Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Programme

Over ons

Het Leiden Leadership Programme (LLP) is onderdeel van de Honours Academy en verzorgt het Nederlandstalige honourstraject voor masterstudenten. De focus in dit programma ligt op het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en het leren kennen van organisatiestructuren.

Het LLP is van start gegaan in 2010 en biedt sindsdien jaarlijks één Nederlandstalig traject aan, dat start in september en een collegejaar duurt. Het programma is toegankelijk voor masterstudenten van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2013 biedt de Honours Academy daarnaast ook een Engelstalig traject aan voor (internationale) masterstudenten, daarover is meer te lezen op de website van het International Leiden Leadership Programme (ILLP).

Beleid

Uit het verleden is gebleken dat masterstudenten erg enthousiast zijn over de vaardigheden die zij in het LLP hebben geleerd. Om die reden heeft het programma zich als doel gesteld om de kennis en vaardigheden uit het programma voor een bredere groep masterstudenten en promovendi beschikbaar te maken. Op dit moment worden daar gesprekken over gevoerd met de diverse faculteiten. Daarbij wordt gewerkt aan aanbieden van een workshops en cursussen voor masterstudenten en het ontwikkelen van een nieuw programma voor promovendi. Op die manier krijgen meer studenten de kans om zich via het LLP voor te bereiden op hun toekomst op de arbeidsmarkt.

Samenwerking met partners

De Universiteit Leiden werkt voor het Leiden Leadership Programme samen met diverse groep (maatschappelijke) organisaties. Op die manier biedt het LLP studenten de kans om kennis te maken met organisaties, in die bedrijven praktijkervaring op te doen en ontwikkelen de studenten organisatiesensitiviteit. Door samen te werken met deze partners, biedt het LLP een volwaardigde voorbereiding op het werken in de praktijk. Meer over de partners is te vinden op de pagina voor bedrijven.

Adviesraad

De adviesraad van het Leiden Leadership Programme bestaat uit:

Prof.dr.mr. Jan Adriaanse
Em.prof.dr. Christien Brinkgreve
Prof.dr. Henk Dekker
Prof.dr. Henk te Velde
Prof.dr. Sandra Groeneveld
Prof.dr. Dirk van Dierendonck

Studentleden 
Linde Jansen 
Esli Verhegge

Examencommissie

De examencommissie van het Leiden Leadership Programme bestaat uit:

Prof.dr. Anton RaapVoorzitter (Geneeskunde/LUMC) 
J.E. Bakker MASecretaris 
Dr. Monika Baár (Faculteit Geesteswetenschappen) 
Mr.dr. Armin Cuyvers (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) 
Prof. dr. mr. Jan Adriaanse (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) 
Dr. Dimiter Toshkov (Faculty of Governance and Global Affairs)

Meer informatie over de examencommissie is te vinden op de website van de Honours Academy.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie