Universiteit Leiden

nl en

Frits van der Meer

Bijzonder hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform

Naam
Prof.dr. F.M. van der Meer
Telefoon
+31 70 800 9405
E-mail
f.m.van.der.meer@fgga.leidenuniv.nl

Frits van der Meer bekleedt de bijzondere CAOP-leerstoel 'Comparative Public Sector and Civil Service Reform' aan het Instituut Bestuurskunde. Zijn onderzoek richt zich op (vergelijkende) hervorming van het ambtenarenapparaat, de waarborgstaat (enabling state) en overheidsprestaties.

Meer informatie over Frits van der Meer

Meer informatie is te vinden op de Engelse pagina.

Bijzonder hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP The Hague
Kamernummer 4.123

Contact

Publicaties

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Lid Klankbordcommissie Hervormingsagenda Rijksdienst Minister Blok.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie