Universiteit Leiden

nl en

Institute of Security and Global Affairs

Onderzoek

Binnen het Institute of Security and Global Affairs is het onderzoek georganiseerd rond zeven domeinen:

In deze onderzoeksgroep worden de verschijnselen van terrorisme en ander politiek gemotiveerd geweld bestudeerd.
Lees meer

Centraal in dit domein staat het onderzoek naar de invloed van cyber op de maatschappij, en het samenkomen van moderne technologie en meer traditionele concepten als bestuur, recht, internationale betrekkingen, soevereiniteit en conflicten.
Lees meer

Dit onderzoek concentreert zich op de veranderende machtsconstellaties in de wereld, conflictpreventie en het werk en de invloed van de verschillende actoren binnen de wereldpolitiek.
Lees meer

Deze onderzoekgroep bestudeert de verschijnselen, de actoren en de dynamiek gerelateerd aan  crisis governance.
Lees meer

Binnen het onderzoeksgebied Intelligence en Security wordt intelligence bestudeerd vanuit een politiek, historisch, ethisch, juridisch en methodologisch perspectief. 
Lees meer

In de Onderzoeksgroep Geweld en Geweldspreventie bestuderen we interpersoonlijk geweld. We proberen de dynamiek die ten grondslag ligt aan interpersoonlijke conflicten beter te begrijpen. Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.