Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Paul Nieuwenburg

Vice-decaan / Hoogleraar Politieke Filosofie

Naam Prof.dr. P. Nieuwenburg
Telefoon +31 71 527 1983
E-mail pnieuwenburg@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Paul Nieuwenburg is Hoogleraar Politieke Wetenschap en Politieke Filosofie aan het Instituut Politieke Wetenschap, Directeur van Centre for Political Philosophy en Vice-Decaan en portefeuillehouder Onderwijs binnen het faculteitsbestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Hij heeft verschillende posities bekleed aan binnen- en buitenlandse universiteiten, bij de departementen wijsbegeerte, bestuurskunde en rechtsfilosofie.

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich vooral op vraagstukken in de morele psychologie, publieke ethiek en constitutionele theorie. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van de historische en systematische aspecten van de politieke filosofie en hij probeert deze interesses waar mogelijk te combineren.

Vice-decaan / Hoogleraar Politieke Filosofie
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Politieke Wetenschap
Werkadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5B37
Contact
+31 71 527 1983
pnieuwenburg@fsw.leidenuniv.nl
Vice-decaan, Hoogleraar Politieke Filosofie
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteitsbureau
Faculteitsbestuur
Werkadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3A49
Contact
+31 71 527 4003
pnieuwenburg@fsw.leidenuniv.nl
SVDC (Crisisbeheersing)
Trainingen Bestuurders omgaan met morele dilemma's