Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Programme

Aanmelding en selectie

Inschrijven voor het Leiden Leadership Programme is mogelijk voor studenten die een masteropleiding volgen of gaan volgen aan de Universiteit Leiden, de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Leiden Leadership Programme heeft jaarlijks één startmoment: september. Het is niet mogelijk om in februari in het programma in te stromen.

Aanmelden voor het Leiden Leadership Programme kan elk voorjaar.

Selectiecriteria

Voor het Leiden Leadership Programme zoeken we een groep studenten met diverse achtergronden en interesses die zich in het volgende herkennen:

  • Motivatie en ruimte om naast de masteropleiding een intensief extra traject te volgen;
  • Ambitie en motivatie om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen in de praktijk;
  • Belangstelling om over de grenzen van hun eigen discipline te kijken, samen te werken met studenten uit andere vakgebieden en met maatschappelijke belangstelling;
  • Studenten die willen experimenteren in een uitdagende praktijkomgeving;
  • Bereidheid tot kritische reflectie op eigen ontwikkeling;
  • Goede studieprestaties in de bacheloropleiding of een verklaring waarom deze ontbreken.

Studenten die zich in deze omschrijving kunnen herkennen, passen bij het Leiden Leadership Programme en kunnen zich daarvoor één keer per jaar aanmelden. 

Aanmelden en deadlines

Studenten kunnen zich aanmelden voor het Leiden Leadership Programme door het online inschrijfformulier in te vullen en een aantal bijlagen aan te leveren. Benodigde bijlagen:

  • Motivatiebrief geschreven volgens het format in de motivatiebrief pdf (download het bestand, open het in adobe en sla het op);
  • Uitvoerig Curriculum Vitae, inclusief extra activiteiten, van maximaal 2 A4;
  • Afschrift (gecertificeerde kopie) van studieresultaten uit bacheloropleiding (en evt. eerste jaar masteropleiding).

Bijlagen die niet digitaal verstuurd kunnen worden, kunnen in tweevoud worden verstuurd naar:
Honours Academy 
Postbus 331  
Sterrewachtlaan 11 
2311 GP Leiden

De deadline voor aanmelding is 27 mei 2019. Studenten die zich aanmelden horen half juni of ze worden toegelaten tot de volgende fase van de selectie.

Selectie

Op basis van de schriftelijke aanmeldingen wordt een deel van de studenten uitgenodigd voor de volgende fase van de selectie. Deze bestaat uit een kort selectiegesprek en een groepsopdracht en zal een dagdeel beslaan in de week van 20 juni. Tijdens de opdracht en het gesprek wordt gekeken of een student in de groep 'Leadership-studenten' past. Het in een team werken aan de praktijkopdracht is immers een belangrijk onderdeel van het programma. Studenten die deze fase succesvol doorlopen zullen worden toegelaten tot het Leiden Leadership Programme.

Selectie/toelatingscommissie

Jaarlijks stelt de Dean van de Honours Academy de selectie/toelatingscommissie in. Deze commissie bestaat minimaal uit een lid van de wetenschappelijke staf betrokken bij het LLP, de onderwijscoördinator LLP en een lid van de wetenschappelijke staf van de faculteiten. De commissie adviseert de Dean omtrent de toe te laten kandidaten.

Toelating

Studenten krijgen tot uiterlijk in juli te horen of ze zijn toegelaten tot het Leiden Leadership Programme. Daarna volgen ook de data van de eerste bijeenkomsten en het rooster (voor zover bekend).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie