Universiteit Leiden

nl en

Toon Kerkhoff

Universitair docent

Naam
Dr. A.D.N. Kerkhoff
Telefoon
+31 70 800 9484
E-mail
a.d.n.kerkhoff@fgga.leidenuniv.nl

Dr. Toon Kerkhoff is universitair docent bestuurskunde sinds januari 2013.

Meer informatie over Toon Kerkhoff

Meer informatie is te vinden op de Engelse pagina.

Universitair docent

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.86

Contact

 • Kerkhoff A.D.N. (2016), Public Value Dynamics. In: Farazmand A. (red.) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance.: Springer International Publishing. 1-9 [lemma].overig
 • Kerkhoff A.D.N. (26 februari 2016), Over zorgbestuurders en bonnetjes: integritisme of de miskenning van publieke waarden?. Den Haag: Montesquieu Instituut [blog entry].overig
 • Kerkhoff A.D.N. & Overeem P. (2016), Corruption & Integrity in the Netherlands (1945 - present). The Hague: Center for Public Values and Ethics, (Institute of Public Administration). [database]overig
 • Kerkhoff A.D.N. & Wagenaar F.P. (2016), History, public ethics and the anti-corruption industry. In: Lawton A., Wal Z.. van der, Huberts L. (red.) Ethics in Public Policy and Management. A Global Research Companion. London & New York: Routledge. pp. 69-86.boekdeel
 • Kerkhoff A.D.N. (2016), Lokaal ambtelijk vakmanschap in een veranderende omgeving. Discussion paper for the Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). [Working paper]overig
 • Meer F.M. van der & Kerkhoff A.D.N. (2016), Raising en training Civil Servants for the public service.The Dutch system and practice of educating and training civil servants (1814-2016) Paper presented at IIAS working group conference on Administrative History Brussels 23 April 2016. Brussels.'refereed' congresbijdrage
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Kerkhoff A.D.N. (2016), The Dutch decentralized unitary state and its effects on civil service systems in the period of the Night Watch, Welfare and Enabling States 1814 – 2016, 1(1): 138-154.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kerkhoff A.D.N. (2016), Zonden in de politiek en politieke zonden: integriteit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis sinds het midden van de negentiende eeuw. In: Bos A., Brouwer J.W., Goslinga H., Oddens J., Ramakers J., Reiding H. (red.) Jaarboek Parlementaire geschiedenis 2016. Amsterdam: Boom. 9-19.boekdeel
 • Kerkhoff A.D.N. (2016), Princely Patronage and Patriot Cause: Corruption and Public Value Dynamics in the Dutch Republic (1770s–1780s), Public Integrity 18(1): 25-41.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kerkhoff A.D.N. (2015), Corruption, state formation and institutional reform in the early modern Netherlands. University of Reading, United Kingdom.'non-refereed' congresbijdrage
 • Kerkhoff & A.D.N. (11 november 2015), Van de reparatie van een schaakspel tot (te) dure flessen wijn: Corruptie in historisch perspectief en de noodzaak van publiek debat. Den Haag: Historici.nl [blog entry].overig
 • Kerkhoff A.D.N. (2015), Core Values of the Good Civil Servant. Rio de Janeiro, Brazil: IIAS International Congress.'non-refereed' congresbijdrage
 • Meer F.M. van der, Kerkhoff A.D.N. & Osch D. van (2015), Raising Civil Servants: The Dutch system and practice of educating and training civil servants (1814-2015). Vienna, Austria: IIAS Administrative History study group meeting.'non-refereed' congresbijdrage
 • Kerkhoff A.D.N. & Wagenaar F.P. (2015), History, Good Governance and the 'Anti-Corruption Industry'. University of Sussex, Brighton, United Kingdom: Graduate Conference on Corruption and Anti-Corruption.'non-refereed' congresbijdrage
 • Kerkhoff A. D. N. & Martina J. (2015), Advies aan de regering: staatscommissies in Nederland tussen 1814 en 1970, Beleid en Maatschappij 42(2): 79-101.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kerkhoff & A.D.N. (2015), Staatscommissies in Nederland 1814 – 2014. The Hague: Center for Public Values and Ethics, (Institute of Public Administration). [database]overig
