Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe avondopleiding Bestuur en Advisering maakt een vliegende start

De welkomstbijeenkomst voor de nieuwe avondopleiding Bestuur en Advisering, onderdeel van de Master Management van de Publieke Sector, vond donderdag 3 febrauri plaats in Wijnhaven. Opleidingscoördinator prof.dr. Frits van der Meer verwelkomde de eerste lichting studenten tezamen met voormalig Minister voor Rechtsbescherming én Bestuurskunde- alumnus Sander Dekker.

Het eerste cohort Master- studenten Bestuur en Advisering samen met voormalig Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (rechts)

Werkzaam in of voor openbaar bestuur

De meeste studenten zijn reeds werkzaam, met name in of voor het openbaar bestuur, zoals bij gemeentes, uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en het COA, hogeronderwijsinstellingen en adviesbureaus. Het doel van de opleiding is om de studenten tot academische professionals op te leiden die het hoofd kunnen bieden aan de vele en complexe uitdagingen waar het openbaar bestuur mee wordt geconfronteerd. Daarnaast ontvingen de studenten praktische informatie met betrekking tot de opleiding en mogelijkheden voor extra uitdagingen en ondersteuning.

Reflecteren

Voormalig Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker verzorgde een interactief gastcollege voor de studenten. Met zichtbaar plezier nodigde hij de studenten uit om te reflecteren op de uitdagingen vanuit hun eigen praktijk, zoals het rechtmatig en effectief besteden van de NPO-middelen, de toeslagenaffaire, opvang van asielzoekers en gedragsbeïnvloeding van burgers door als overheid zelf het goede voorbeeld te geven.

Hierbij haalde hij ook voorbeelden aan vanuit zijn eigen beleidsterreinen als voormalig minister. Het spanningsveld tussen politieke-ambtelijke verhoudingen leverde veel stof tot discussie op. Aan welke voorwaarden moet een goed beleidsadvies voldoen? Welke beleidsinstrumenten hebben ambtenaren tot hun beschikking om de gestelde beleidsdoelen te halen? Dekker benadrukte het belang van een goed inhoudelijk debat met zijn beleidsadviseurs zodat hij de voors en tegens met bijbehorende belangen kon afwegen om als bewindspersoon tot een goed geïnformeerd besluit te komen. Maar wat nou als je het als beleidsadviseur niet eens bent met dit besluit? Waar houdt de ruimte voor tegenspraak op?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.