Universiteit Leiden

nl en

Workshop Tradities en conventies

Op 9 juni jl. vond in de rechtenfaculteitskamer van het Leidse Academiegebouw een workshop plaats over tradities en aanpalende concepten, zoals politieke cultuur, spelregels en constitutionele conventies.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden en bediscussieerden juristen, historici, politicologen en bestuurskundigen hun onderzoek op dit terrein. De workshop kwam voort uit het samenwerkingsverband ‘Traditions of Authority, Authority of Tradition’ van Henk te Velde (Instituut voor Geschiedenis) en Luc Verhey (Afdeling Staats- en bestuursrecht) en werd gefinancierd door het profileringsgebied Political Legitimacy.

De bijeenkomst stond onder voorzitterschap van Te Velde en Verhey. Voor de praktische organisatie van de workshop waren Lauren Lauret (Instituut voor Geschiedenis) en Gert Jan Geertjes (Afdeling staats- en bestuursrecht) verantwoordelijk.

Gert Jan Geertjes gaf tevens een lezing onder de titel ‘Political Traditions and Constitutional Conventions: Comparing the UK and the Netherlands’. Hij sprak daarin onder meer over de mogelijke verschillen tussen de rol die de constitutionele conventie in de constitutie van respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en Nederland vervult. Zijn bijdrage vormde deels een reactie op de bijdrage van Joseph Jaconelli (University of Manchester) over de conventie in de Britse constitutie.

Andere sprekers tijdens de bijeenkomst waren Jason Harding (Durham University), Herman Paul (Instituut voor Geschiedenis), Judith Pollmann (Instituut voor Geschiedenis), Toon Kerkhoff (Instituut voor Bestuurskunde) en Henk te Velde. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.