 • Meer F.M. van der, Kerkhoff A.D.N. & Osch D.A.G.T. van (2014), Educating and training civil servants in the Netherlands 1814-2014. Corfu, Greece: IIAS Administrative History study group.'refereed' congresbijdrage
 • Kerkhoff A.D.N. (2014), Early Modern Developments in Dutch Public Administration. Patriot and Batavian Authors on Public Morality (1770s–1813), Administrative Theory & Praxis 36(1): 73-94.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kerkhoff A.D.N. (24 mei 2013), Ontwikkelingen in het denken over integriteit. Over inkadering van een begrip en het nut van historische duiding voor de praktijk van het openbaar bestuur. Studiemiddag Integriteit, Vereniging voor Bestuurskunde Kring Noord, Groningen (Lezing).overig
 • Kerkhoff A.D.N. (2013), Nederlandse corruptie in heden en verleden, Civis Mundi (26).artikel in een tijdschrift
 • Kerkhoff A.D.N. (16 januari 2013), Hidden Morals, Explicit Scandals. Public Values and Political Corruption in the Netherlands (1748-1813) (Dissertatie). Promotor(en) en Copromotor(en):Rutgers M.R.dissertatie
 • Kerkhoff A.D.N. (2013), Changing Perceptions of Corruption in the Netherlands: From Early Modern Pluralism to Modern Coherence, Journal of Modern European History 11(1): 88-108.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kerkhoff A.D.N., Kroeze D.B.R. & Wagenaar F.P. (2013), Corruption and the Rise of Modern Politics in Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries: A Comparison between France, the Netherlands, Germany and England. Conclusion, Journal of Modern European History 11(1): 130-133.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kerkhoff A.D.N., Kroeze D.B.R. & Wagenaar F.P (2013), Corruption and the Rise of Modern Politics in Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries: A Comparison between France, the Netherlands, Germany and England. Introduction, Journal of Modern European History 11(1): 19-30.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kerkhoff & A.D.N. (2012), Dutch public value dynamics in historical perspective: testing current theoretical explorations. Chicago, Il. USA: Public Values Consortium Biennial Workshop: Beyond Conceptualization: Integrating Public Values to Inform Policy & Management.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hoenderboom M.P., Kerkhoff A.D.N., Kroeze D.B.R. & Wagenaar F.P (2012), Integriteit in historisch perspectief. In: Heuvel J.H.J. van den, Huberts L.W.J.C., Muller E.R. (red.) Integriteit: Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland. Deventer: Kluwer. 69-84.boekdeel
 • Kerkhoff A.D.N. & Kroeze D.B.R. (2011), Corruption and Modern Politics in 18th and 19th century Europe.. Freiburg, Germany: 5th Annual Conference of the Journal of Modern European History.'refereed' congresbijdrage
 • Wagenaar F.P, Kerkhoff A.D.N. & Rutgers M.R. (2011), Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat.. Bussum: Coutinho.boek
 • Wagenaar F.P., Rutgers M.R. & Kerkhoff A.D.N. (2011), Een bestuursgeschiedenis van Nederland.. In: Wagenaar F.P., Kerkhoff A.D.N., Rutgers M.R. (red.) Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland. Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat. Bussum: Coutinho. 11-28.boekdeel
 • Kerkhoff A.D.N. (2011), Organizational Reform and Changing Ethics in Public Administration: A Case Study on 18th Century Dutch Tax Collecting., Journal of Public Administration Research and Theory 21: 117-135.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der, Raadschelders J.C.N. & Kerkhoff A.D.N. (2011), Van nachtwakerstaat naar waarborgstaat. Proliferatie en vervlechting van het Nederlandse openbaarbestuur in de lange twintigste eeuw (1880-2005).. In: Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland: Van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat. Bussum: Coutinho. 221-291.boekdeel
