Universiteit Leiden

nl en

Governance and Global Affairs

Minoren

De minoren aangeboden in Den Haag sluiten nauw aan op de thema’s die de stad kenmerken als Internationale stad van vrede, recht en veiligheid en als centrum van het Nederlandse openbaar bestuur en internationaal bestuur.

Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management

In deze minor krijg je kennis van en inzicht in het Nederlandse openbaar bestuur. Je krijgt essentiële handvaten om antwoorden te vinden op belangrijke maatschappelijke vraagstukken om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Voor meer informatie ga naar  e-Studiegids.

Economie en Beleid

Kijk vanuit economisch perspectief naar maatschappelijke kwesties en leer er doordachte beleidsantwoorden op te formuleren. Deze minor wordt aangeboden in Den Haag en is interessant voor alle bachelorstudenten die na hun afstuderen een adviesfunctie bij de (semi-)overheid of in de non-profitsector ambiëren.

Global Affairs

Dit is een Engelstalige Minor. De minor Global Affairs is gebaseerd op twee pijlers van internationale betrekkingen: internationale veiligheid en internationale politieke economie. Het doel van deze minor is om je te voorzien van de tools en kennis om de belangrijkste wereldwijde trends en uitdagingen te begrijpen. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

Intelligence Studies

Dit is een Engelstalige Minor. Sinds de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog spelen inlichtingendiensten een belangrijke rol bij beleidsvorming en beleidsbeslissingen, met name met betrekking tot de interne veiligheid van een staat. In deze minor wordt aandacht besteed aan de structuur, werkmethoden en de kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken die worden gebruikt door inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de laatste helft van de 20e eeuw en het heden. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

Public Administration: Multi-Level Governance

Dit is een Engelstalige Minor. Het doel van deze minor is om jou in staat stellen om complexe bestuursproblemen in een nationale en internationale context te analyseren. In deze minor besteden studenten aandacht aan de besluitvormingsprocessen in, de interacties tussen en binnen verschillende niveaus en organisaties. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

Security, Safety & Justice

Dit is een Engelstalige Minor. De kennisbasis die deze minor biedt om veiligheid gerelateerde onderwerpen te analyseren, is multidisciplinair en heeft betrekking op drie brede academische thema's die verband houden met specifieke wetenschapsgebieden: Security, Safety en Justice. Om dit brede kennisspectrum aan studenten te kunnen aanbieden, hebben de TU Delft en de Universiteit Leiden een samenwerking opgezet. Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

Violence

Deze Engelstalige minor richt zich op interpersoonlijk geweld (d.w.z. geweld dat plaatsvindt tussen individuen), de meest voorkomende vormen waaronder fysiek geweld en seksueel geweld. Je bestudeert de oorsprong, verbanden, sociale contexten en veerkracht na het ervaren van geweld. Je gaat dieper in op de manieren waarop we geweld kunnen voorkomen en erop kunnen reageren.

Cyber Security Governance Essentials

Cyber Security Governance Essentials is ontwikkeld om studenten van LIACS en ISGA met een interesse in cybersecurity en de bijbehorende uitdagingen de kans te bieden om meer technische en governance kennis op te doen ter voorbereiding op een specialisatie in cybersecurity.

De minor Cyber Security Governance Essentials is een serie van vijf vakken die studenten (1) een set van technische basisvaardigheden met betrekking tot cyberspace en cybersecurity bijbrengen en (2) waarbinnen verschillende vraagstukken aan bod komen die dieper ingaan op cyberspace en cybersecurity governance.
Voor meer informatie ga naar de e-Studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.