Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Kenniswerkplaats Diversiteit voor het Onderwijs in Den Haag. Een samenwerking tussen gemeente, voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten

Diversiteit wordt binnen de Kenniswerkplaats Diversiteit gezien als culturele diversiteit en de groeiende diversiteit hierbinnen. Denk aan talen, religies, sociaaleconomische posities, gender- en niveauverschillen, en de interacties tussen al deze factoren. Het doel van de Kenniswerkplaats is ervoor te zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen om zich via het onderwijs te ontplooien. Samen met scholen behandelen we vraagstukken om dit doel te bereiken.

Contact
Nadira Saab

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie