Universiteit Leiden

nl en

Toon Kerkhoff en Gerrit Dijkstra in het AD over strafbaarheid van gesprekken lekken

Universitair docenten bestuurskunde Toon Kerkhoff en Gerrit Dijkstra bespreken op 13 oktober in het AD hoe strafbaar het uitlekken van geheime overheidsgesprekken is.

Naar aanleiding van het recente corruptie onderzoek naar wethouders De Mos en Guernaoui, is er meer aandacht die gaat naar het lekken van gesprekken. Maar hoe strafbaar is dit en hoe valt zoiets te bewijzen? Gerrit Dijkstra zegt dat dit lastig blijkt. ‘Er zal aangifte gedaan moeten worden van een misdrijf, daarna zal er onderzoek verricht moeten worden door de Rijksrecherche. Als daar iets uitkomt, kan vervolging worden ingesteld. Meestal is de bewijslast heel lastig. Ik weet ook niet zeker of dit een misdrijf is en zo ja, welk misdrijf.’

Toon Kerkhoff voegt hieraan toe dat het ook uitmaakt wie degene is die de informatie lekt. ‘Het woord 'vertrouwelijk' komt in de Gemeentewet niet voor. Wél is een raadslid op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht verplicht om 'gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden' geheim te houden. Uit jurisprudentie blijkt dat rechters geen onderscheid maken tussen vertrouwelijke of geheime informatie: wie vertrouwelijke informatie naar buiten brengt, kan worden veroordeeld wegens schending van een ambtsgeheim.’

Geheimhouding

De vraag is of er überhaupt wel geheimhouding kan worden opgelegd. Gerrit Dijkstra vindt het juridisch een complexe zaak. ‘Voor de hand ligt dat de commissaris die geheimhouding opgelegd heeft, maar de vraag is of hij dit kan opleggen in de richting van fractievoorzitters. Het gaat hier ook niet om lekken uit een vertrouwenscommissie voor een burgemeestersbenoeming, maar om een 'informele' bijeenkomst, als ik het goed begrijp. Uiteraard mag je zonder instemming van betrokkenen niet zomaar geluidsopnames maken. Daar is weer andere wetgeving voor.’

Lees hier het volledige artikel van AD

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.