Universiteit Leiden

nl en

Verschillende subsidies voor Nadira Saab

Nadira Saab, universitair hoofddocent bij het ICLON, heeft als mede-aanvrager subsidie gekregen voor drie onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijs.

Chatten met het verleden

In dit project wordt een chatbot ontwikkeld waarmee bezoekers van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden in real time kunnen communiceren met een historisch figuur verbonden aan een object in het museum. Een chatbot is een computerprogramma dat geprogrammeerd is om een natuurlijke conversatie zoveel mogelijk na te bootsen. Voorbeelden hiervan zijn Siri (Apple) of Alexa (Amazon). Daarnaast wordt er een interactieve werkvorm ontworpen die leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs stimuleert kritische historische vragen te formuleren.  

De chatbot die tijdens het project ontwikkeld wordt, is gerelateerd aan het grafaltaar voor Caetennia Pollitta dat in het Rijskmuseum van Oudheden wordt tentoongesteld.  Ze leefde zo rond het einde van de eerste eeuw na Christus in Rome. Er kunnen aan Caetennia Pollitta onder andere vragen worden gesteld over het dagelijks leven en ‘kind zijn’ in het Rome van die tijd.

Nadira Saab is projectleider en werkt samen met Albert Logtenberg (ICLON), Ron Pat-El (Open Universiteit) en Timo Epping (Rijksmuseum van Oudheden) als onderzoekers en ontwikkelaars van de chatbot. Daarnaast wordt samengewerkt met het DaVinci College, Stedelijk Gymnasium Leiden en Visser ’t Hooft Lyceum. De subsidieverstrekker is de Gemeente Leiden.

Controverse in de les

Met  dit project wordt een evidence-based onderwijsmethodiek (toolkit) ontwikkeld voor docenten van alle vakgebieden in het hoger onderwijs voor het effectief omgaan met controversiële onderwerpen in de les. Doelstellingen hierbij zijn het professionaliseren van docenten en het bieden van een veilige omgeving aan studenten voor het ontwikkelen van meerdere perspectieven op controversiële onderwerpen en vaardigheden om hierover te discussiëren. Het bespreken van controversiële onderwerpen is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel voor de vorming van studenten in het hoger onderwijs ter voorbereiding op hun rol in de pluralistische samenleving.

Maurits Berger (Geesteswetenschappen) en Nadira Saab zijn samen projectleider. Zij werken samen met de Hogeschool Leiden (Lisette Ory en Ineke Schippers). De subsidieverstrekker is de Gemeente Leiden.

Kenniswerkplaats Diversiteit

Het doel van de Kenniswerkplaats Diversiteit is om in samenwerking met scholen en andere betrokkenen kennis te delen en te ontwikkelen over omgaan met diversiteit en inclusief lesgeven met als doel de kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten. De Kenniswerkplaats is in 2017 opgericht en kan met behulp van de nieuwe subsidie haar werk voortzetten.

Nadira Saab is de projectleider. De subsidieverstrekker is de Gemeente Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.