Universiteit Leiden

nl en

Governance and Global Affairs

Leiden Governance Programme

In 2023 lanceert het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden het Leiden Governance Programme for Executives voor ervaren professionals die werken op het snijvlak van publiek en privaat. Grote maatschappelijke opgaven kunnen we namelijk alleen oplossen door sectoroverschrijdend te werken. Denk aan vraagstukken zoals de energietransitie; de coronapandemie, de woningcrisis; digitalisering; (inter)nationale veiligheid; de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat.

Voor professionals met oog voor het publiek belang

Het Leiden Governance Programme for Executives is een exclusief programma voor een selecte groep ervaren professionals op hoogstaand academisch niveau met een sterke praktische toepassingsgerichtheid. 

Wat bieden wij via dit programma? 

Het Leiden Governance Programme for Executives geeft deelnemers een strategisch en verfrissend  perspectief op de positionering en het potentieel van de eigen organisatie in relatie tot een complex politiek-bestuurlijk krachtenveld. Je krijgt toegang tot de nieuwste inzichten en internationale wetenschappelijke state-of-the-art omtrent public governance. Daarnaast prioriteert dit programma dialoog en reflectie met gelijkgestemde professionals op strategische posities in het (semi-) publiek domein, prominente wetenschappers en toonaangevende professionals uit de publieke en private sector. We geloven dat het bij elkaar brengen van een diverse groep deelnemers op hetzelfde strategische niveau in diverse sectoren niet alleen inhoudelijk en persoonlijk verrijkend is, maar ook inzicht in elkaars leefwereld faciliteert en op die manier nieuwe en waardevolle verbindingen tussen mensen en organisaties realiseert.

De doelgroep omvat, maar is niet beperkt tot, directeuren, senior-managers, en senior adviseurs die beroepsmatig met het publieke domein te maken hebben. Met andere woorden, de groep deelnemers bestaat uit professionals wiens werk raakt aan het publiek belang, en die werken binnen publieke, semi-publieke en private organisaties.  

Vragen? 

Meer achtergrond over het programma, de specifieke invulling van de modules en sprekers zijn te vinden in deze brochure

5 redenen om het programma te volgen

Onze ervaren docenten zijn expert hun vakgebied met een groot internationaal netwerk en affiniteit met beroepspraktijk. Zij helpen je reflecteren op je professionele ervaringen, doelstellingen en dilemma’s  vanuit hun kennis en expertise en bieden daarmee verrijkende perspectieven op de dagelijkse werkpraktijk. Onze gastsprekers zijn vooraanstaande professionals uit de publieke en private sector die graag hun ervaring delen en met jullie in dialoog gaan over maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken.  

We bieden deelnemers de kans om eigen casuïstiek te doorgronden met gelijkgestemde professionals en in dialoog met onze experts en gastsprekers.

We werken met een unieke combinatie van online en on-campus onderwijs, waardoor dit programma combineerbaar is met een druk professioneel bestaan en werk-privé balans.

Je krijgt waardevolle perspectieven en handvaten aangereikt om een grotere maatschappelijke en bestuurlijke impact te realiseren, die direct toepasbaar zijn binnen je eigen professionele werkomgeving.

We besteden ruim aandacht aan het vormen van een lerende en reflecterende community met elkaar. We brengen regelmatig (oud-)deelnemers van verschillende modules bij elkaar om te reflecteren hoe zij aan de slag gingen met de inhoud uit het Leiden Governance Programme. 

Twee modules die los van elkaar te volgen zijn

Module 1: Succesvol samenwerken voorbij de usual suspects

6 april 2023, 14.00-17.00:             on-campus leerdag

13 april 2023, 16.00-18.00:           online masterclass
20 en 21 april, 09.00-17.00:          on-campus leerdagen

Vaak worden tijdens besluitvormingsprocessen dezelfde partners betrokken, wat enerzijds voor stabiliteit en vertrouwen zorgt, maar anderzijds nieuwe perspectieven en beleidsverandering bemoeilijkt.  In deze module bespreken we hoe je op strategisch niveau met dit dilemma om kan gaan. Experts delen kennis over en ervaringen met dergelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast doorgronden we waardevolle best practices om samenwerkingsverbanden in een wisselend en polariserend politiek-bestuurlijk landschap succesvol vorm te geven.

De module combineert state-of-the art inzichten en praktische oplossingen door de betrokkenheid van experts verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, zoals prof. dr. Caelesta Braun, dr. Ben Kuipers en Erin Sullivan en prikkelende gastsprekers, zoals Willeke Slingerland (Saxion University), Caspar van den Berg (Universiteit Groningen/Leiden en senator) en Herman Tjeenk Willink (Minister van Staat).

Meld je hier aan voor Module 1

Module 2: Strategisch Belangen Behartigen: duurzame maatschappelijke en politieke impact

12 mei 2023, 14.00-17.00:             on-campus leerdag

25 mei 2023, 16.00-18.00:             online masterclass

1 en 2 juni 2023, 09.00-17.00:      on-campus leerdagen

Belangenbehartiging in een meerlagig politiek-bestuurlijk stelsel is een complex politiek-strategisch vraagstuk. Het vraag niet alleen afstemming en betrokkenheid van de eigen achterban of belangrijke interne stakeholders, maar ook de organisatorische capaciteit en politieke vaardigheid om beleidsvoorkeuren te vertalen naar beleidsmakers en tijdig aan te haken bij het publieke besluitvormingsproces. In deze module belichten we hoe zowel met interne stakeholders als met beleidsmakers duurzame relaties opgebouwd en onderhouden kunnen worden.

De module combineert state-of-the art inzichten en praktische oplossingen door de betrokkenheid van experts verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden, zoals dr. Bert Fraussen en Dr. Valerie Pattyn en prikkelende gastsprekers, zoals Alberto Alemanno (HEC Paris & The Good Lobby), Lilianne Ploumen (SheDecides en voormalig minister), Peter van Keulen (Public Matters) en Jacqueline Cramer (Utrecht Sustainability Institute en voormalig minister).

Meld je hier aan voor Module 2

Investering

€ 2495 per module

 

Vragen?

Prof. Dr. Caelesta Braun (Chair Leiden Governance Programme)

Dr. Bert Fraussen (Director Leiden Governance Programme)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.