Universiteit Leiden

nl en

Governance and Global Affairs

Leiden Governance Programme

Het Leiden Governance Programme for Executives is er voor ervaren professionals die werken op het snijvlak van publiek en privaat. Grote maatschappelijke opgaven kunnen we namelijk alleen oplossen door sectoroverschrijdend te werken. Denk aan vraagstukken zoals de energietransitie; de coronapandemie, de woningcrisis; digitalisering; (inter)nationale veiligheid; de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat.

Voor professionals met oog voor het publiek belang

Het Leiden Governance Programme for Executives geeft deelnemers een strategisch en verfrissend  perspectief op de positionering en het potentieel van de eigen organisatie in relatie tot een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld. Je krijgt toegang tot de nieuwste inzichten en internationale wetenschappelijke state-of-the-art omtrent public governance. Daarnaast prioriteert dit programma dialoog en reflectie met gelijkgestemde professionals op strategische posities in het (semi-) publiek domein, prominente wetenschappers en toonaangevende professionals uit de publieke en private sector. We geloven dat het bij elkaar brengen van een diverse groep deelnemers op hetzelfde strategische niveau in diverse sectoren niet alleen inhoudelijk en persoonlijk verrijkend is, maar ook inzicht in elkaars leefwereld faciliteert en op die manier nieuwe en waardevolle verbindingen tussen mensen en organisaties realiseert.

Contact, doelgroep en meer

Prof. Dr. Caelesta Braun (Chair Leiden Governance Programme)

Dr. Bert Fraussen (Director Leiden Governance Programme)

De doelgroep omvat, maar is niet beperkt tot, directeuren, senior-managers, en senior adviseurs die beroepsmatig met het publieke domein te maken hebben. Met andere woorden, de groep deelnemers bestaat uit professionals wiens werk raakt aan het publiek belang, en die werken binnen publieke, semi-publieke en private organisaties.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.