Universiteit Leiden

nl en

Governance and Global Affairs

Serious Games

De Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag heeft Serious Games ontwikkeld om leerlingen in het middelbaar onderwijs spelenderwijs kennis te laten maken met haar onderwijs- en onderzoeksgebied.

Op een laagdrempelige manier maken leerlingen kennis met de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken zoals die aan de faculteit worden onderwezen en onderzocht. De spellen geven inzicht in betrokken actoren bij maatschappelijke vraagstukken en het, soms moeizame, samenspel tussen en binnen deze actoren. De leerlingen maken kennis met verschillende belangen, het maken van keuzes op basis van deze belangen en gevolgen die keuzes hebben voor en in de rol van een van de actoren.

Het spelen van de Serious Games kan door een bezoek te brengen aan de Faculteit Governance and Global Affairs. Bij zo’n bezoek volgen de leerlingen eerst een college over de thematiek van één van de spellen om vervolgens het spel onder leiding van studenten van de faculteit te spelen.

Het Grote Migratiespel

In Het Grote Migratiespel worden de leerlingen uitgedaagd in de huid van actoren te kruipen die te maken hebben met een vluchtelingenstroom vanuit Syrië naar Europa. De leerlingen moeten keuzes maken met betrekking tot de migranten met als uiteindelijke doel te bepalen hoeveel migranten Europa daadwerkelijk bereiken. Het spel kan in 1 à 2 uur gespeeld worden.

Het Grote Migratiespel is ontwikkeld ter representatie van casuïstiek van de studie Bestuurskunde die aan de Faculteit Governance and Global Affairs wordt onderwezen. Door het spelen van dit spel maken leerlingen kennis met de complexiteit van een maatschappelijk vraagstuk zoals een vluchtelingenstroom.

Inhoud spel

Een klas met leerlingen wordt verdeeld in vijf groepen en krijgen de rol van een van de volgende actoren toebedeeld: de Europese Unie, de Regering van Turkije, de Regering van Nederland, de Smokkelaars en de familie die naar Europa vlucht. De actoren worden geconfronteerd met een groep van 200 Syriërs die bereid is de tocht naar Europa, de hemel op aarde, te gaan wagen. De vijf actoren moeten in vier rondes beslissingen maken die de vluchtelingenstroom kan beïnvloeden. De actoren staan voor verschillende keuzes als de groep vluchtelingen in Turkije, de Middellandse Zee en uiteindelijk aan de rand van Europa is.

In iedere ronde worden de leerlingen drie opties voorgelegd door middel van de actiekaarten. Met groepsgenoten moeten leerlingen tot een onderbouwd besluit komen voor een van de drie opties. Na afloop van de discussie binnen het groepje worden de gekozen actiekaarten en gevolgen van die actiekaarten klassikaal besproken. Iedere gespeelde actiekaart heeft invloed op het aantal migranten dat aan het reizen is: er kunnen migranten bij komen of afgaan. Na iedere ronde maakt de spelbegeleider de stand op: hoeveel migranten zijn er onderweg naar Europa?

Het doel van het spel is het aantal migranten dat Europa bereikt. Hoeveel migranten dat zijn ligt aan de keuzes van de verschillende actoren. En of dit uiteindelijke aantal migranten ‘goed’ of ‘fout’ is ook aan de leerlingen.

Het Schipholspel

In Het Schipholspel krijgen de leerlingen verschillende veiligheidsdilemma's van Schiphol voorgelegd. Vervolgens moeten de leerlingen beslissen hoe ze omgaan met deze verschillende dilemma's. Hierbij is samenwerking heel belangrijk; het is onmogelijk om alle problemen alleen op te lossen. Gedurende het spel leren de leerlingen een afweging te maken: welk risico is aanvaardbaar en welke middelen zijn proportioneel om een bepaald risico te verminderen. Het spel kan gespeeld worden in 1 á 2 uur.

Het spel is ontwikkeld om leerlingen een idee te geven van de casuïstiek van de bachelor Security Studies. Door middel van het spel krijgen de leerlingen een idee van de complexiteit van veiligheidsvraagstukken.

Inhoud spel

De drukste dag van het jaar is aangebroken op Schiphol! Voor Schiphol is het belangrijk dat deze dag vlekkeloos verloopt. Indien zich problemen voordoen zijn duizenden passagiers de dupe. De leerlingen worden daarom ingedeeld in verschillende veiligheidsteams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor hun eigen 'gebied' in het geval dat zich daar noodsituaties voor doen. Belangrijk is dat de veiligheid van alle passagiers wordt gewaarborgd. Om dit te kunnen doen moeten de teams met elkaar communiceren om misverstanden te voorkomen. Er is echter nog meer! Een paar dagen geleden is er een veiligheidsrapport over Schiphol gepresenteerd. Het rapport stelt vast dat er een aantal grote structurele problemen zijn op Schiphol, die de veiligheid op lange termijn ondermijnen. De leerlingen moeten ook een plan van actie schrijven voor één structureel probleem dat zich op Schiphol voordoet. Vandaag is er een persconferentie ingepland! De journalisten horen graag meer over de toekomstige veiligheid van Schiphol.

Na deze hectische ronde gaan de leerlingen aan de slag met het analyseren van veiligheidsrisico's. Dit doen ze zowel individueel als in teams. Er is aandacht voor het inschatten van deze risico's en het omgaan met deze risico's.  

Bezoek Faculteit Governance and Global Affairs

Leerlingen maken pas echt kennis met de Faculteit Governance and Global Affairs en haar onderwijs en onderzoek als ze er een keer zijn geweest. Scholen kunnen het spel komen spelen op de faculteit in Den Haag. Bij zo’n bezoek volgen de leerlingen een kort college over de thematiek van de Serious Game gegeven door een van onze onderzoekers en/of onderwijzers in een van onze collegezalen. Na het college spelen de leerlingen de Serious Game onder leiding van onze studenten. Op deze manier maken de leerlingen kennis met de thematiek van de Serious Game, de faculteit, opleidingen aan de faculteit en hoe en wat het is om een student te zijn.

Door grote interesse en beperkte beschikbaarheid staan bezoeken alleen open voor groepen bovenbouwleerlingen van het VWO. Er geldt een minimum van 25 en maximum van 250 leerlingen en er zijn geen kosten verbonden aan een bezoek.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.