Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Controverse in de les

Met dit project wordt van een evidence-based onderwijsmethodiek (toolkit) ontwikkeld voor docenten van alle vakgebieden in het hoger onderwijs voor het effectief omgaan met controversiële onderwerpen in de les.

Contact
Nadira Saab
Financiering
Gemeente Leiden Gemeente Leiden
Partners

Ineke Schippers, Faculteit Social Work & Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden. 

Het doel is tweeledig: 1) het professionaliseren van docenten en 2) het bieden van een veilige omgeving aan studenten voor het ontwikkelen van meerdere perspectieven op controversiële onderwerpen en vaardigheden om hierover te discussiëren. Een controversieel onderwerp is een onderwerp waarover verschillende meningen bestaan, waarbij deze meningen vaak gebaseerd zijn op belangen en waarden en in mindere mate op ratio. Discussies raken daardoor snel geëmotioneerd bij onderwerpen als identiteit, religie, seksualiteit en politiek, maar ook als het gaat om klimaatverandering of migratie. 

Het hoger onderwijs in Nederland wordt in toenemende mate geconfronteerd met de situatie dat docenten en studenten bepaalde onderwerpen niet kunnen of willen bespreken omdat deze (te) controversieel zouden zijn. Deze situatie is zorgelijk omdat het bespreken van controversiële onderwerpen een belangrijk en noodzakelijk onderdeel is voor de vorming van studenten in het hoger onderwijs ter voorbereiding op hun rol in de pluralistische samenleving. Cognitieve kennis is dan onvoldoende: het ontwikkelen van meerdere perspectieven en leren bespreken van controversiële kwesties is vereist.

Als eindproduct zal er een toolkit worden opgeleverd die bestaat uit een online (basis online module) en offline (handleiding voor docenten met richtlijnen voor facilitering/stimulering van discussie in de les) module. Het bijzondere van de toolkit is dat het een online-instrument is, dat makkelijk hanteerbaar is en dat een docent eenvoudig kan inrichten naar de eigen behoeften. Met de toolkit kan de docent een discussie over een controversieel onderwerp in de les voorbereiden en uitvoeren.

De projectleiding ligt bij Nadira Saab en Maurits Berger (Geesteswetenschappen). Zij werken samen met Ineke Schippers van de Faculteit Social Work & Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.