Universiteit Leiden

nl en

Janis Tamsma genomineerd voor LUF scriptieprijzen 2016

Voormalige Bestuurskunde studente van de opleiding Management van de Publieke Sector, Janis Tamsma, was op zaterdag 13 janauri jl. een van de genomineerden voor de prestigieuze LUF scriptieprijzen 2016. Zij heeft helaas niet gewonnen (de winnaar was Kaspar Pucek van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Research Master History) maar de nominatie was al een hele eer! Ieder van de zeven Leidse faculteiten mag elk jaar slechts één persoon afvaardigen die de beste scriptie van die Faculteit heeft geschreven.

Janis is in 2015 cum laude afgestudeerd met een bijzonder heldere en relevante scriptie over spanningen en botsende waarden waarmee politie teamchefs in hun dagelijkse werk te maken krijgen. Die teamchefs moeten opereren in een lastig publiek en politiek krachtenveld van tegengestelde eisen, belangen en waarden met alle gevolgen van dien. Private waarden, zoals winstgevendheid, blijken de laatste jaren wel degelijk dominanter geworden in de politie organisatie. Deze waarden botsen als gevolg ook met publieke waarden als rechtmatigheid of neutraliteit. De scriptie laat zien dat veel waardenbotsingen bovendien zijn te koppelen aan de komst van de nationale politie. Er blijkt ook intern weinig te worden gesproken over de feitelijke betekenis van zinvol politiewerk, dus over waarden, en nog minder over de spanningen tussen verschillende waarden.

De scriptie zal Janis samen met haar voormalige begeleider van het Center for Public Values & Ethics van het Instituut Bestuurskunde, dr. Toon Kerkhoff, omvormen tot een mooi artikel! Janis bespreekt haar bevindingen de komende maanden ook intern in verschillende bijeenkomsten om zo veel mogelijk uit het onderzoek te halen. 

Janis Tamsma met haar scriptiebegeleider, dr. A.D.N. Kerkhoff
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.