Universiteit Leiden

nl en

Nadira Saab

Universitair docent

Naam
Dr. N. Saab
Telefoon
+31 71 527 5726
E-mail
n.saab@iclon.leidenuniv.nl

Nadira Saab heeft Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is in 2005 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam (Instituut voor de Lerarenopleiding) op onderzoek naar samenwerkend leren in elektronische leeromgevingen. In dit project onderzocht zij hoe chattende leerlingen die op afstand maar wel samen aan natuurkundeprojecten op de computer werkten, ondersteund konden worden bij het samenwerken. Ondersteuningsmiddelen die werden getoetst zijn een instructie in samenwerking en applicaties in de leeromgeving.

Van 2007 tot 2014 heeft zij gewerkt als universitair docent bij de afdeling Onderwijsstudies, Instituut Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden. Sinds 2014 is zij werkzaam bij het ICLON en daarnaast biedt zij online cursussen academic writing en business writing aan studenten en promovendi aan, die zij tevens zelf ontwikkelt. Op het ICLON geeft Saab Pedagogiek aan leraren in opleiding.

Onderzoek

Haar onderzoek is gericht op computerondersteund leren, innovatieve leeromgevingen, motivatie, formative assessment en samenwerkend leren. Voorbeelden van recente onderzoeksprojecten zijn:

 • een meta-analyse naar de effecten van computerondersteund samenwerkend leren
 • een meta-analyse naar de effecten van videoconferencing
 • onderzoek naar het gebruik van laptops (Klassecontactsets) om zieke kinderen vanuit huis of ziekenhuis – synchroon - te betrekken bij de lessen in de klas
 • onderzoek naar de effecten van het gebruik van weblectures (opgenomen hoorcolleges) in het hoger onderwijs
 • onderzoek naar de professionalisering van docenten op internationale scholen

Saab begeleidt momenteel 8 promovendi bij hun onderzoek naar verschillende onderwerpen, onder andere studiesucces in hoger onderwijs, implementatie van een talentbevorderende interventie, leesstrategieën van beginnende lezers, samenwerkend leren en inlevingsvermogen, Curriculum Based Measurement en online leeromgevingen.

Universitair docent

 • ICLON
 • Voortgezet Onderwijs
 • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Wassenaarseweg 62a
2333 AL Leiden
Kamernummer B4.44

