Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Programme

Aanmelding en selectie

Inschrijven voor het Leiden Leadership Programme is mogelijk voor studenten die een masteropleiding volgen of gaan volgen aan de Universiteit Leiden, de TU Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Leiden Leadership Programme heeft jaarlijks één startmoment: september. Het is niet mogelijk om in februari in het programma in te stromen.

Inschrijven

De aanmelddeadline voor het studiejaar 2021-2022 is verstreken.

Selectiecriteria

Voor het Leiden Leadership Programme zoeken we een groep studenten met diverse achtergronden en interesses die zich in het volgende herkennen:

 • Motivatie en ruimte om naast de masteropleiding een intensief extra traject te volgen;
 • Ambitie en motivatie om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen in de praktijk;
 • Belangstelling om over de grenzen van hun eigen discipline te kijken, samen te werken met studenten uit andere vakgebieden en met maatschappelijke belangstelling;
 • Studenten die willen experimenteren in een uitdagende praktijkomgeving;
 • Bereidheid tot kritische reflectie op eigen ontwikkeling;
 • Goede studieprestaties in de bacheloropleiding of een verklaring waarom deze ontbreken.

Studenten die zich in deze omschrijving kunnen herkennen, passen bij het Leiden Leadership Programme en kunnen zich daarvoor één keer per jaar aanmelden. 

Aanmelden en deadlines

Let op: de aanmelddeadline is verstreken.

Studenten kunnen zich vanaf heden aanmelden voor het Leiden Leadership Programme 2021-2022 door het aanmeldformulier in te vullen en een aantal bijlagen aan te leveren. Benodigde bijlagen:

 • Motivatiebrief geschreven volgens het format in de motivatiebrief pdf (download het bestand, open het in adobe en sla het op);
 • Curriculum Vitae, van maximaal 2 A4, waarin je benoemt:
  • welke extracurriculaire activiteiten je hebt ondernomen in verschillende contexten, met een nadruk op die met interpersoonlijke interactie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bijbaantjes, commissies, stages, vrijwilligerswerk, commissies, (mantel)zorgtaken, eigen bedrijven of verblijf in het buitenland;
  • de gegevens van je opleidingen tot nu toe (namen, instituten, data etc.);
 • Afschrift (gecertificeerde kopie) van studieresultaten uit bacheloropleiding (en evt. masteropleiding tot nu toe).

Bijlagen die niet digitaal verstuurd kunnen worden, kunnen in tweevoud worden verstuurd naar:
Honours Academy 
Postbus 331  
Sterrewachtlaan 11 
2311 GP Leiden

De deadline voor aanmelding is 25 mei 2021. Studenten die zich aanmelden horen half juni of ze worden toegelaten tot de volgende fase van de selectie.

Selectie

Op basis van de schriftelijke aanmeldingen wordt een deel van de studenten uitgenodigd voor de volgende fase van de selectie. Deze bestaat uit een groepsopdracht en een kort selectiegesprek, wat in totaal ongeveer een uur duurt, en zal op 22, 23, 24 of 25 juni 2021 plaatsvinden. Tijdens het gesprek wordt gekeken of een student in de groep 'Leadership-studenten' past. Het in een team werken aan de praktijkopdracht is onder andere een belangrijk onderdeel van het programma. Studenten die deze fase succesvol doorlopen zullen worden toegelaten tot het Leiden Leadership Programme.

Toelating

Studenten krijgen uiterlijk in juli te horen of ze zijn toegelaten tot het Leiden Leadership Programme. Daarna volgen ook de data van de eerste bijeenkomsten en het rooster (voor zover bekend).

Selectiecommissie

De Dean van de Honours Academy benoemt ieder jaar de selectiecommissie. Deze bestaat minstens uit de onderwijscoördinator van het LLP en een ander staflid. De selectiecommissie adviseert de Dean over welke kandidaten toegelaten zouden moeten worden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.