Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Centre

Onze Medewerkers

Het Leiden Leadership Centre is een interdisciplinaire netwerkorganisatie. Als onderdeel van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden neemt het LLC een verbindende rol op zich door samen te werken met studenten, professionals uit de praktijk en wetenschappers vanuit verschillende disciplines.

 • Sandra Groeneveld is hoogleraar Publiek Management en Chair van het Leiden Leadership Centre. In haar onderzoek en onderwijs op het gebied van publiek management en leiderschap gaat zij in het bijzonder in op vraagstukken rond organisatieverandering, diversiteit en inclusiviteit. 

 • Ben Kuipers Director

  Ben is hoogleraar Publiek Leiderschap met expertise op het terrein van publiek leiderschap, organisatieverandering en teamwerk. Als director van het Leiden Leadership Centre is hij met name verantwoordelijk voor het Core Team, projecten en netwerkactiviteiten.

Het kern-team van het Leiden Leadership Centre bestaat uit academische onderzoekers en PhD-kandidaten die zich dagelijks bezighouden met onze lopende onderzoeksprojecten, netwerkactiviteiten en onderwijs.

Het Core Team van het Leiden Leadership Centre bestaat uit de volgende Research Fellows:

 • Bas Nijboer Programmamanager

  Bas Nijboer is betrokken bij het opbouwen, onderhouden en uitbreiden van het partnernetwerk voor het Instituut Bestuurskunde en het Leiden leadership Centre (LLC).
  In samenwerking met onderzoekers en docenten helpt hij ook kennisvragen over publiek bestuur, organisatie en leiderschap vanuit de partners en de praktijk, te vertalen naar onderzoeksprojecten en (afstudeer)opdrachten. Ook is hij betrokken bij het bedenken en organiseren van netwerkevents en kennissessies. Bas combineert een studie achtergrond Internationale Bedrijfskunde met professionele ervaring en interesse in het publieke en politieke domein. Hij spreekt vloeiend Engels, Frans en Duits en dus ook inzetbaar voor het relatiebeheer van buitenlandse partners. 

 • Moniek Akerboom Promovendus

  Moniek Akerboom is promovendus binnen het onderzoeksprogramma Verder met Publiek Leiderschap. Daarin doet zij onderzoek naar verbindend leiderschap in samenwerkingsverbanden. Daarnaast organiseert Moniek de Leergroep Onderwijs en Arbeidsmarkt. Binnen de Bacheloropleiding Bestuurskunde coördineert ze het vak Publiek Management. 

 • Tanachia Ashikali Research Fellow

  Tanachia Ashikali is universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde. Tanachia’s expertise ligt op het gebied van diversiteitsmanagement, leiderschap en inclusie in publieke organisaties. Zij ontwikkelt en past kwantitatieve methoden en technieken toe om deze onderwerpen te onderzoeken onder medewerkers en (team)leiders.

 • Johan Jan Beukman Onderzoeker project LLC

  Johan Jan Beukman is onderzoeker binnen het onderzoeksprogramma Verder met Publiek Leiderschap. Daarin doet hij onderzoek naar de rol van leiderschap bij verandering binnen publieke organisaties. Daarnaast is Johan Jan verantwoordelijk voor de Leiden Leadership Podcasts.

 • Sandra Groeneveld Research Fellow

  Sandra Groeneveld is hoogleraar Publiek Management en Chair van het Leiden Leadership Centre. In haar onderzoek en onderwijs op het gebied van publiek management en leiderschap gaat zij in het bijzonder in op vraagstukken rond organisatieverandering, diversiteit en inclusiviteit.

 • Ben Kuipers Research Fellow

  Ben is hoogleraar Publiek Leiderschap met expertise op het terrein van publiek leiderschap, organisatieverandering en teamwerk. Als director van het Leiden Leadership Centre is hij met name verantwoordelijk voor het Centre Team, projecten en netwerkactiviteiten.

 • Lara van Osch Promovendus

  Lara van Osch is promovendus binnen het onderzoeksprogramma Verder met Publiek Leiderschap. Daarin doet zij onderzoek naar gedeeld leiderschap bij werken volgens de bedoeling. Daarnaast organiseert Lara de Leergroep Leiderschapsontwikkeling en stuurt de nieuwsbrieven van het LLC.

 • Eduard Schmidt Research Fellow

  Eduard Schmidt is universitair docent aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek en onderwijs richt zich op leiderschap, organisatieverandering en het creëren van maatschappelijke meerwaarde door publieke organisaties, in het bijzonder in de zorg en het sociaal domein.

 • Bert Fraussen Research Fellow

  Bert Fraussen is universitair hoofddocent bij het Instituut Bestuurskunde en onderzoeker bij het Leiden Leadership Centre. Hij doceert Public Affairs en Onderzoeksmethoden, en focust in zijn onderzoek op de wisselwerking en samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en beleidsmakers op nationaal en EU-niveau.

De volgende Research Fellows zijn verbonden aan het Leiden Leadership Centre:

De volgende Centre Fellows zijn aangesloten bij het Leiden Leadership Centre:

 • Nikol Hopman Quartermaster Professional Education at the strategic alliance LDE-Universities
 • Carola Schoor Senior programmaleider Politiek en Bestuur
 • Judith van Doorn Communicatieadviseur Campus Den Haag

Het Leiden Leadership Centre beschikt over een actief netwerk van betrokken Junior Fellows:

 • Baran Koser Studentvertegenwoordiger

  Baran is bachelorstudent Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, en is als studentenvertegenwoordiger betrokken bij de Leergroep Onderwijs en Arbeidsmarkt – een leergroep die zich richt op een betere verbinding tussen hoger onderwijs en publieke organisaties. Hierbij wilt hij zich hard maken voor eerlijk, flexibel en inspirerend onderwijs en werk voor iedere student.

 • Bahar Heinis Junior onderzoeker

  Bahar is alumni van de master Social & Organisational Psychology aan de Universiteit Leiden. Als junior onderzoeker bij het Leiden Leadership Centre draagt zij bij aan verschillende projecten gericht op publiek leiderschap. Bovendien is zij docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen waar ze het bacheloronderwijs verzorgt voor de studie Psychologie.

 • Chaya Berger Student-Assistent

  Chaya is masterstudent Management van de Publieke Sector en Public Administration - International and European Governance aan de Universiteit Leiden, waar ze ook het Leiden Leadership Programme heeft gevolgd. Chaya ondersteunt het Leiden Leadership Centre als student-assistent bij de organisatie en communicatie van Centre-activiteiten.

 • Annelotte Moens Studentvertegenwoordiger

  Annelotte volgt de masteropleiding Social & Organisational Psychology en het Leiden Leadership Programme aan de Universiteit Leiden. Annelotte is studentenvertegenwoordiger bij de Leergroep Onderwijs en Arbeidsmarkt – een leergroep die zich richt op een betere verbinding tussen hoger onderwijs en publieke organisaties.

 • Sophia Wouda Podcast-Assistent Leiden Leadership Centre

  Sophia is bachelorstudent Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en volgt een minor Journalistiek & Nieuwe Media. Binnen het LLC draagt Sophia bij aan de Leiden Leadership Podcast waar ze helpt met het voorbereiden en maken van de podcastafleveringen en nadenkt over nieuwe manieren waarop we de podcastserie verder kunnen verbeteren. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.