Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

COVID-crisis of COVID-kans? Adaptief en lerend bestuur in het LUMC en de regio

Covid-19 is een disruptieve ontwikkeling die hier en nu veel vraagt van zorgprofessionals, bestuurders en managers. Hoewel de crisis nog volop bezig is, is nu al duidelijk dat het Coronavirus een blijvende impact zal hebben op zorginstellingen en fundamentele vragen oproept over hoe we onze zorg optimaal weerbaar maken in situaties waarin onzekerheid een grote rol speelt en er voortdurend (tijds)druk is om snel te handelen.

Looptijd
2020 - 2021
Contact
Jelmer Schalk
Financiering
Leids Universitair Medisch Centrum Leids Universitair Medisch Centrum
LUMC-Campus Den Haag LUMC-Campus Den Haag

Het doel van dit onderzoek is om zorginstellingen handelingsperspectieven aan te bieden die kunnen bijdragen aan een robuustere zorgpraktijk. Dat doen we door onderzoek te doen naar de impact van COVID-19 op leiderschap, samenwerking en kennisontwikkeling en -uitwisseling in de zorg. Hierbij kijken we naar wat we kunnen leren van alle veranderingen als gevolg van COVID-19 en wat er nodig is om een organisatie te worden die adaptief is en continu kan inspelen op veranderende eisen en complexe problemen, zowel nu als in de toekomst. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar initiatieven die zijn ontstaan en een belofte zijn voor fundamentele veranderingen in de zorg.

Het onderzoek wordt begin 2021 aangeboden aan de Raad van Bestuur van het LUMC.

Artikelen

Lees hier het artikel en interview met Jet Bussemaker:

‘Het is een ingewikkelde balans tussen aan de ene kant de sterke sturing die je van bovenaf nodig hebt, maar aan de andere kant dat je moet zien te voorkomen dat iedereen zich gedrild voelt en er een rigide top-down structuur ontstaat. Er moet ook ruimte zijn voor tegengeluid en initiatieven van onderaf. Dat vergt een andere manier van besturen.’

COVID-crisis of COVID-kans? Andere vormen van bestuur nodig in tijden van crisis

Platform O - Kennis maken, kennis delen, publiceerde op 8 ferbauri 2021 een artikel over het onderzoeksrapport. Lees hier COVID-crisis of COVID-kans? Lessen voor effectieve samenwerking tussen zorgorganisaties onder druk.

Rapport

COVID-crisis of COVID-kans?

Adaptief en lerend bestuur in het LUMC en de regio

Download en bekijk het rapport hier.

In 2020 is Population Health als één van de acht universiteitsbrede stimuleringsprogramma’s van start gegaan. De stimuleringsprogramma’s zijn gericht op het verstekken van interdisciplinaire samenwerking om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Binnen het stimuleringsgebied Population Health wordt een interdisciplinaire samenwerking versterkt tussen FGGA en de LUMC Campus Den Haag rondom het thema Population Health Governance.

Binnen Population Health Governance staat onderzoek naar de behoefte aan andere vormen van sturing, beleid en leiderschap in de zorg centraal. Zo ontstaan er, mede onder invloed van Population Health Management (PHM), nieuwe beleidslogica’s waarbij een verschuiving is te zien van zorg naar gezondheid en van het bestrijden van ziekte naar het ervaren van positieve gezondheid. Hoe dit concreet vorm krijgt in de zorgpraktijk, en hoe zich dat verhoudt tot eerdere beleidsinterventies en sturingsmechanismen is een belangrijk aandachtspunt. In dit programma wordt op multidisciplinaire wijze bestudeerd hoe inzichten over governance, beleid, publiek management en leiderschap kunnen bijdragen aan succesvolle transities in de zorg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.