Universiteit Leiden

nl en

Governance and Global Affairs

Onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit is georganiseerd binnen verschillende instituten en een aantal centres in Den Haag, stad van vrede, veiligheid en recht.

Medewerkers verrichten onderzoek op het terrein van (mondiale) politiek, bestuur, veiligheid en grootstedelijke vraagstukken. Complexe vraagstukken worden in discipline-overstijgend of discipline-combinerend onderzoek onder de loep genomen.

Het onderzoeksprogramma van het Instituut Bestuurskunde concentreert zich op de analyse van politics and administration of institutional change.  

Het Instituut Bestuurskunde kent zes leerstoelgroepen:

 • European Governance
 • International Governance
 • Public Sector Management
 • Comparative Public Sector Reform
 • Public Affairs & Public Policy
 • Digitalization and Public Policy

Binnen het Institute of Security and Global Affairs is het onderzoek georganiseerd rond  zes domeinen. 

 • Diplomacy and Global Affairs
 • Cyber Security Governance
 • Governance of Crises
 • Intelligence and Security
 • Physical Violence and Public Order
 • Terrorism and Political Violence

Daarnaast vindt er onderzoek plaats binnen diverse andere centra van de faculteit.

Promoveren bij Faculteit Governance and Global Affairs

 • Vacatures voor betaalde PhD-posities;
 • Bij de faculteit bestaan tevens mogelijkheden voor beurspromovendi en promovendi met externe financiering (buitenpromovendi);
 • Onderdeel van de faculteit is het Dual PhD Centre. Dit centrum is verantwoordelijk voor het interfacultaire duale PhD-programma van de Universiteit Leiden. Het programma is gericht op promovendi die naast een baan in deeltijd aan hun promotie werken;
 • Algemene informatie over het promoveren bij de Universiteit Leiden, zoals toelating.

Vragen over promoveren bij de Faculteit Governance and Global Affairs: graduateschool@fgga.leidenuniv.nl

Wetenschappelijke integriteit & ethiek

Wetenschappelijke integriteit staat bij de Faculteit Governance and Global Affairs hoog in het vaandel. De faculteit werkt samen met de faculteiten der Archeologie, Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. De faculteit heeft een Ethiek Commissie, deze commissie toetst alle nieuwe onderzoeksvoorstellen van onderzoekers die aan de faculteit verbonden zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.