Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Kenniswerkplaats Diversiteit voor het Onderwijs in Den Haag. Een samenwerking tussen gemeente, voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten

Een kenniswerkplaats is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, zoals scholen, onderzoeksinstellingen en beleidsmakers. Het doel is om gezamenlijk praktijkgericht onderzoek uit te voeren om kennis te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor de praktijk.

Looptijd
2017
Contact
Nadira Saab

De Kenniswerkplaats Diversiteit is een samenwerking tussen de Gemeente Den Haag, Opleidingsschool Netwerk Opleiden Docenten (NOD) Haaglanden, Haagse scholen, Universiteit Leiden, en de Haagse Hogeschool. Er wordt onderzoek gedaan naar diversiteit in de breedste vorm.

In het kader van de Kenniswerkplaats wordt onder Diversiteit verstaan: etnisch culturele diversiteit en de groeiende diversiteit binnen die diversiteit. Daarbij wordt aandacht besteed aan culturen, talen, religies, sociaal-economische posities, gender- en niveauverschillen, en de interacties tussen al deze factoren. Dit wordt ook wel superdiversiteit genoemd (Vertovec, 2007).

Het doel van de Kenniswerkplaats Diversiteit is om in samenwerking met alle betrokkenen een bijdrage te leveren aan het oplossen van vraagstukken van de Haagse scholen, waardoor alle kinderen dezelfde kansen krijgen om zich via het onderwijs te ontplooien.

Lees de volledige ondezoeksbeschrijving (in het Engels).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.