Universiteit Leiden

nl en

Eerste exemplaar boek Frits van der Meer over veranderingen in openbaar bestuur uitgereikt

Het eerste exemplaar van het boek ‘Openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat. De gevolgen van een voorwaardenscheppende staat voor de publieke dienst in een multilevel governance systeem’, geschreven door Frits van der Meer, is vorige week uitgereikt.

Van der Meer, bijzonder hoogleraar van de CAOP-leerstoel Comparative Public Sector and Civil Service Reform, overhandigde het boek aan Gert-Jan Buitendijk, secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.

Over het boek

In het boek staat de studie naar veranderingen in het openbaar bestuur, met name waar het de relatie met het ambtelijk apparaat betreft, centraal. Specifiek gaat het in op de gevolgen en uitdagingen van de voorwaardenscheppende staat voor de publieke dienst in een multilevel governance met een veelheid aan betrokken publieke en private actoren waaronder met name burgers.

‘Een goede zorg voor de publieke zaak is ook een taak voor, en afhankelijk is van, de inbreng van toegewijde politici en burgers’

Het boek presenteert veel nieuw empirisch materiaal over de publieke dienst op terreinen als de organisatie en functioneren van het de publieke sector, de omvang, samenstelling en het functioneren van het ambtelijk apparaat. Daarnaast wordt in het boek ook een relatie met het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de publieke dienstverlening gelegd. Om dat beter te kunnen plaatsen wordt ook gebruik gemaakt van internationale en historische vergelijkingen. Gegeven de huidige uitdagingen en crises waarvoor politiek, openbaar bestuur en samenleving zijn gesteld, zijn  aanbevelingen geformuleerd voor een blijvend goed opererend bestuur dat op draagvlak in de samenleving kan rekenen.

Bestel een exemplaar

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.