Universiteit Leiden

nl en

Institute of Security and Global Affairs

Onderzoek

Binnen het Institute of Security and Global Affairs is het onderzoek georganiseerd rond zes domeinen:

Terrorism and Political Violence

In deze onderzoeksgroep worden de verschijnselen van terrorisme en ander politiek gemotiveerd geweld bestudeerd.
Lees meer

Cyber Security Governance

Centraal in dit domein staat het onderzoek naar de invloed van cyber op de maatschappij, en het samenkomen van moderne technologie en meer traditionele concepten als bestuur, recht, internationale betrekkingen, soevereiniteit en conflicten.
Lees meer

Diplomacy and Global Affairs

Dit onderzoek concentreert zich op de veranderende machtsconstellaties in de wereld, conflictpreventie en het werk en de invloed van de verschillende actoren binnen de wereldpolitiek.
Lees meer

Governance of Crises

Deze onderzoekgroep bestudeert de verschijnselen, de actoren en de dynamiek gerelateerd aan  crisis governance.
Lees meer

Intelligence and Security

Binnen het onderzoeksgebied Intelligence en Security wordt intelligence bestudeerd vanuit een politiek, historisch, ethisch, juridisch en methodologisch perspectief. 
Lees meer

Physical Violence and Public Order

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.