Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Programme

Medewerkers

Bij het Leiden Leadership Programme zijn experts op het gebied van leiderschap werkzaam. Zij rusten masterstudenten van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam toe met de nodige kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van leiderschap om zo hun maatschappelijke impact te vergroten.

 • Sandra Groeneveld Hoogleraar publiek management

  Sandra Groeneveld is hoogleraar Publiek Management. In haar onderzoek en onderwijs op het gebied van publiek management en leiderschap gaat zij in het bijzonder in op vraagstukken rond organisatieverandering, diversiteit en inclusie. Binnen het LLP geeft Sandra de 'Essentials'.

  Contact: s.m.groeneveld@fgga.leidenuniv.nl

 • Ben Kuipers Hoogleraar Publiek Leiderschap

  Ben Kuipers is hoogleraar Publiek Leiderschap, met expertise in organisatieverandering en teamwerk. Binnen het LLP geeft Ben de 'Essentials'.

  Contact: b.s.kuipers@fgga.leidenuniv.nl

 • Olaf Simonse Promovendus

  Olaf Simonse is duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague. Zijn promotieonderzoek is gericht op het bevorderen van financiële geletterdheid. Voor zijn academische overstap heeft Olaf jarenlang gewerkt in een managementrol bij zowel bedrijven als bij de overheid. Binnen het LLP is hij betrokken bij de track 'Equality and Inclusion'.

  Contact: o.simonse@fsw.leidenuniv.nl

 • Eduard Schmidt Universitair docent

  Eduard Schmidt is universitair docent aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek en onderwijs richt zich op leiderschap, organisatieverandering en het creëren van maatschappelijke meerwaarde door publieke organisaties, in het bijzonder in de zorg en het sociaal domein. Eduard is bij het LLP verbonden aan de track 'Healthy Living & Well-being'.

  Contact: j.e.t.schmidt@fgga.leidenuniv.nl

 • Johan Jan Beukman Onderzoeker project LLC

  Johan Jan Beukman is als PhD-kandidaat verbonden aan het Leiden Leadership Centre. Vanuit zijn ervaring als beleidsmederwerker bij de Leidse Hogeschool heeft hij een grote interesse in het functioneren van publieke organisaties en hun rol binnen de maatschappij. Zijn promotie-onderzoek gaat dan ook over publiek leiderschap (o.a. bij ministeries en gemeenten). Bij het LLP is Johan Jan verbonden als Lab leader bij de track 'Sustainability and Climate'.

  Contact: j.j.w.beukman@fgga.leidenuniv.nl

 • Jan Adriaanse Hoogleraar Turnaround Management

  Jan Adriaanse is werkzaam als hoogleraar Turnaround Management aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is hij bij dezelfde faculteit wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Fiscale en Economische vakken. Zijn onderzoeken zijn gericht op reddingsoperaties van bedrijven in zwaar weer (turnarounds). Bij het LLP geeft Jan de module 'Business Leadership'.

  Contact: j.a.a.adriaanse@law.leidenuniv.nl

 • Paul Nieuwenburg Hoogleraar Politieke Filosofie

  Paul Nieuwenburg is hoogleraar Politieke Wetenschap en Politieke Filosofie aan het Instituut Politieke Wetenschap. Daarnaast is hij werkzaam als directeur van het Centre for Political Philosophy. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op vraagstukken in de morele psychologie, publieke ethiek en constitutionele theorie. Bij het LLP geeft Paul de module 'Public Leadership'.

  Contact: pnieuwenburg@fsw.leidenuniv.nl

 • Simcha Jong Kon Chin Hoogleraar Science based business

  Simcha Jong Kon Chin is hoogleraar en directeur van Science Based Business aan de Universiteit Leiden. Eerder is Simcha verbonden geweest aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health en aan de UCL School of Management. Hij leidt momenteel een onderzoeksproject over de organisatie van internationale R&D-consortia. Zijn onderzoeken richten zich voornamelijk op thema’s als innovatie voor gezondheid en commercialisering van wetenschap. Bij het LLP geeft Simcha de module 'Adaptive Leadership'.

  Contact: s.jong@liacs.leidenuniv.nl

 • Tanachia Ashikali Universitair docent

  Tanachia Ashikali is universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde. Tanachia’s expertise ligt op het gebied van diversiteitsmanagement, leiderschap en inclusie in publieke organisaties. Zij ontwikkelt en past kwantitatieve methoden en technieken toe om deze onderwerpen te onderzoeken onder medewerkers en (team)leiders. Tanachia geeft de module 'Inclusive Leadership'.

  Contact: t.s.ashikali@fgga.leidenuniv.nl

 • Eline Bergijk Onderwijsdirecteur Honours Academy

  Eline Bergijk is onderwijsdirecteur van het Honours Academy van de Universiteit Leiden. Hiermee is zij direct betrokken als bestuurslid van het instituut bij de organisatie van het LLP.

  Contact: onderwijsdirecteur@ha.leidenuniv.nl

 • Annefleur Teeuwen Relatiemanager LLP

  Annefleur Teeuwen is werkzaam als relatiemanager bij het LLP. Als relatiemanager legt en behoudt zij contacten namens het instituut met andere organisaties/bedrijven. Annefleur heeft Politicologie en Midden-Oostenstudies gestudeerd aan de Universiteit Leiden. 

  Contact: a.n.teeuwen@ha.leidenuniv.nl

 • Pascal Neuteboom Programma-assistent Leiden Leadership Programme

  Pascal Neuteboom is werkzaam als programma-assistent bij het LLP. Haar werkzaamheden richten zich voornamelijk op de coördinatie van het LLP en het onderhouden van contact met de studenten, docenten en gastsprekers. 

  Contact: p.neuteboom@ha.leidenuniv.nl

 • Patrick Daamen Student-assistent Leiden Leadership Programme

  Patrick Daamen is werkzaam als student-assistent bij het LLP. Hij richt zich bij het LLP voornamelijk op ondersteunende administratieve en promotiewerkzaamheden. Patrick studeert momenteel Political Science (MSc) en Linguistics (ResMA) aan de Universiteit Leiden.

  Contact: p.daamen@ha.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.