Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Centre

Over het LLC

Het Leiden Leadership Centre (LLC) van de Universiteit Leiden is een platform voor onderzoek en onderwijs op het gebied van publiek leiderschap, gevestigd in Den Haag. Ons doel is om de kennis over publiek leiderschap te bevorderen en bij te dragen aan leiderschapsontwikkeling - zowel in de wetenschap als in de praktijk.

Advancing public leadership, together

In samenwerking met een interdisciplinaire en diverse groep wetenschappers, professionals en studenten werkt het LLC op het snijvlak tussen theorie en praktijk om samen publiek leiderschap succesvol richting te geven. Dit doen wij vanuit een gezamenlijke aanpak – omdat leiderschap een proces is waarvan wij allemaal deel uitmaken.

In deze benadering onderscheiden wij ons door het: 

Om zowel de kennis als de praktijk rondom publiek leiderschap te versterken, zoeken we voortdurend nieuwe wegen om de kennis te delen die we ontwikkelen voor praktische een maatschappelijke doeleinden. Om dit te doen, werken we samen met professionals en partnerorganisaties in het uitvoeren van onze onderzoeksprojecten. Bovendien coproduceren we onze onderzoeks- en ontwikkelingsagenda om in te gaan op de complexiteit van leiderschapsvraagstukken.

Samenwerking is essentieel in onze manier van werken. Door het bij elkaar brengen van wetenschappers, studenten en professionals vanuit verschillende achtergronden en disciplines, zowel nationaal als internationaal, benaderen we de uitdagingen rondom publiek leiderschap.

We verrichten hoogstaand academisch en maatschappelijk relevant onderzoek. We streven naar excellentie in onze onderzoeken onder meer door deel te nemen aan internationale wetenschappelijke onderzoeksnetwerken.

Via onze opleidingen, postacademisch onderwijs en netwerkactiviteiten dragen we bij aan leiderschapsinzichten, kennis en toepassing die benodigd zijn voor zowel de huidige tijd als in de toekomst.

We benaderen publiek leiderschap als een middel; als een proces waarin wij allemaal deelnemen en verantwoordelijk zijn voor het doelgericht gebruik ervan. Vanuit deze visie, draagt ons werk bij aan de bevordering van publiek leiderschap om effectief lokale en mondiale vraagstukken te lijf te gaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.