association en richt zich met zijn bedrijfswetenschappelijke onderzoek op empirische vraagstukken in de context van het recht, zoals ‘deceptive pricing & consumer protection law’, ‘behavioral pricing & mandatory disclosure law’, ‘pricing & privacy’ en ‘early informal reorganization, turnaround management & bankruptcy law’.

Van der Rest is Associate Editor van de International Journal of Revenue Management. Daarnaast is hij lid van diverse internationale editorial boards boards. Hij ontving wetenschappelijke prijzen en subsidies voor zijn onderzoek en publiceerde in toonaangevende internationale tijdschriften zoals Journal of Strategic Marketing, European Journal of Operational Research, Service Science, Tourism Management, Cornell Hospitality Quarterly. Aan de Leiden Law School verzorgt hij de vakken Marketing Management, Strategic Management en Business Analytics. Daarnaast voert hij samen met prof. dr. Adriaanse de dagelijkse leiding over de afdeling Bedrijfswetenschappen.

Na jaren actief te zijn geweest op het vlak van prijs- en omzetoptimalisatie (revenue management), onder meer met onderzoek gericht op het vergroten van kennis over prijszetting, prijsstrategie en forecasting, werkt prof. Van der Rest momenteel aan een nieuwe onderzoekslijn gericht op consumentenbescherming (e.g., in het kader van prijszetting door middel van misleiding, gedragsinformatie, consumentenkeuzes en privacy, zie oratie.), zoals:

  • Van Boom, W.H., Van der Rest, J.I., Van den Bos, C., & Dechesne, M. (2016). Buyers Beware: Online Pricing in Operation! How the Framing of Mandated Behavioral Pricing Disclosure Influences Intention to Purchase. First Conference on Empirical Legal Studies in Europe (CELSE), 21-22 June, Amsterdam, NL.

Daarnaast is prof. Van der Rest al enige tijd betrokken bij sociaal wetenschappelijk onderzoek dat aansluit op de context van het insolventierecht – in het bijzonder 'informal reorganization' - ten behoeve van kennis over het insolventierecht, 'mediation en conflict management' en 'turnaround management'. Dit onderzoek richt zich op de vraag waarom bedrijven failliet gaan, hoe dit voorkomen kan worden en wat de rol van het (insolventie)recht daarin is. Deze onderzoekslijn richt zich op drie wetenschappelijke uitdagingen: (1) verdieping van het theoretisch raamwerk op basis van inzichten uit de sociale wetenschappen om zo gedragsassumpties die ten grondslag liggen aan het (privaat)recht beter te kunnen analyseren teneinde insolventievraagstukken (in het MKB) beter te leren begrijpen, verklaren of te voorspellen; (2) verbetering van de methodologische aanpak die in het onderzoeksveld wordt gehanteerd; en (3) het verschuiven van de huidige dominante aandacht voor herstructurering- en kostenvraagstukken bij de bestudering van MKB-bedrijven in financiële moeilijkheden naar meer aandacht voor vraagstukken rondom waardecreatie (strategie en marketing) en het genereren van omzet (i.e. het verzilveren van klantwaarde), onder meer in het licht van inzichten over de 'rescue culture'. Als voorverkenning op deze onderzoekslijn is verschenen:

--------------------------------------

Trefwoorden (“turnaround management”): Decline, Distress, Failure, Insolvency, Bankruptcy, Rescue Culture, Crisis Management, Financial Restructuring, Operational Restructuring, Downsizing, Work-Out, Mediation, ADR, Conflict Management, Recession, Recovery, Turnaround Management, Renewal, Reorganization, Change Management.

Trefwoorden (“empirical legal studies”): Mandated Disclosure, Information Regulation, Information Policy, Consumer Protection, Consumer Law, Informed Consent, Regulatory Failure, Privacy, Warning, Hindsight Bias, Director’s Liability.

Trefwoorden (“law firm management”): Lawyer, Law Firm, Entrepreneurship, Innovation, Big Data, Legal Analytics.

Hoogleraar Bedrijfswetenschappen/Afdelingsvoorzitter

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Bedrijfswetenschappen

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.32

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.