Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Programme

Leadership Labs

In het Leadership Lab (4 EC) ga je aan de slag met een actueel vraagstuk van een van onze partnerorganisaties en ontwikkel je algemene leiderschapsvaardigheden die bijdragen aan het succesvol uitvoeren van je praktijkopdracht.

De interdisciplinaire Leadership Labs worden begeleid door ervaren praktijkdocenten. De Labs starten in november en eindigen in juni.

Er zijn vier Leadership Labs, alle gekoppeld aan relevante vraagstellingen rond maatschappelijke thema’s:

Sustainability & Climate
Wil jij meehelpen aan een duurzame en groene wereld, voor nu en in de toekomst? In dit lab richten we ons op leiderschap gericht op klimaat en duurzaamheid. Vervuiling en klimaatverandering zijn serieuze, grote problemen die spelen in de maatschappij. Maar hoe krijgen we mensen en organisaties in actiestand? 

Je kruipt in de huid van een leadership consultant en gaat met jouw team een opdracht uitvoeren bij een organisatie met een duurzaamheidsvraagstuk. Met jouw team ga je aan de slag om het probleem in kaart te brengen en vast te stellen welke leiderschapsaspecten een rol spelen (diagnose). Vervolgens gaan jullie werken aan concrete oplossingen (design) en maken een plan om deze oplossingen te implementeren (development). Jullie worden daarbij uitgedaagd om het advies op een creatieve manier te presenteren. In verschillende lab-bijeenkomsten leer je over het toepassen van leiderschap in de praktijk, adviesvaardigheden en reflectie op eigen leerdoelen.

Equality & Inclusion
Wil je bijdragen aan een wereld waarin gelijkheid en inclusiviteit de norm zijn, en geen modebegrippen? Wil je de laatste (wetenschappelijke) inzichten over gelijkheid en inclusiviteit vertalen naar de praktijk? In dit lab ga je met een multidisciplinair team aan de slag met een opdracht op het terrein van gelijkheid en inclusiviteit uit de praktijk.

Met je team ga je bij de opdrachtgever verkennen wat de kern van het probleem is en welke leiderschapsaspecten daarbij een rol spelen (diagnose), ga je een oplossing ontwikkelen (design) en ga je de opdrachtgever adviseren hoe hij / zij de oplossing kan implementeren (develop). In de labbijeenkomsten leer je over de toepassing van leiderschap in de praktijk, over hoe je een goede adviseur bent en hoe je je persoonlijke leerdoelen bereikt.

Healthy Living & Well-being
In dit lab ga je met een multidisciplinair team aan de slag met een opdracht op het terrein van gezondheid en welzijn. Groeiende gezondheidsongelijkheid, stijgende zorgkosten, het tekort aan personeel in de zorg en het welzijn van jonge mensen zijn zomaar een paar voorbeelden van vraagstukken waar organisaties van over de hele wereld mee te maken hebben.

Met je team ga je bij de opdrachtgever verkennen wat de kern van het probleem is en welke leiderschapsaspecten daarbij een rol spelen (diagnose), ga je een oplossing ontwikkelen (design) en ga je de opdrachtgever adviseren hoe hij / zij de oplossing kan implementeren (develop). In de labbijeenkomsten leer je over de toepassing van leiderschap in de praktijk, over hoe je een goede adviseur bent en hoe je je persoonlijke leerdoelen bereikt.

Peace & Safety
In dit lab ga je met een multidisciplinair team aan de slag met een opdracht op het terrein van vrede en veiligheid. Defensie, politie en brandweer brengen we direct in verband met de veiligheid in onze samenleving. Allerlei organisaties kunnen echter te maken krijgen met veiligheidsvraagstukken zoals datalekken, cybercrime en crisisbeheersing.

Met je team ga je bij de opdrachtgever verkennen wat de kern van het probleem is en welke leiderschapsaspecten daarbij een rol spelen (diagnose). Vervolgens ga je een oplossing ontwikkelen (design) en de opdrachtgever adviseren hoe hij / zij deze oplossing kan implementeren (develop). In de labbijeenkomsten leer je over de toepassing van leiderschap in de praktijk, over hoe je een goede adviseur bent en hoe je je persoonlijke leerdoelen bereikt.

Voorbeeldvraagstukken

Studenten brengen de verschillende expertises bij elkaar om tot een impactvol resultaat voor de partnerorganisatie te komen. Daarbij gaat het om de expertise die is opgedaan middels de eigen reguliere masteropleiding, maar ook de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan bij de keuzemodules (in blok 3 en 4).

Voorbeelden van vraagstukken van de partnerorganisaties zijn:

  • Hoe kunnen we burgers motiveren om hun tuin duurzaam in te richten?
  • Hoe kunnen we het top-management meer divers en inclusief maken voor 2025?
  • Wat kunnen we doen om de mentale gezondheid van onze thuiswerkende medewerkers te verbeteren?
  • Hoe kunnen we het gevoel van veiligheid vergroten onder vrouwen in wijk x?

Vaardigheden

Voorbeelden van de algemene vaardigheden die tijdens de Leadership Labs aan bod komen zijn luisteren en conflicthantering. Door middel van intervisiebijeenkomsten reflecteer je in kleine groepen onder leiding van een ervaren coach op de geleerde vaardigheden en je impact in de praktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.