Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Programme

Leadership Labs

In het Leadership Lab (4 EC) ga je aan de slag met een actueel vraagstuk van een van onze partnerorganisaties en ontwikkel je algemene leiderschapsvaardigheden die bijdragen aan het succesvol uitvoeren van je praktijkopdracht.

De interdisciplinaire Leadership Labs worden begeleid door een ervaren praktijkdocenten, starten in november en eindigen in juni.

Er zijn vier Leadership Labs, alle gekoppeld aan relevante vraagstellingen rond vier maatschappelijke thema’s, namelijk:

  • Sustainability & Climate
  • Equality & Inclusion
  • Healthy Living & Well-being
  • Peace & Safety

Studenten brengen de verschillende expertises bij elkaar om tot een impactvol resultaat voor de partnerorganisatie te komen. Daarbij gaat het om de expertise die is opgedaan middels de eigen reguliere masteropleiding, maar ook de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan bij de keuzemodules (in blok 3 en 4).

Voorbeelden van vraagstukken van de partnerorganisaties zijn:

  • Hoe kunnen we burgers motiveren om hun tuin duurzaam in te richten?
  • Hoe kunnen we het top-management meer divers en inclusief maken voor 2025?
  • Wat kunnen we doen om de mentale gezondheid van onze thuiswerkende medewerkers te verbeteren?
  • Hoe kunnen we het gevoel van veiligheid vergroten onder vrouwen in wijk x?

Voorbeelden van de algemene vaardigheden die tijdens de Leadership Labs aan bod komen zijn luisteren en conflicthantering. Door middel van intervisiebijeenkomsten reflecteer je in kleine groepen onder leiding van een ervaren coach op de geleerde vaardigheden en je impact in de praktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.