Universiteit Leiden

nl en

Governance and Global Affairs

Serious Games

De Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag heeft Serious Games ontwikkeld om leerlingen in het middelbaar onderwijs spelenderwijs kennis te laten maken met haar onderwijs- en onderzoeksgebied.

Op een laagdrempelige manier maken leerlingen kennis met de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken zoals die aan de faculteit worden onderwezen en onderzocht. De spellen geven inzicht in betrokken actoren bij maatschappelijke vraagstukken en het, soms moeizame, samenspel tussen en binnen deze actoren. De leerlingen maken kennis met verschillende belangen, het maken van keuzes op basis van deze belangen en gevolgen die keuzes hebben voor en in de rol van een van de actoren.

De Serious Games kunnen besteld en toegestuurd worden naar geïnteresseerde scholen. Voor middelbare scholen zijn de spellen gratis. Voor andere geïnteresseerden wordt een tegemoetkoming van 20 euro gevraagd.

Scholen kunnen een Serious Game ook op de faculteit komen spelen, bij zo’n bezoek volgen de leerlingen eerst een college over de thematiek van een van de spellen om vervolgens het spel onder leiding van studenten van de faculteit te spelen.

Het Grote Migratiespel

In Het Grote Migratiespel worden de leerlingen uitgedaagd in de huid van actoren te kruipen die te maken hebben met een vluchtelingenstroom vanuit Afrika naar Europa. De leerlingen moeten keuzes maken met betrekking tot de migranten met als uiteindelijke doel te bepalen hoeveel migranten Europa daadwerkelijk bereiken. Het spel kan in 1 à 2 uur gespeeld worden.

Het Grote Migratiespel is ontwikkeld ter representatie van casuïstiek van de studie Bestuurskunde die aan de Faculteit Governance and Global Affairs wordt onderwezen. Door het spelen van dit spel maken leerlingen kennis met de complexiteit van een maatschappelijk vraagstuk zoals een vluchtelingenstroom.

Inhoud spel

Een klas met leerlingen wordt verdeeld in vijf groepen en krijgen de rol van een van de volgende actoren toebedeeld: de Europese Unie, de Regering van Nigeria, de Regering van Libië, de Verenigde Naties en de Smokkelaars. De actoren worden geconfronteerd met een groep van 150 Nigerianen die bereid is de tocht naar Europa, de hemel op aarde, te gaan wagen. De vijf actoren moeten in vier rondes beslissingen maken die de vluchtelingenstroom kan beïnvloeden. De actoren staan voor verschillende keuzes als de groep vluchtelingen in Nigeria, de Sahara, de Middellandse Zee en uiteindelijk aan de rand van Europa is.

In iedere ronde worden de leerlingen drie opties voorgelegd door middel van de actiekaarten. Met groepsgenoten moeten leerlingen tot een onderbouwd besluit komen voor een van de drie opties. Na afloop van de discussie binnen het groepje worden de gekozen actiekaarten en gevolgen van die actiekaarten klassikaal besproken. Iedere gespeelde actiekaart heeft invloed op het aantal migranten dat aan het reizen is: er kunnen migranten bij komen of afgaan. Na iedere ronde maakt de spelbegeleider de stand op: hoeveel migranten zijn er onderweg naar Europa?

Het doel van het spel is het aantal migranten dat Europa bereikt. Hoeveel migranten dat zijn ligt aan de keuzes van de verschillende actoren. En of dit uiteindelijke aantal migranten ‘goed’ of ‘fout’ is ook aan de leerlingen.

Na het spel kan de wetenschappelijke reflectie plaatsvinden. In dit onderdeel van het spel wordt de leerlingen gevraagd te reflecteren op het maatschappelijke vraagstuk migratie en kunnen verschillende stellingen met betrekking tot migratie worden bediscussieerd.

The Schiphol Game

Op dit moment is de Serious Game ‘The Schiphol Game’ in ontwikkeling. Het spel zal aansluiten bij de bachelor Security Studies die wordt onderwezen op de faculteit.

Bestellen

Je kunt het Grote Migratiespel bestellen door het aanvraagformulier in te vullen.

Bezoek Faculteit Governance and Global Affairs

Leerlingen maken pas echt kennis met de Faculteit Governance and Global Affairs en haar onderwijs en onderzoek als ze er een keer zijn geweest. Scholen kunnen het spel komen spelen op de Faculteit in Den Haag. Bij zo’n bezoek volgen de leerlingen een kort college over de thematiek van de Serious Game gegeven door een van onze onderzoekers en/of onderwijzers in een van onze collegezalen. Na het college spelen de leerlingen de Serious Game onder leiding van onze studenten. Op deze manier maken de leerlingen kennis met de thematiek van de Serious Game, de Faculteit, opleidingen aan de Faculteit en hoe en wat het is om een student te zijn.

Door grote interesse en beperkte beschikbaarheid staan bezoeken alleen open voor groepen bovenbouwleerlingen van het VWO. Er geldt een minimum van 25 en maximum van 250 leerlingen en er zijn geen kosten verbonden aan een bezoek.

Bezoek de faculteit

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie