Universiteit Leiden

nl en

KlasseContact laat kinderen meedoen in de klas

Dankzij KlasseContact kunnen kinderen die langdurig ziek zijn blijven meedoen met hun klas. Thuis of in het ziekenhuis gebruiken deze kinderen een laptop die verbonden is met een ICT-set in de klas. Zo blijven ze in contact met hun klasgenootjes en hoeven ze geen school te missen. Silvia Klunder (LUMC) en Nadira Saab (ICLON) schreven een handboek voor het gebruik hiervan.

Interactie tussen de zieke leerling thuis en de klas

Scholen in Nederland zijn verantwoordelijk voor het organiseren van onderwijs voor hun leerlingen, ook als deze door ziekte niet naar school kunnen komen. Consulenten van het netwerk Ziezon (ziek zijn & onderwijs) ondersteunen scholen en leerlingen bij het organiseren van het onderwijs. KlasseContact is één van de middelen die de consulenten kunnen inzetten bij hun ondersteunende taken en kan kosteloos worden ingezet in het primair en voortgezet onderwijs voor leerlingen die door hun ziekte meer dan 10 weken niet (of slechts een deel van de week) naar school kunnen gaan.

Een speciale computer in de klas (‘de Klasgenoot’) verbindt de zieke leerling thuis met de docent en de medeleerlingen op school. De Klasgenoot in de klas heeft een beeldscherm en een luidspreker waardoor de leerling thuis zichtbaar en hoorbaar is, zodat interactie tussen de zieke leerling thuis en de klas mogelijk is. Op de Klasgenoot zit een lampje dat de leerling thuis op ‘rood’ kan zetten wanneer hij/zij een vraag heeft of iets wil zeggen. De camera bovenop de Klasgenoot kan door de leerling thuis op afstand worden bediend. De leerling kan zo in de klas rondkijken en inzoomen op het bord.

Klasgenoot in de klas (tekst loopt door onder de afbeelding)

Aan de slag met KlasseContact – Handboek voor het gebruik in het voortgezet onderwijs

Vanuit zowel het werkveld van de consulenten Ziezon, als het onderwijsveld is er vraag naar hoe hybride virtueel onderwijs effectief ingezet kan worden. Het handboek geeft handvatten hoe deze vorm van onderwijs georganiseerd kan worden en is geschreven voor alle betrokkenen bij het organiseren en uitvoeren van hybride virtueel onderwijs; zowel de professionals, zoals zorgcoördinatoren, docenten en consulenten Ziezon, als ook ouders en zieke leerlingen.

In het handboek is het traject dat de organisatie, implementatie en het gebruik van KlasseContact beschrijft, opgesplitst in vier fasen namelijk Voorbereiding, Dag van plaatsing, Dagelijks gebruik en Afronding.

Met behulp van checklists per fase wordt het doel en de mogelijke opbrengsten in kaart gebracht van zowel de school als van de leerling thuis. Daarnaast worden stimulerende en belemmerende factoren beschreven. Hiervoor zijn uitgebreide overzichten en formulieren in het handboek opgenomen. Daarnaast zijn er tips voor school en de leerling thuis in het handboek.

Silvia Klunder

Onderzoek naar het inzetten van hybride virtueel onderwijs voor zieke leerlingen

Nederland is wereldwijd voorloper bij het gebruik van ICT om zieke leerlingen met hun eigen school te verbinden. Sinds 2008 zijn meer dan 3000 leerlingen met hun klas verbonden. Er is echter nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze vorm van hybride onderwijs. 

Het ontbreken van wetenschappelijk onderzoek naar het effectief inzetten van hybride virtueel onderwijs voor zieke leerlingen en haar interesse hoe KlasseContact hiervoor effectief ingezet kan worden, waren voor Silvia Klunder (consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen LUMC)
de aanleiding om een verkennend onderzoek te doen naar de motivatie van leerlingen om KlasseContact te gebruiken. Daaruit bleek dat leerlingen zich soms niet echt verbonden voelen met school en ervaren dat ze naar een televisiescherm kijken, wat minder motiveert om met de les op afstand mee te doen. 

Nadira Saab

Uit ander onderzoek blijkt dat activerende didactiek van belang is om de interactie tussen de leerling thuis en school tot stand te brengen. Maar hoe moet die didactiek er dan precies uit zien? In haar promotieonderzoek, begeleid door prof.dr. Wilfried Admiraal (hoogleraar Onderwijskunde, ICLON) en prof.dr. Nadira Saab (bijzonder hoogleraar e-didactiek van het primair en voortgezet onderwijs, ICLON), onderzoekt zij welke factoren van invloed zijn op het succesvol gebruik van hybride virtueel onderwijs voor zieke leerlingen. Saab is tevens mede-auteur van het handboek en werkzaam als strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet. 

KPN Mooiste Contactfonds

KPN Mooiste Contactfonds bekostigt, faciliteert en ondersteunt de inzet van KlasseContact al sinds 2008. Het fonds bekostigt niet alleen de benodigde hardware en software, maar is ook actief betrokken bij de ontwikkeling van de sets. Daarnaast wordt de installatie uitgevoerd door monteurs van KPN en is er op schooldagen een helpdesk beschikbaar voor technische problemen.
KPN steunt het project in het kader van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en draagt op deze wijze bij aan het doorbreken van sociaal isolement van zieke leerlingen.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.