Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Centre

Lopende projecten

Lees hieronder meer over de lopende onderzoeksprojecten van het Leiden Leadership Centre.

In het programma ‘Verder met publiek leiderschap’ werkt het Leiden Leadership Centre samen met verschillende publieke organisaties om leiderschap wetenschappelijk te onderzoeken en verder te ontwikkelen in de praktijk. Leiderschapsontwikkeling wordt hierrmee evidence-based en academisch onderzoek wordt direct relevant voor de praktijk. Dit resulteert in een wederzijdse versterking van wetenschap en praktijk.

Binnen dit programma werken Moniek Akerboom, Johan Jan Beukman en Lara van Osch aan hun promotieonderzoeken. Lees hier verder over het project.
 

Het Leiden Leadership Centre werkt samen met de onderzoeksgroep Population Health Governance (LUMC-Campus Den Haag) op onderwerpen die raken aan governance en leiderschap in de zorg. Deze onderzoeksgroep is onderdeel van het stimuleringsgebied Population Health van de Universiteit Leiden. Onder de eerste gezamenlijke onderzoeksprojecten is onderzoek naar de impact van COVID-19 op de zorg en inter-organisationele samenwerking in de regio. Meer informatie over dit onderzoeksproject kan hier gevonden worden. 

Hoe beïnvloedt de context van publieke leiders hun leiderschap? Terwijl veel onderzoek zich richt op de effecten van gewenste leiderschapsstijlen, gaat Marieke van der Hoek in dit onderzoek in op de vraag hoe leiderschap feitelijk vorm krijgt in een publieke context. De empirische studies, met een focus op de sector hoger onderwijs, zullen licht schijnen op de percepties van leiders van hun context en rol, en op de wijze waarop zij hun leiderschapsgedrag afstemmen op verschillende situaties. Lees hier de academische publicatie resulterend uit dit onderzoeksproject.

Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD) communiceerde in 2021 het plan om hun visie op publiek leiderschap te vernieuwen. Het Leiden Leadership Centre (LLC, Universiteit Leiden) is als wetenschappelijk partner betrokken bij de onderbouwing van deze visie. Mark Frequin startte in 2019 al met zijn ‘zoektocht’ naar publiek leiderschap en presenteerde daarover een reisverslag dat veranderingen in de omgeving, organisatie, processen en cultuur binnen het Rijk in kaart brengt.

Om de nieuwe visie nauw aan te laten sluiten bij de behoeften en uitdagingen uit de praktijk, én wetenschappelijk te onderbouwen, werkte het LLC als wetenschappelijk partner mee aan de nieuwe visie op publiek leiderschap. Het LLC heeft hiervoor onder andere een literatuuronderzoek en een empirisch onderzoek uitgevoerd.

Bekijk hier de onderzoekspagina voor dit project.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.