Universiteit Leiden

nl en

Olaf Simonse

Promovendus

Naam
Drs. O. Simonse
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
o.simonse@fsw.leidenuniv.nl

Olaf Simonse is onderzoeker en adviseur bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG). Ook is hij buitenpromovendus bij de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie van het Instituut Psychologie.

Meer informatie over Olaf Simonse

Kort CV

Olaf Simonse studeerde af in de econometrie in Tilburg. Daarna werkte hij 25 jaar in het bedrijfsleven en bij de rijksoverheid als project- en programmamanager. De laatste 15 jaar richtte hij zich op projecten op het terrein van armoede, schulden en financiële vaardigheden. In 2020 startte hij als buitenpromovendus bij Sociale, Economische en Organisatiepsychologie. In 2022 startte hij als onderzoeker en adviseur bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG).

Onderzoek

In zijn onderzoek richt Olaf zich op de oorzaken en gevolgen van financiële stress en financiële kwetsbaarheid. Ook onderzoekt hij welke factoren belemmeren dat mensen gebruik maken van sociale zekerheid en hoe de doenlijkheid van het sociale zekerheidsstelsel verbeterd kan worden.

Onderwijs en trainingen

Sinds 2022 is Olaf Lab Leader voor het Leiden Leadership Program. Vanuit het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG) geeft hij diverse trainingen en workshops over gedragsinzichten voor professionals.

Relevante links

LinkedIn
Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag
Research Gate
OrchID

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Medewerker kennisvalorisatie

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.