Universiteit Leiden

nl en

Aukje Nauta

Bijzonder Hoogleraar Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context

Naam
Prof.dr. A. Nauta
Telefoon
+31 71 527 3824
E-mail
a.nauta@fsw.leidenuniv.nl

Organisatiepsycholoog Aukje Nauta is per 1 januari 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Enhancing individuals in a dynamic work context' aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. De benoeming vanwege de interuniversitaire ambachtsschool Sioo was voor een periode van vijf jaar en is per 1 januari 2023 met vijf jaar verlengd.

Meer informatie over Aukje Nauta

Kort cv

Organisatiepsycholoog Aukje Nauta is per 1 januari 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Enhancing individuals in a dynamic work context' aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. De benoeming vanwege de interuniversitaire ambachtsschool Sioo was voor een periode van vijf jaar en is per 1 januari 2023 met vijf jaar verlengd.

Aukje Nauta promoveerde op conflicthantering in de organisatiepsychologie aan de Universiteit van Groningen in 1996.  Ze werkte als post-doc en universitair docent aan de Faculteit van Management en Organisatie van de Universiteit van Groningen van 1997-2002. Ze was senioronderzoeker en consultant bij TNO van 2002-2007. Van 2011 tot en met 2015 was zij bijzonder hoogleraar voor de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek NSvP-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. 

Van 2012-2016 was Nauta kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). Sinds 2010 ondersteunt ze als partner en adviseur van 'Factor Vijf Organisatieontwikkeling' organisaties met actieonderzoek en advies over werkrelaties, inzetbaarheid en conflictmanagement.

Full CV van Aukje Nauta

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Onderzoek

Aukje Nauta publiceerde over verschillende onderwerpen in HRM en organisatiepsychologie, zoals prosociaal gedrag, conflict, onderhandelen en mediation in organisaties, sociale vergelijking, teamwork en duurzame inzetbaarheid. Aukje Nauta is geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze elkaar bevechten, buitensluiten of juist onbaatzuchtig helpen.

Nevenfuncties

Momenteel vervult Aukje Nauta de volgende nevenfuncties:

  • Eigenaar eenmanszaak AukjeNauta.eu (zelfstandig psycholoog, adviseur, spreker, schrijver)
  • Extern gedelegeerd opdrachtgever feitenonderzoek Tweede Kamer
  • Lid onderzoekscommissie naar melding vermoeden van een misstand bij het College voor de rechten van de mens
  • Lid Curatorium Stichting SBI
  • Lid Accreditatiecommissie Nederlandse vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD)

Bijzonder Hoogleraar Enhancing Individuals in a Dynamic Work Context

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A28

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.