Logo Universiteit Leiden.

nl en

Centre for Professional Learning

Afgelopen vrijdag 12 november zijn in de persconferentie van het demissionaire kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd met betrekking tot het terugdringen van het coronavirus. Het onderwijs blijft open en ook de programma’s van CPL, die de komende weken gepland staan op onze locaties, zullen zoveel mogelijk fysiek door blijven gaan.
 
Voor de Universiteit Leiden gelden met ingang van maandag 15 november de volgende maatregelen:

  • De 1,5 meter afstand regel is in de gebouwen van de Universiteit niet verplicht. We zullen er wel voor zorgen dat deelnemers zoveel mogelijk afstand kunnen houden van elkaar. Onder andere door de aangegeven looproutes. 
  • De mondkapjesplicht blijft gelden tijdens verplaatsingen. Desgewenst kan ook in de cursuszalen een mondkapje gedragen worden. 
  • Het ventilatiesysteem in alle gebouwen van de Universiteit Leiden in Den Haag is aangepast en opgeschaald. Er is in al onze cursuszalen sprake van goede ventilatie, overeenkomstig de nieuwe richtlijnen.
  • Universiteit Leiden maakt, net als alle instellingen voor hoger onderwijs, op dit moment geen gebruik van het coronatoegangsbewijs. 
  • De basismaatregelen rond hygiëne en gezondheid blijven van kracht.
  • Ook het advies tot regelmatig zelftesten blijft onverminderd van kracht.  

Voor alle actuele informatie kun je terecht op de website. Het Campusprotocol vind je hier.
Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via learning@fgga.leidenuniv.nl 

Het Centre for Professional Learning (CPL) ontwikkelt verdiepende en uitdagende programma’s voor hogeropgeleide professionals.

Thuis in het hart van Den Haag verbindt het Centre for Professional Learning (CPL) dilemma’s van beleid en bestuur met interactief, vernieuwend onderwijs van academisch niveau, interdisciplinair én inter­nationaal. Het in uw eigen werk kunnen toepassen van aangeboden kennis en verworven inzichten staat centraal. Door de afwisseling tussen academische docenten en sprekers uit het werkveld worden de meest recente wetenschappelijke inzich­ten en actuele kwesties uit de praktijk bij elkaar gebracht. Het team van CPL bestaat uit ervaren en inhoudelijk deskundige professionals met een academische achtergrond.

Deze website maakt gebruik van cookies.