Contact

 • Huisman B.A., Saab N., Van Driel J.H. & Broek P.W. van den (2016), The influence of peer feedback on students’ academic writing : a meta-analysis (2016) Higher Education Conference, Amsterdam. Amsterdam.congresbijdrage (refereed)
 • Huisman B.A., Saab N., Van Driel J.H. & Van den Broek P.W. (2016), Peer feedback on academic writing in higher education: A systematic review and meta-analysis. Society for Research in Higher Education Annual Conference, Newport.congresbijdrage (refereed)
 • Huisman B.A., Admiraal W.F., Pilli O., Ven M. van de & Saab N. (2016), Peer assessment in MOOCs: The relationship between peer reviewers’ ability and authors’ essay performance, British Journal of Educational Technology .artikel in tijdschrift (refereed)
 • Schijndel T.J.P. van, Saab N., Berry A. & Van Driel J.H. (2016), Sharing Knowledge project: teacher learning on inquiry-based teaching at international schools.congresbijdrage (refereed)
 • Wijsman L.A., Warrens M.J., Saab N., Van Driel J.H. & Westenberg P.M. (2016), Declining trends in student performance in Lower Secondary Education, European Journal of Psychology of Education 31(4): 595-612.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wijsman L.A., Saab N., Van Driel J.H. & Westenberg P.M. (2015), Autonomie-ondersteuning en structuur in talentlessen in relatie met motivatie en schoolprestaties voor een vak. In: ORD 2015.. Leiden: VOR.congresbijdrage (refereed)
 • Saab N., Gijlers H. & Egberink A. (2015), Ondersteuning van computerondersteund samenwerkend leren, Kluwer Navigator Onderwijs .artikel in tijdschrift
 • Huisman B.A., Saab N., Van Driel J.H. & Broek P. van den (2015), Het matchen van studenten bij peer feedback op geschreven opdrachten.congresbijdrage (refereed)
 • Huisman B.A., Saab N., Van Driel J.H. & Broek P.W. van den (2015), Matching students on ability: Effects on feedback quality and performance.congresbijdrage (refereed)
 • Huisman B.A., Saab N., Van Driel J.H. & Broek P.W. van den (2015), Student ability and -matching with peer feedback: Effects on performance with essay assignments.congresbijdrage (refereed)
 • Wijsman L.A., Warrens M.J., Saab N., Van Driel J.H. & Westenberg P.M. (2015), Academic achievement from a developmental perspective: GPA trends in Lower Secondary Education. 16th Biennal conference EARLI 2015 (25/08/2015-29/08/2015, Limassol).congresbijdrage (refereed)
 • Tran T.Q.T., Admiraal, W.F., Saab & N. (2015), Impact of cultural distance on communication at the workplace and its consequences for business education.congresbijdrage (refereed)
 • Pat-El R.J., Saab N. & Van der Meulen S. (2015), Culture of mediocrity? Identifying self-regulation strategies of first year social science students. 16th Biennial EARLI Conference. Limassol, Cyprus.congresbijdrage (refereed)
 • Saab N., Pat-El R.J. & Valkenburg C. (2015), Enhancing competence beliefs, utility value and intrinsic motivation for collaborative learning. 16th Biennial EARLI Conference. Limassol, Cyprus.congresbijdrage (refereed)
 • Kraal A. & & Saab N (2014), Teksten waar je wat van leert, Tekstblad. Tijdschrift over Tekst en Communicatie 1: 26-27.artikel in tijdschrift
 • Mouw J.M., Saab N., Leijenhorst L. van & Broek P.W. van den (2014), Identifying valence and arousal of protagonists' and readers' own emotional states. ST&D Annual Meeting, Chicago, USA (Lezing). Chicago, United States.overig
 • Kraal A. & Saab N. (2013), Begrijpend lezen: Interactie tussen lezer en tekst. In: Boonstra, M. (Red.) Voor u gelezen: Een praktische toelichting op vier wetenschappelijke artikelen over begrijpend lezen. Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen. 15-20.boekdeel
 • Saab & N. (2013), Rubriek Onderzoeksnieuws, Onderwijsinnovatie.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Saab N. & Schrama A. (22 juni 2012), Intrinsieke motivatie voor samenwerkend leren (Lezing).overig
 • Saab N., Joolingen W. & Hout-Wolters B. (2012), Support of the collaborative inquiry learning process: Influence of support on task and team regulation., Metacognition and Learning 7: 7-23.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Saab N. (2012), Team regulation, regulation of social activities or co-regulation: Different labels for effective regulation of learning in CSCL., Metacognition and Learning 7: 1-6.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Saab N. (2012), Redactielid Metacognition and Learning 7(1).tijdschriftredactie
 • Saab N. (2012), Onderzoeksrubriek in het tijdschrift Onderwijsinnovatie. [overig]overig
 • Anjewierden A., Gijlers H., Kolloffel B., Saab N. & Hoog R. de (2011), Examining the relation between domain-related communication and collaborative inquiry learning., Computers & Education 57: 1741-1748.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Saab N. (2011), Onderzoeksrubriek in het tijdschrift OnderwijsInnovatie. [overig]overig
 • Gijlers H., Saab N., Joolingen W.R. van, Jong T. de & Hout-Wolters B.H.A.M. van (2009), Interaction between tool and talk: How instruction and tools support consensus building in collaborative inquiry-learning environments., Journal of Computer Assisted Learning 25: 252-267.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Saab N., Joolingen W.R. van & Hout-Wolters B.H.A.M. van (2009), The relation of learners' motivation with the process of collaborative scientific discovery learning., Educational Studies 35(2): 205-222.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Oortwijn M.B., Saab N. & Homan A.C. (2009), Are you talking to me? An overview of techniques to measure peer interactions from three perspectives and a proposal for an integrative model.. In: Columbus F. (Red.) Collaborative learning: Methodology, types of interactions and techniques. New York: Nova Science Publishers Inc.boekdeel
 • Saab N., Joolingen W.R. van & Hout-Wolters B.H.A.M. van (2008), Teamregulatie en taakregulatie tijdens het samenwerkend ontdekkend leerproces.. Eindhoven, the Netherlands. [overig]overig
 • Saab N., Gijlers A.H., Joolingen W.R. van & Hout-Wolters B.H.A.M. van (26 maart 2008), Using or not using the provided tool during collaborative inquiry learning. (Lezing). New York, USA.overig
 • Saab N. (29 augustus 2007), Supporting chat and discovery learning. (Lezing). Budapest, Hungary.overig
 • Saab N., Joolingen W.R. van & Hout-Wolters B.H.A.M. van (2007), Supporting chat and discovery learning.. In: Developing potentials for learning. EARLI 2007, 12th biennial conference for research on learning and instruction. Budapest, Hungary.. 356.congresbijdrage
 • Saab N. (7 juli 2007), Het effect van instructie en tools op samenwerkend onderzoekend leren. (Lezing). Groningen.overig
 • Saab N., Gijlers A.H., Joolingen W.R. van & Hout-Wolters B.H.A.M. van (2007), Het effect van instructie en tools op samenwerkend onderzoekend leren.. In: Zorgvuldig en veelbelovend onderwijs, ORD 2007. Groningen. 135-136.congresbijdrage
 • Saab N., Joolingen W.R. van & Hout-Wolters B.H.A.M. van (2007), Supporting communication in a collaborative discovery learning environment: The effect of instruction., Instructional Science 35: 73-98.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Saab N. & Joolingen W.R. van (2005), Communication in collaborative discovery learning, British Journal of Educational Psychology 75(4): 603-621.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Zenith Education Advies- en Onderzoeksbureau en Aanbieden van online trainingen, Academisch schrijven, Academic Writi