Universiteit Leiden

nl en

Governance and Global Affairs

Minoren

De minoren aangeboden in Den Haag sluiten nauw aan op de thema’s die de stad kenmerken als Internationale stad van vrede, recht en veiligheid en als centrum van het Nederlandse openbaar bestuur en internationaal bestuur.

In deze minor krijg je kennis van en inzicht in het Nederlandse openbaar bestuur. Je krijgt essentiële handvaten om antwoorden te vinden op belangrijke maatschappelijke vraagstukken om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Voor meer informatie ga naar  e-Studiegids.

Digitale netwerktechnologie is de motor van onze samenleving en economie geworden: bijna alle activiteiten die we dagelijks ondernemen, van werk tot vrije tijd, en van reizen tot communiceren, worden mogelijk gemaakt of ondersteund door digitale netwerktechnologie. Met die afhankelijkheid van digitale, genetwerkte technologie is een toenemend besef gegroeid van de kwetsbaarheid van digitale systemen, van netwerken en digitale data. Wanneer kwaadwillenden netwerken platleggen of data stelen, kan dit leiden tot grote economische en maatschappelijke schade. Cybercriminaliteit en cyberterrorisme zijn om die reden serieuze uitdagingen. Ook de dreiging die uitgaat van statelijke actoren, die cyberspace misbruiken voor spionage en verstoringsactiviteiten is reëel en neemt elk jaar toe.

Deze minor geeft studenten de vaardigheden en kennis om deze uitdagingen te identificeren, analyseren en adresseren vanuit verschillende perspectieven. Lees verder in de studiegids.

Cyber Security Governance Essentials is ontwikkeld om studenten van LIACS en ISGA met een interesse in cybersecurity en de bijbehorende uitdagingen de kans te bieden om meer technische en governance kennis op te doen ter voorbereiding op een specialisatie in cybersecurity.

De minor Cyber Security Governance Essentials is een serie van vijf vakken die studenten (1) een set van technische basisvaardigheden met betrekking tot cyberspace en cybersecurity bijbrengen en (2) waarbinnen verschillende vraagstukken aan bod komen die dieper ingaan op cyberspace en cybersecurity governance. Voor meer informatie ga naar de Studiegids.

Dit is een Engelstalige Minor. De minor Global Affairs is gebaseerd op twee pijlers van internationale betrekkingen: internationale veiligheid en internationale politieke economie. Het doel van deze minor is om je te voorzien van de tools en kennis om de belangrijkste wereldwijde trends en uitdagingen te begrijpen. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

Dit is een Engelstalige Minor. Sinds de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog spelen inlichtingendiensten een belangrijke rol bij beleidsvorming en beleidsbeslissingen, met name met betrekking tot de interne veiligheid van een staat. In deze minor wordt aandacht besteed aan de structuur, werkmethoden en de kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken die worden gebruikt door inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de laatste helft van de 20e eeuw en het heden. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

Dit is een Engelstalige Minor. Het doel van deze minor is om jou in staat stellen om complexe bestuursproblemen in een nationale en internationale context te analyseren. In deze minor besteden studenten aandacht aan de besluitvormingsprocessen in, de interacties tussen en binnen verschillende niveaus en organisaties. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

Dit is een Engelstalige Minor. De kennisbasis die deze minor biedt om veiligheid gerelateerde onderwerpen te analyseren, is multidisciplinair en heeft betrekking op drie brede academische thema's die verband houden met specifieke wetenschapsgebieden: Security, Safety en Justice. Om dit brede kennisspectrum aan studenten te kunnen aanbieden, hebben de TU Delft en de Universiteit Leiden een samenwerking opgezet. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

In deze Engelstalige minor wordt kritisch gekeken naar de complexiteit van voedselduurzaamheid via ecologische, sociaal-economische, politieke en culturele systemen.

De studie van de productie, distributie en consumptie van voedsel werpt cruciale vragen op in verband met een veranderend klimaat, water- en bodemkwaliteit en ziekten, maar ook in verband met sociale onrechtvaardigheid, geweld en oorlog, historische erfenissen en culturele tradities en normen. Deze uitdagingen worden op mondiaal niveau gedeeld, maar creëren verschillende realiteiten op lokaal niveau, afhankelijk van specifieke omstandigheden. Lees verder in de studiegids.

Deze Engelstalige minor richt zich op interpersoonlijk geweld (d.w.z. geweld dat plaatsvindt tussen individuen), de meest voorkomende vormen waaronder fysiek geweld en seksueel geweld. Je bestudeert de oorsprong, verbanden, sociale contexten en veerkracht na het ervaren van geweld. Je gaat dieper in op de manieren waarop we geweld kunnen voorkomen en erop kunnen reageren. Voor meer informatie ga naar de e-studiegids

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.