Universiteit Leiden

nl en

Column van Frits van der Meer voor kennisorganisatie CAOP

Column van Frits van der Meer: Tegenstrijdige oordelen over en verwachtingen ten aanzien van ambtenaren. Gepubliceerd door kennisorganisatie CAOP.

Tegenstrijdige oordelen over en verwachtingen ten aanzien van ambtenaren

Werknemers in de publieke sector, waaronder de ambtenaren, dienen zich te houden aan de Balkenendenorm. Het openbaar bestuur en zijn werknemers dienen resultaatgericht, effectief en efficiënt te werken en die geleverde prestaties moeten in de beloning ook tot uitdrukking komen.

Ambtenaren zijn dienend en volgend aan de politiek, ze zijn professionals met een eigen verantwoordelijkheid en ze zijn machtig: een vierde macht. Daarnaast zijn ze lui en alleen maar uit op een goudgerande vaste positie. Het ambtelijk apparaat dient de samenleving te steunen, maar ze maken het leven van de burger zuur”. Dit zijn maar een paar oordelen en verwachtingen over het gedrag en de positie van ambtenaren. Er kunnen nog vele aan worden toegevoegd. Opvallend is dat deze oordelen en verwachtingen vaak tegenstrijdig zijn. Die tegenstrijdigheid maakt het lastig om een duidelijke koers wat betreft de gewenste plaats, opstelling en gedrag van ambtenaren in het openbaar bestuur in het overheidsbeleid en de praktijk daarvan te bepalen (Gepubliceerd op CAOP website Leerstoelen, 19-11-2013). 

Voor de gehele column

Over het CAOP

Kennisorganisatie CAOP ondersteunt onder andere de 'Leerstoel Comparative public sector and civil service reform' en de 'Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt'. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.