 • Kerkhoff & A.D.N. (2010), Over de invloed van idealisme en Realpolitik op morele hervormingen in het bestuur van de Republiek: Doelisten en Patriotten tussen 1750 en 1800.'non-refereed' congresbijdrage
 • Kerkhoff & A.D.N. (2010), Reform, Ideology, and Morality in Early Modern Dutch Public Administration: Doelisten and Patriots (1750 – 1795). Bern, Switzerland: International Research Society for Public Management (IRSPM).'non-refereed' congresbijdrage
 • Kerkhoff A.D.N., Hoenderboom M.P., Kroeze D.B.R. & Wagenaar F.P (2010), Dutch political corruption in historical perspective: From 18th century value pluralism to a 19th century dominant liberal value system and beyond.. In: Grüne N., Slanicka S. (red.) Korruption. Historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 443-467.boekdeel
 • Kerkhoff A.D.N. (2009), Gin, Cloth, Salted Meat and Abuse of Office: Ethics in the Dutch Batavian Republic in 1798.. St. Julians, Malta: EGPA Conference.'non-refereed' congresbijdrage
 • Kerkhoff A.D.N. (2009), Bestuurlijke Vernieuwing van de Rijksoverheid in Vergelijkend Internationaal Perspectief: New Public Management Voorbij?, Bestuurskundige Berichten 24(1): 8-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Kerkhoff A.D.N. (2009), Bozeman, B. (2007) Public values and public interest: Counterbalancing economic individualism. Washington: Georgetown University Press Bespreking van: Barry Bozeman (2007) Public values and public interest: Counterbalancing economic individualism, Acta Politica 44: 472-475.boekbespreking
 • Steen T.P.S., Kerkhoff A.D.N. & Meer F.M. van der (2009), New Public Management voorbij? Negen landenstudies naar hervormingen binnen de centrale overheid.. Leiden: Center for Public Sector Reform.rapport
 • Kerkhoff A.D.N. (2008), Bureaucratization, institutional reform and changing ethics of public office: A case study on 18th century Dutch tax collecting.. Enschede, The Netherlands: Netherlands Institute of Government (NIG) Annual Work Conference.'non-refereed' congresbijdrage
 • Kerkhoff A.D.N. (2008), How institutional changes reflect changing values of public administration: The (re)organization of 18th century Dutch tax collecting.. Amsterdam: 24th EGOS colloquium 'upsetting organizations', sub-theme 28: Ethical behavior and Integrity in organizations.'non-refereed' congresbijdrage
 • Kerkhoff A.D.N. & Wagenaar F.P. (2008), Conceptualizing political corruption.. Bielefeld, Germany: Politische Korruption in historischer Perspektive. Zentrum für interdisciplinäre Forschung (ZiF), Universität Bielefeld.'non-refereed' congresbijdrage
 • Hoenderboom M.P. & Kerkhoff A.D.N. (2008), Corruption and Capability in the Dutch Republic: the Case of Lodewijk Huygens (1676)., Public Voices X(2): 7-24.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kerkhoff A.D.N. (2007), Values underlying capability: The case of Lodewijk Huygens (1676). Rotterdam: Erasmus Center for Early Modern Studies.'non-refereed' congresbijdrage
 • Kerkhoff A.D.N. (2007), Values of public administration in historical context: police corruption in Amsterdam (1817). Den Haag, The Netherlands: Huizinga Institute Masterclass with prof. Jonathan Israel.'non-refereed' congresbijdrage
 • Kerkhoff A.D.N. (2007), Wetenschap, zedenleer en de overtuiging van God’s bestaan: de fysiko- theologie in de Nederlandse spectatoriale tijdschriften van de achttiende eeuw. In: Meijman F.J., Snelders S., De Wit O. (red.) Leonardo voor het publiek. Een geschiedenis van wetenschaps- en techniek communicatie. Amsterdam: VU University Press. 64-75.boekdeel
 • Journal Public Integrity Member of Editorial Review Board

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie