Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Gert Jan Geertjes

Promovendus

Naam Mr. G.J.A. Geertjes
Telefoon +31 71 527 1376
E-mail g.j.a.geertjes@law.leidenuniv.nl

Gert Jan Geertjes (1989) is werkzaam als promovendus en junior docent bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Meer informatie Gert Jan Geertjes

Achtergrond

Gert Jan studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide daar de onderzoeksmaster Functionaliteit van het recht (cum laude, 2012). Tijdens zijn studie was hij onder meer administratief juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie, werkgroepdocent bij de vaksectie Rechtsgeschiedenis en redacteur bij Ars Aequi. Aansluitend behaalde hij nog een master aan de London School of Economics and Political Science (LLM, 2013).

Na zijn afstuderen trad Gert Jan in dienst van de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden als onderwijs- en onderzoeksmedewerker (2013-2015). Sinds 1 september 2015 werkt hij aan dezelfde afdeling aan zijn promotieonderzoek. Daarnaast verzorgt hij werkgroepen voor het vak Beginselen van de democratische rechtsstaat (propedeuse) en tutorials voor het privatissimum Constitutionele vraagstukken in Europese context (master).

Onderzoek

Gert Jan bereidt een proefschrift voor over de invloed van constitutionele conventies op het Nederlands staatsrecht. De Grondwet biedt het handelen van de instellingen van het staatsbestel, zoals regering en Tweede en Eerste Kamer, relatief veel ruimte naar bevind van zaken te handelen. Op tal van terreinen, zoals de kabinetsformatie, de ministeriële verantwoordelijkheid en de rol van de Eerste Kamer, biedt het staatsrecht weinig houvast. Staatsinstellingen zoals regering en Tweede en Eerste Kamer lijken op deze gebieden vooral gebonden te zijn aan constitutionele conventies: informele gedragsregels die het handelen van staatsinstellingen reguleren. In zijn proefschrift beoogt Gert Jan op basis van rechtsvergelijkend onderzoek in kaart te brengen wat conventies zijn, hoe zij zich (hiërarchisch) verhouden tot rechtsregels en in hoeverre zij de ontwikkeling en de structuur van het (ongeschreven) staatsrecht beïnvloeden.

De promotoren van Gert Jan zijn prof. mr. L.F.M. Verhey en prof. dr. W.J.M. Voermans. Het onderzoek valt onder het profileringsgebied ‘Political Legitimacy’ en wordt mede mogelijk gemaakt door de Kirchheinerstichting Ombudsman en Democratie. 

Geen relevante nevenwerkzaamheden