Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Centre

Partnerschap: Verder met Publiek Leiderschap

In het programma ‘Verder met Publiek Leiderschap’ werkt het Leiden Leadership Centre samen met zeven verschillende publieke organisaties om gezamenlijk leiderschap te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Deze samenwerking in het programma 'Verder met Publiek Leiderschap' maakt de ontwikkeling van publiek leiderschap evidence-based, waardoor ons academisch onderzoek direct relevant voor de praktijk. Het onderzoeksprogramma richt zich specifiek op vragen rond gedeeld leiderschap, verbindend leiderschap en veranderleiderschap. Het partnerschap omvat meerdere onderzoeksprojecten en kennisuitwisseling. 

Ministerie van Veiligheid en Justitite - Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie - Immigratie- en Naturalisatiedienst
De Nationale Politie
Sociale Verzekeringsbank
Gemeente Den Haag
Gemeente Leiden
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Algemene Bestuursdienst
Belastingdienst
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.