Universiteit Leiden

nl en

Nadira Saab benoemd tot bijzonder hoogleraar en strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet

Nadira Saab is benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Leiden en bovendien is zij de nieuwe strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet. Saab: ‘Het is natuurlijk een prachtige combinatie: onderzoek doen naar e-Didactiek als hoogleraar en bij Kennisnet de onderzoeksresultaten toegankelijk maken voor de praktijk.’

Verbinding onderzoek en praktijk

De samenwerking tussen het ICLON en Kennisnet is bijzonder en brengt onderzoek en de onderwijspraktijk samen. Saab: ‘Kennisnet staat midden in de ontwikkelingen van digitaal onderwijs. Dat levert een mooie combinatie met het werkveld van het ICLON op. De organisaties kunnen elkaar versterken als het gaat om kennis en netwerk. Als strategisch adviseur bij Kennisnet wil ik de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk verder verdiepen en intensiveren.’

Nadira Saab
Nadira Saab

Onderzoek naar hybride onderwijs

In Saabs onderzoek staat de professionele inzet van ict centraal. In haar onderzoek komen vragen aan bod als:

  • Hoe moeten leraren hun didactiek met behulp van ict vormgeven?
  • Welke ict-toepassing is geschikt voor welke situatie en welke leerling(en)?

Zo doet Saab al een aantal jaar onderzoek naar effectief hybride onderwijs voor chronisch zieke leerlingen. ‘Op veel scholen wordt KlasseContact ingezet om zieke leerlingen thuis of in het ziekenhuis te verbinden met hun klas. Dat is een systeem dat een laptop verbindt met een ict-set in de klas, zodat leerlingen lessen kunnen volgen en sociale binding voelen met de kinderen uit hun klas. Op basis van ons onderzoek hebben we een eerste handboek geschreven voor docenten, externe en interne begeleiders, leerlingen en ouders. Dit handboek wordt binnenkort uitgegeven.’
‘Omdat er nog weinig onderzoek en kennis is over een hybride onderwijssituatie, waarbij een gedeelte van de leerlingen op afstand de lessen in de klas volgt, hebben we ons onderzoeksgebied nu ook uitgebreid naar niet-zieke leerlingen. Vooral in de huidige coronasituatie is de vraag naar kennis en richtlijnen vanuit de praktijk hiernaar steeds groter.’

Chatbots in het onderwijs

Een ander onderzoek naar de inzet van ict in het onderwijs, is de ontwikkeling van een chatbot waarmee leerlingen real time kunnen communiceren met een historisch personage, Caetennia Pollitta. Dat personage is vervolgens weer verbonden aan een object in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 
‘Op deze manier leren leerlingen over het leven in deze periode en leren zij om kritische vragen te formuleren. Dat is bijvoorbeeld weer belangrijk bij het ontwikkelen van digitale geletterdheid. Daarnaast ontwikkelen we een interventie voor docenten, waarmee we onderzoeken hoe zij zo’n chatbot kunnen inzetten in hun onderwijs.’

Kruisbestuiving

Bij Kennisnet zal Saab zich met name bezighouden met het opzetten, begeleiden en adviseren van onderzoeken. De onderzoeksresultaten maakt zij toegankelijk voor de onderwijspraktijk.
‘Een concreet voorbeeld van directe kruisbestuiving tussen mijn werkzaamheden bij Kennisnet en het ICLON is het onderzoek naar de ervaring van docenten tijdens de afgelopen coronamaanden.  Kennisnet heeft een vragenlijst uitgezet bij het primair en voortgezet onderwijs (monitor hybride onderwijs) waarbij leerlingen, docenten en ouders worden bevraagd. Voordat ik bij Kennisnet begon, heb ik een vragenlijst uitgezet naar de ervaring van docenten met afstandsonderwijs, waarbij wij ook interviews hebben gevoerd met docenten. De resultaten van deze twee onderzoeken zullen elkaar versterken, en dat is goed nieuws voor de wetenschap én de praktijk.’

Samenwerking tussen ICLON en Kennisnet

‘Door de samenwerking tussen het ICLON en Kennisnet wordt onderzoek en praktijk direct aan elkaar gekoppeld. Met elkaars kennis en netwerk verbreed je de mogelijkheden van de organisaties. Er is mogelijkheid tot snel en gefundeerd handelen voor het opzetten van initiatieven en het delen van expertise. In dit opzicht is het een meerwaarde dat ik verbonden ben aan het ICLON, de academische lerarenopleiding van de Universiteit Leiden, waar het professionaliseren van leraren het hoofddoel is.’

Kennisnet

Kennisnet is voor scholen en instellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de gids en bouwer van het ict-fundament. Vanuit haar gidsfunctie helpt ze besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. De geboden kennis maakt ze praktisch toepasbaar, zodat haar gidsfunctie ook echt leidt tot een professionele inzet van ict in het onderwijs. Meer informatie op www.kennisnet.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.